Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V Praze : Zvon, 1991
157 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7072-120-0 (brož.)
Teologické studie
antická starověká řečtina
Vydavatel: Česká katolická Charita
000194434
OBSAH // I. KNIHA // Předmluva ... 9 // 1. kapitola - Udalosti po smrti Juliana ... 9 // 2. kapitola - Nestorius ...11 // 3. kapitola - Svolání synody v Efezu (r. 431) ...11 // 4. kapitola - Sesazení Nestoria ...12 // 5. kapitola - Vzájemné sesazování a smír mezi Cyrilem a Janem . . 12 // 6. kapitola - Cyril chválí Janův dopis ...14 // 7. kapitola - Nestorius ve vyhnanství ...15 // 8. kapitola - Konstantinopolští biskupové po Nestoriovi ...15 // 9. kapitola - Eutyches ...15 // 10. kapitola - Druhá Efezská synoda (r. 449) 16 // II. kapitola - Obhajoba různých názorů u křesťanů. // Pohanští bohové ...16 // 12. kapitola - Thepdosiův výnos proti Nestoriovi ...17 // 13. kapitola - Sv. Šimon Stylita ...18 // 14. kapitola - Symeonova svatyně ...19 // 15. kapitola - Sv. Isidor a biskup Synesius Kyrenský ...20 // 16. kapitola - Ostatky sv. Ignatia přeneseny do Antiochie ...20 // 17. kapitola - Attila. Zemětřesení ...21 // 18. kapitola - Stavby v Antiochii ...21 // 19. kapitola - Války za vlády Theodosia ...22 // 20. kapitola - Císařovna Eudokia v Antiochii . ...22 // 21. kapitola - Císařovna Eudokia v Jeruzalémě. Život mnichů ... 23 // 22. kapitola - Eudokia v Jeruzalémě. Theodosiova smrt ...24 // II. KNIHA // 1. kapitola - Imperátor Marcianus ...25 // 2. kapitola - Svolání synody do Chalcedonu (r. 451) ...26 // 3. kapitola - Chrám mučednice Eufemie v Chalcedonu ...27 // 4. kapitola - Jednání na synodě (koncilu) v Chalcedonu ...28 // 5. kapitola - Pobouření v Alexandrii. Události v Jeruzalémě ... 32 // 6. kapitola - Sucho, hlad a mor ...33 // 7. kapitola - Smrt Valentiniana ...33 // 8. kapitola - Marcianova smrt. Události v Alexandrii . . . . // 9. kapitola - Oběžník císaře Leona // 10. kapitola - Odpověď biskupů // 11. kapitola - Timotheus poslán do vyhnanství // 12. kapitola - Zemětřesení v Antiochii // 13. kapitola - Požár v Konstantinopoli //
14. kapitola - Zemětřesení a povodně // 15. kapitola - Svatba Zenona a Ariadny ... . . . // 16. kapitola - Imperátor Anthenius a jeho nástupci v Římě . . // 17. kapitola - Smrt imperátora Leona // 18. kapitola - Stručný výtah (compendium) z chalcedonského koncilu // III. KNIHA // 1. kapitola - Imperátor Zenon ...53 // 2. kapitola Vpád barbarů na římské území ...53 // 3. kapitola Tyran Basiliskos ...54 // 4. kapitola - Basiliskův připiš biskupům ...54 // 5. kapitola - Kdo souhlasil s Basilikovým přípisem ...56 // 6. kapitola - Timotheus odsouhlasil chalcedonský koncil ... 57 // 7. kapitola - Basiliskův druhý oběžník ...57 // 8. kapitola - Zenonův návrat ...58 // // 9. kapitola - Biskupové po smrti Basiliska žádají o odpuštění, že odsoudili chalcedonský koncil ... 58 // 10. kapitola - Antiochijští biskupové ...58 // 11. kapitola - Biskupové v Alexandrii ...59 // 12. kapitola - Imperátor a alexandrijská církev ... 59// 13. kapitola - Petr Mongon biskupem v Alexandrii ... 59// 14. kapitola - Zenonovo Henotikon ... 60// 15. kapitola - Alexandrijský biskup v Římě ... 61// 16. kapitola - Přípisy proti Petrovi ... 61 // 17. kapitola - Petrův dopis Akakiovi ... 62// 18. kapitola - Biskup Jan obviňuje Akakia ... 63 // 19. kapitola - Představený kláštera Cyril píše Felixovi ... 63 // 20. kapitola - Korespodence Felixe a Zenona ... 64// 21. kapitola - Obvinění římských legátů ... 64// 22. kapitola - Neklid v Alexandrii ... 65 // 23. kapitola - Biskupové v Alexandrii, Konstantinopoli a Antiochii ... 65 // 24. kapitola -- Příbuzný císařovny Veriny Armatos zabit ...66 // 25. kapitola - Vzpoura Skytha Theodorika ... 66 // 26. kapitola - Marcianova vzpoura ... 67// 27. kapitola - Tyrani Ulus a Leontius ...67// 28. kapitola - Stavitel Mammianus ...68 // 29. kapitola - Zenová smrt ...68 // 30. kapitola - Imperátor Anastasius ...69 //
31. kapitola - Dopis palestinských mnichů nikopolskému biskupovi Aikisonovi ...69 // 32. kapitola - Konstantinopolský biskup Macedonius a antiochijský biskup Flavianus vyhnáni ...71 // 33. kapitola - Antiochijský biskup Severus ...71 // 34. kapitola - Sesazení Severa ...72 // 35. kapitola - Potlačení izaurské vzpoury ...73 // 36. kapitola - Saraceni uzavřeli s Římany mír ...74 // 37. kapitola - Dobytí Amidy a založení města Daras ...74 // 38. kapitola - Dlouhá zeď ...74 // 39. kapitola - Zrušení poplatků zvaných chrysargion ...75 // 40. kapitola - Spisovatel Zosimos ...76 // 41. kapitola - Vyvrácení Zosimových útoků protí Konstantinovi ...76 // 43. kapitola - Odnětí poplatků městům ...78 // 43. kapitola - Tyran Vitalianus ...79 // 44. kapitola - Pobouření v Konstantinopoli a Anastasiova smrt . . 79 // IV. KNIHA // 1. kapitola - Justin Starší ...81 // 2. kapitola - Justin odstranil eunucha Amantia a Theokrita ... 81 // 3. kapitola - Vitalianus zavražděn ...81 // 4. kapitola - Justinus dal uříznout antiochijskému biskupovi jazyk 82 // 5. kapitola - Zemětřesení v Antiochii ...82 // 6. kapitola - Nástupce biskupa Eufania Eufremius ...83 // 7. kapitola - Zosimovy a Janovy zázraky ...83 // 8. kapitola - Pohromy v celém světě ...84 // 9. kapitola - Imperátor Justinianus ...85 // 10. kapitola - Justinianus a chalcedonský koncil ...85 // 11. kapitola - Biskupové Severus, Anthimus a Theodosius ... 85 // 12. kapitola - Perský král Kavades a Chosroe ...86 // 13. kapitola - Vzpoura v Konstantinopoli ...86 // 14. kapitola - Vandalský král Hunericus ...87 // 15. kapitola - Maur Kabaon ...87 // 16. kapitola - Belisariova výprava proti Vandalům ...88 // 17. kapitola - Válečná kořist z Afriky ...89 // 18. kapitola - Maurové prý pocházeli z Palestiny ...89 // 19. kapitola - Události v Itálii ...90 // 20. kapitola - Erulové přijali křesťanskou víru . ...90 //
21. kapitola - Belisari znovu dobyl na Góthech Řím ...90 // 22. kapitola - Abasgové křesťany ... 91 // 23. kapitola - Obyvatelé Tanaim křesťany. Zemětřesení v Řecku . 91 // 24. kapitola - Velitel Narses a jeho zbožnost ...91 // 25. kapitola - Chosroe vypověděl Římanům válku ...92 // 26. kapitola - Zázrak v Apamei ...92 // 27. kapitola - Chosroe dobývá Edessu ...93 // 28. kapitola - Zázrak v Sergiopoli ...94 // 29. kapitola - Mor ...95 // 30. kapitola - Justinianova nenasytná hrabivost ...96 // 31. kapitola - Kostel Hagia Sofia a Svatých apoštolů ...96 // 32. kapitola - Justinianovo chování ...97 // 33. kapitola - Mnich Bersanufios ...97 // 34. kapitola - Mnich Symeon (Symenon) ...98 // 35. kapitola - Mnich Tomáš ...98 // 36. kapitola - Zázrak v Konstantinopoli za biskupa Meny ... 99 // 37. kapitola - Biskupové velkých měst ... 99 // 38. kapitola - Koncil (pátý) v Konstantinopoli (r. 553) ... 100 // 39. kapitola - Justíniánův názor na Kristovo tělo ...101 // 40. kapitola - Antiochijský biskup Anastasius ...102 // 41. kapitola - Justinianova smrt ...103 // V. KNIHA // 1. kapitola - Imperátor Justinus ...104 // 2. kapitola - Smrt imperátorova příbuzného Justina ...105 // 3. kapitola - Zločinci Addeus a Aetherius ...105 // 4. kapitola - Justinův edikt o víře ...105 // 5. kapitola - Antiochijský biskup Anastasius sesazen ...107 // 6. kapitola - Nástupce Anastasia biskup Gregorius ...107 // 7. kapitola - Perští Arméni se dali pod římskou ochranu . . . .108 // 8. kapitola - Velitel Marcianus poslán proti Chosroemu . . . .109 // 9. kapitola - Válka s Chosroem ...109 // 10. kapitola - Dobytí Apamee a Darasu ...110 // 11. kapitola - Justinus zešílel. Jeho nástupcem Tiberius ...111 // 12. kapitola - Jednání s Chosroem ...111 // 13. kapitola - Imperátor Tiberius ...112 // 14. kapitola - Tiberiova výprava proti Chosroemu ...112 // 15. kapitola - Chosroova smrt ...113 //
// 16. kapitola - Biskupové v tehdejší době ...113 // 17. kapitola - Zemětřesení v Antiochii ...114 // 18. kapitola - Rozhořčení lidu proti Anatoliovi ...114 // 19. kapitola - Velitel Mauritius ...115 // 20. kapitola - Mauritius porazil Peršany ...116 // 21. kapitola - Znamení předznamenávající Mauritiovu vládu ...116 // 22. kapitola - Mauritius imperátorem ...117 // 23. kapitola - Souhrn od Justina Mladšího k Mauritiovi ...117 // 24. kapitola - Výčet historiografů // VI. KNIHA // 1. kapitola - Svatba imperátora Mauritia ...119 // 2. kapitola - Mauritius omilostnil Alamundara ...119 // 3. kapitola - Velitelé Jan a Filipicus ...120 // 4. kapitola - Velitel Priscus ...120 // 5. kapitola - Svévolné jednání vojáků ...121 // 6. kapitola - Filipicus se snaží zjednat pořádek ...121 // 7. kapitola - Antiochijský biskup Gregorius ...121 // 8. kapitola - Zemětřesení v Antiochii ...122 // 9. kapitola - Porážka barbarů ...123 // 10. kapitola - Imperátorovo chování vůči rebelům ...123 // 11. kapitola - Antiochijský biskup Gregorius poslán uklidnit vojáky ... 123 // 12. kapitola - Gregoriova řeč k vojákům ...124 // 13. kapitola - Účinek Gregoriovy řeči ...125 // 14. kapitola - Obléhání Martyropole ...125 // 15. kapitola - Velitel Comentiolus ...126 // 16. kapitola - Smrt Hormisda ... 126 // 17. kapitola - Chosroe Mladší se utekl k Římanům ...126 // 18. kapitola - Přivítání Chosroa ...127 // 19. kapitola - Chosroe znovu získal své království ...127 // 20. kapitola - Mučednice Golanduch ...127 // 21. kapitola - Chosroe poslal dary pro chrám mučedníka Sergie 128 // 22. kapitola - Saracén Naamanes ...129 // 23. kapitola - Smrt Symeona Stylitv Mladšího ...129 // 24. kapitola - Smrt antiochijskéno biskupa Gregoria ...130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC