Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2011
149 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7294-434-7 (brož.)
Studie osobností brněnské lingvistiky ; 2
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000194752
Aspekty české substantivní deklinace. Příspěvek k teorii mluvnice ♦ ♦ ♦ 13 Předmluva ♦♦♦ 13 Mluvnice ve 20. století u nás 15 Gebauerova Mluvnice česká 15 -- Jazykovědný strukturalismus a Trávníčkova Mluvnice spisovné češtiny 16 Situace v padesátých letech a Česká mluvnice Havránkova a Jedličkova 20 Mluvnice češtiny a její tvarosloví 21 Deklinace v našich mluvnicích 27 -- Přístupy Gebauerův, Trávníčkův a akademické Mluvnice češtiny 27 Zásady popisu sklonění v Gebauerově Mluvnici české 27 Zásady popisu sklonění v Trávníčkové Mluvnici spisovné češtiny 29 Situace v České mluvnici Havránka a Jedličky 31 Zásady popisu sklonění v Mluvnici češtiny 31 Distribuce alomorfu-i/-ové v nominativu plurálu maskulin životných ♦ ♦ ♦ 35 Pokus o systémovou studii současného stavu 35 -- Názvy zvířat -- Neutvořené názvy osob -- Přejatá substantiva ---
Utvořené názvy osob Distribuce alomorfu-i/-ové v nominativu plurálu u vlastních jmen osob 45 Zakončení nominativu plurálu maskulin v historickém vývoji češtiny 47 Deklinační systémy a nominativ plurálu maskulin v západoslovanských jazycích 55 -- Polština -- Hornolužická srbština Dolnolužická srbština Slovenština -- K distribuci alomorfu v genitivu a lokálu singuláru maskulin ♦ ♦ ♦ 60 -- Situace v genitivu singuláru maskulin apelativních 61 -- Situace v lokálu singuláru maskulin apelativních 62 -- Situace u vlastních jmen místních 63 Závěr ♦♦♦ 66 -- Vliv faktoru slovotvorného 67 -- Vliv významu slova 68 -- Vliv syntaktické funkce 69 -- Vliv finály 70 -- Vliv stylového záměru 70 -- Závěry plynoucí ze srovnávacího a historického pohledu 70 Závěry pro kodifikaci 71 ---
O adverbializaci předložkových výrazů ♦ ♦ ♦ 81 O vlivu slovotvorného systému na systém morfologicky ♦ ♦ ♦ 85 Transpozice ve vztahu k mutaci a reprodukci ♦ ♦ ♦ 91 Slovotvorná adaptace přejatých slov a její povaha ♦ ♦ ♦ 97 -- Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického ♦ ♦ ♦ 109 Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. Intenzifikace Deminutiva a frazeologie 119 Deminutiva jako jazykové univerzále 125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC