Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Beletrie
Biografie
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010
190 s. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87378-56-4 (váz.)
Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; sv. 12
antická starověká řečtina
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. souběžný řecký text, anglické resumé
000194759
Úvod. Význam Melitónova spisu Peri Pascha a náčrt hlavních linií melitónovského bádání -- Melitón ze Sard v kontextu doby -- Melitónův věhlas v patristické literatuře -- Datace Melitónova života -- Melitónovo rétorické vzdělání -- Melitónovo postavení v sardské obci -- Zalomení biskupského úřadu a janovské křesťanství v Sardech biskupský úřad v Sardech a mlčení Ignatia  Antiochie Nepřímé svědectví pro Melitónův biskupský úřad v Polykratové listu Viktorovi -- Melitónův možný židovský původ -- Melitónův asketický celibát -- Melitón a montanismus -- Melitón mezi církevními a necírkevními autory 2. století -- Melitón me%i řeckými apologety -- Melitón a nekanonická literatura Melitónova cesta do Jeruzaléma -- Melitónův kánon Starého zákona -- Melitónova protimarkiónovská polemika Eusebiův seznam Melitónových děl -- Melitón jako autor Peri Pascha ---
Argumenty pro Melitónovo autorství spisu Peň Pascha -- Dvě knihy Peri Pascha -- Spor v Láodikeii Melitón jako kvartodecimán -- Paschální kontroverze a Melitón -- Chronologie Kristovy smrti a Melitónův spis Židovský svátek Pesach před pádem Chrámu a po něm Podoba kvartodecimánské Paschy a Melitónův spis Otázka křtu během Paschy kvartodeámánu -- Melitónův spis Peri Pascha -- Myšlenkové pozadí spisu -- Typologickj výklad Exodu -- Melitónova protignostická theologie a christologie -- Melitón a monarchiánský modalismus -- Antropologie a soteriologie Melitónova spisu Antijudaismus Melitónova spisu Stav bádání -- Antijudaismus pašijních %práv kanonických -- a nekanonických spisů Melitónova polemika vůči Izraeli a obvinění Židů % bohovra dy Sociologické teorie Melitónova antijudaismu Theologické příčiny Melitónova antijudaismu -- Literární prostředky Melitónova spisu -- Melitónův styl a řecká druhá sofistika ---
Struktura spisu Peri Pascha -- Hledání literárního druhu Peri Pascha -- Peri Pascha jako homilie -- Peri Pascha jako křesťanská hagada -- Peri Pascha jako liturgický text -- Vliv Melitónova spisu v další liturgické tradici -- Peri Pascha a byzantská liturgie Peri Pascha a latinská Improperia -- Kritické edice Peri Pascha a nový český překlad -- Melitón ze Sard Peri Pascha (O Pasše) -- Zkratky periodik a knižních řad Seznam použité literatury -- Hlavni edice a překlady Melitónova spisu Peri Pascha -- Ostatní prameny -- Sekundární literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC