Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Helenismus (@@20121017-17:26:40@@) -- 
1 (hodnocen1 x )
(5.7) Půjčeno:63x 
BK
Vyd. 2., upr. a pozm.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011
435 s. : il., mapy ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7368-939-1 (brož.)
Studijní texty
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Seminář latinského jazyka a kultury
Obsahuje bibliografické odkazy
000194797
Obsah -- Úvodní část -- 1/ Země a lidé starověkého Řecka a Říma. Periodizace dějin. Prameny, 7 -- STAROVĚKÉ ŘECKO -- 2/ Raně řecký (helénský) svět, Egeis a „homérské" Řecko: první kroky ke státnosti, 71 3/ Řecko v době vzniku a vzestupu městských států (po/e/s), 89 -- 4/ Řecko a Athény v době jejich rozkvětu a krize, 117 5/ Helénismus, pohnuté dějiny Středomoří, 162 -- STAROVĚKÝ ŘÍM -- 6/ Královský Řím. Raná republika a její vzestup (podrobení Itálie a vítězství nad Kartágem), 199 7/ Řím a Itálie v době svého vrcholného rozvoje a krize (pozdní republika a její pád), 255 8/ Římská říše v období principátu, její rozkvět a krize, 297 9/ Dominát jako pokus zachránit rozkládající se říši, 356 -- Závěrečná část -- 10/ Evropská věda o dějinách antického starověku, 394 -- Příloha -- Přehled římských císařů, s. 386

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC