Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Professional Publishing, 2010
590 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-86946-98-6 (váz.)
000194822
2, Metody -- 2.1 Teoreticko-historická metoda -- 2.2 Fenomenologická metoda -- 2.3 Kompozitivní metoda -- 3. Apriorismus -- 3.1 Misesovská apriorní praxeologie a její kantovská východiska -- 3.1.1 Proč je potřebná apologie apriorismu -- 3.1.2 Kantovská východiska apriorismu -- 3.1.3 Misesova axiomatizace apriorismu -- 3.1.4 H-H. Hoppe: Pokus učinit Misesovu praxeologii „vodotěsnou" -- 3.2 Barry Smith: Na obranu extrémního (fallibilistického) apriorismu -- 3.3 Karel Engliš: Apriori myšlenkových řádů přirozeného jazyka -- 3.4 Hayekův Řád smyslovosti: Neuropsychologický základ apriorismu -- 3.4.1 Neuropsychologie jako strašidlo determinismu -- 3.4.2 Fenomenální a fyzický řád -- 3.4.3 Mapa a model -- 3.4.4 Důkaz absolutní nemožnosti detailní explanace lidského mozku lidským mozkem -- 3.4.5. Fundamentům inconcussum libertatis -- 3.5 Nebezpečí bludných kruhů -- 3.6 Bludné východisko z bludných kruhů: dualismus -- 3.7 Naturalistický monismus jako -- jediný možný základ evolučního apriorismu -- 3.8 Hegel: Spirální pohyb „zkušenosti vědomí" -- 3.8.1 Předmět a metoda Fenomenologie ducha -- 3.8.2 Smyslová jistota, řeč a vnímání -- 3.8.3 Hegel jako předchůdce evolučního apriorismu -- 3.9 „Zkušenost vědomí" v novějších dějinách fyziky -- 3.9.1 Kvantová mechanika -- 3.9.2 Teorie relativity -- 3.9.3 Empirické proti apriornímu 3.10 Eliminace bludných kruhů -- 3.10.1 Kauzalita -- 3.10.2 Extempore: O
nevykořenitelnosti pozitivistického fenomenalismu -- 3.10.3 Formální logika -- 3.10.3.1 Hranice formální logiky -- 3.10.3.2 O Kantově pojetí amfibolie reflexivních pojmů -- 3.10.3.3 Spirální návrat k východisku: Hegel a kvantová logika -- 3.10.4 Jazyk -- 3.10.4.1 Wittgenstein: Reflexionistický apriorismus logické formy -- 3.10.4.2 Bludné kruhy a jazykový imanentismus -- 3.10.4.3 Fenomenologie ducha: sémantická interpretace -- 3.10.4.4 Hranice jazyka -- 4. Tělo a mysl -- 4.1 Cesta k subjektivní imanenci a fenomenální prostor -- 4.2 Cesta za hranice subjektivní imanence a zase zpět -- 4.2.1 Boží asistence -- 4.2.2 Glandula pinealis -- 4.2.3 Epifenomenalismus a emergentismus -- 4.2.4 Realismus: program deprivilegizace hmatového smyslu -- 4.3 Potenciální energie jakožto společný předmět vědy a metafyziky -- 4.4 Aristoteles: Duše a DYNAMIS TOY POIEIN -- 4.5 Leibniz versus Kant -- 4.6 Kantova dynamická konstrukce matérie -- 4.7 Fichte -- 4.7.1 Absolutní Já versus prvotní hybatel -- 4.7.2 Síla a čití -- 4.7.3 Čití a sebecit -- 4.8 Schelling -- 4.8.1 Metafora víru a dynamický atomismus -- 4.8.2 Pravdivý pojem přírodní filosofie a absolutní identita -- 4.8.3 O intelektuálním nazírání (exkurs) -- 4.8.4 Světový magnet 4. 9 Hegel -- 4.9.1 Síla a reflexe -- 4.9.2 O vzcházení matérie z prostoru a času -- 4.9.3 Věc a síla -- 4.9.4 Síla a nitro -- 4.9.5 Nitro a život -- 4.10 Eliminace dualismu těla a mysli -- 4.10.1 Paradox
relativity skutečnosti -- 4.10.2 Pranitro -- 4.10.3 Nitro -- 4.10.4 Intencionalita -- 4.10.5 Fenomenální prostor -- I. Ke Comtově koncepci původu jazyka 1.1.0 Veliké Bytosti -- 1.2. Jazyk jako emanace Veliké Bytosti -- 1.3. Comte versus Durkheim -- II. K univerzalitě darwinismu: příklad jazykovědy II. 1 K apologii darwinismu -- II.2 Darwinismus a jazykověda

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC