Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:54x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011
33 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-7368-942-1 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikyt
Anglická resumé
000194487
Slovo úvodem ...6 // PLÉNUM // Nový studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol ...7 // Reformy polskiego systemu kształcenia uczniów niepełnosprawnych-uwarunkowania i tendencje zmiany - Zenon Gajdzica ...8 // Nachází se česká speciální pedagogika na rozcestí? - Boris Titzl ...8 // Možnosti terapeutických intervencí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením - Petr Franiok ...9 // 1. sekce - TERAPIE A INTERVENCE VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE // Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole - Petr Adamus ...9 // Jak pomáhá výuka sólového zpěvu Radovanu Gruberovi - Barbora Blahutová ...10 // Vojtova terapie jako významný faktor při výchově a vzdělávání dětí s tělesným postižením - Ilona Fialová, Petra Schubertová ...11 // Dětský domov rodinného typu v případové studii dětského domova blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové v Řepišti - Kateřina Janků ...11 // Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě - Martin Kaleja ...12 // Music therapy and its advantages for the education of people with special needs - Lidia Kataryńczuk-Mania ...13 // Pracovní činnost jako diagnostická situace u osob s mentálním postižením - Jaroslav Kysučan ...13 // O aktivačních centrech - pilotní ověřování celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením ...14 // Využití možností biblioterapie u osob se zrakovým postižením - Lenka Mitrychová ...14 // Podpůrné aktivity při zavádění inkluzivního vzdělávání na spolupracujících školách CPIV Opava příklady dobré praxe - Michal Míček, Petra Stonišová, Hana Tichá ...15 // Program komplexného rozvoja a podpory detí a mládeže s ťažkým zdravotným postihnutím - Tatiana Morochovičová ...15 //
Realizace rehabilitačních služeb pro osoby se zrakovým postižením - Hana Novohradská, Edita Janková ...16 // Speciálně pedagogické centrum jeho úloha v současnosti a možnosti reedukačních forem práce s klienty s narušenou komunikační schopností - Yveta Odstrčilíková ...17 // Intervence v oblasti komunikace u malých dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - Zuzana Sýkorová ...17 // Profesní a občanská aktivizace osob mentálně postižených v Polsku - Bernadeta Szczupał ...18 // Školní podpůrný program jako reakce na zjištěný stav inkluzivního vzdělávání v Olomouckém a Zlínském kraji ve školním roce 2009/2010 - Daniela Škutová, Bohumila Potočná ...19 // Strukturované učení ve výuce žáka s těžkým zrakovým postižením a autismem, využití ve výuce angličtiny, naukových předmětech a při práci na počítači - Dagmar Vilášková ...19 // Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením - Eva Zezulková ...20 // 2. sekce - AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUDOBÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY // Přístupy k žákům se specifickými poruchami učení v rámci středoškolského vzdělávání - Miroslava Bartoňová ...21 // Formy kształcenia i przygotowania zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce - Izabela Bieńkowska, Ilona Fajfer-Kruczek ...22 // Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů - Igor Hampl ...23 // Nadaný žák s dyslexií - Lenka Heczková ...23 // The problems of including children with special needs within the space of the Polish educational system - Zdislava Janiszewska-Nieścioruk ...24 // Systém vzdělávání nadaných dětí na soukromé základní škole v Ostravě - Iva Klugová ...24 // Příprava na vzdělávání nadaných žáků v české a slovenské republice očima studentů - Renata Kovářová ...25 //
Postoje interdisciplinárneho tímu odborníkov k sexualitě osôb s ťažším mentálnym postihnutím - Stanislava Mandzáková ...26 // Maturita bez handicapu: úprava podmínek pro studenty s SPU - Helena Mravcová ...26 // Jak se žije s dyslexií - Kateřina Nikelová ...27 // Alternatívna a augmentatívna komunikácia u detí s mentalnym postihnutím - Helena Orieščiková ...27 // Podpora nadaného dítěte v mateřské škole - Alena Pokorná ...28 // Deficity dílčích funkcí u dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí - Jana Prešová ...29 // Znakový jazyk není pro neslyšící systémem alternativní komunikace - Tereza Skákalová ...29 // Problematika žáků s poruchou ADHD na běžných základních školách v Moravskoslezském kraji - Hana Slaná ...30 // Kvalita života dětí s retinopatií nedonošených - Kateřina Stejskalová ...31 // Kontext dyslexie v dospělosti - vybrané problémy - Jana Swierkoszová ...31 // Náročná cesta k autenticitě a empatii v pomáhajících profesích: role reflexe předsudků - Jan Vaněk ...32 // Struktura učebnice a sovákovy biologické typy učení aneb když tvůrci učebnic zapomínají na žáka - Tibor Vojtko ...33 // Současné světové trendy ve vzdělávání nadaných - Eva Vondráková ...33
(OCoLC)724299133
cnb002174988

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC