Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

dohody (@@20121011-21:40:29@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2011
117 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm

ISBN 978-80-251-3373-6 (brož.)
Maturity
Obsahuje bibliografii na s. 97 a rejstřík
000194345
Evropská integrace a Evropská unie -- Historie a vývoj Evropských společenství a Evropské unie -- Poválečná Evropa -- Předpoklady novodobé evropské Integrace -- Stadia evropské integrace -- Přístupy k evropské integraci Instituce Evropské unie -- Evropská komise -- Rada Evropské unie -- Evropský parlament Volný pohyb zboží -- Zákaz diskriminace -- Definice zboží -- Zákaz cel, kvót a plateb s obdobnými účinky Volný pohyb osob -- Schengenská dohoda -- Volný pohyb pracovníků -- Občanství Evropské unie Volný pohyb služeb Volný pohyb kapitálu -- Společné politiky Evropské unie -- Hospodářská a měnová unie Soutěžní politika -- Společná zemědělská politika a politika rybolovu Sociální politika -- Společná daňová politika harmonizace daní -- Nepřímé daně Přímé daně -- Členství České republiky v Evropské unii ---
Proces přistoupení České republiky do Evropské unie Dopady členství v EU na život občanů České republiky Český postoj k tématům v rámci EU -- Testové otázky -- Doporučené informační zdroje -- Vývoj evropského práva a práva Evropské unie -- Právo EU a právo Evropských společenství -- Komunitami právo -- Princip aplikace komunitárního práva -- Právní akty II. a III. pilíře EU Soudnictví EU -- Evropský soudní dvůr -- Soud prvního stupně Justiční prostor EU Testové otázky -- Doporučené informační zdroje -- Mezinárodní organizace -- Organizace spojených národů -- Charta OSN Specializované agentury OSN -- Mezinárodní měnový fond Světová banka -- Světová zdravotnická organizace Mezinárodní organizace práce Organizace OSN pro výživu a zemědělství Světová obchodní organizace UNESCO Programy a orgány OSN -- UNICEF UNEP -- Severoatlantická aliance Rada Evropy ---
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Organizace zemí vyvážejících ropu Skupina G8 -- Mezinárodní nevládní organizace -- Mezinárodní červený kříž a Červený půlměsíc -- Transparency International -- Greenpeace -- Testové otázky -- Doporučené informační zdroje -- Planetární problémy -- Globalizace -- Ekonomická globalizace Sociální globalizace Kulturní globalizace Politická globalizace Ekologická globalizace Důsledky globalizace Globální problémy současného světa Globální nerovnost rozdělení bohatství Chudoba Zdraví -- Životní prostředí -- Globální bezpečnost a rozvoj Trvale udržitelný rozvoj -- Zásady trvale udržitelného rozvoje v mezinárodních úmluvách -- Zásady trvale udržitelného rozvoje v běžném životě Globalizace a Česká republika Testové otázky -- Doporučené informační zdroje Klíč k úlohám -- Seznam použité literatury -- Vybrané internetové zdroje -- Rejstřík pojmů ---
Příloha -- Evropa po 2. světové válce -- Evropská unie, eurozóna -- Státy Evropské unie členové a kandidáti -- Mapa Evropské unie členské státy, kandidátské země a potenciální kandidátské země -- Srovnání úrovně HDP členských států EU a kandidátských zemí Mezinárodní organizace abecední přehled Představitelé významných institucí a organizací

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC