Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:26x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
250 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-856-2 (brož.)
ISBN 9788026202509 (ebook)
ISBN 8026202503 (ebook)
slovenština
Obsahuje bibliografii na s. 212-221, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000194825
1 Historické kořeny transgeneračního přístupu -- 1.1 Transgenerační přístup v perspektivě archaického dědictví -- 1.2 Transgenerační přístup v psychoanalytické perspektivě -- 1.2.1 Sigmund Freud: Fylogenetická transmise archaického dědictví -- 1.2.2 Nicolas Abraham a Maria Toroková: Kryptonymická teorie a fantom -- 1.2.3 Haydée Faimbergová: Intergenerační transmise a střet generací -- 1.3 Transgenerační přístup v systémové perspektivě -- 1.3.1 Iván Böszörményi-Nagy: Transgenerační vztahová etika -- 1.3.2 Anne Ancelin Schützenbergerová: Transgenerační psychogenealogie -- 1.4 Transgenerační přístup v systemické perspektivě -- 1.5 Transgenerační přístup v psychosomatické perspektivě -- 1.6 Transgenerační přístup v narativní perspektivě -- 2 Transgenerační psychologie rodiny -- 2.1 Vymezení transgenerační psychologie -- 2.2 Transgenerační vývojový cyklus: horizontální a vertikální osa vývoje -- 2.3 Transgenerační emoční pole rodinného systému -- 2.3.1 Emoční pole triadického vztahového systému -- 2.3.2 Emoční pole nukleárního rodinného systému -- 2.3.3 Emoční pole transgeneračního rodinného systému -- 2.3.4 Dvě linie transgeneračních vztahů: vrozený a získaný rodový vztah -- 2.4 Transgenerační dědičnost rodových struktur -- 2.4.1 Transgenerační dědictví rodiny -- 2.4.2 Vztahové triády rodiny jako kodóny transgenerační dědičnosti -- 2.4.3 Sdílené a nesdílené transgenerační prostředí -- 2.5 Transgenerační přenos rodinné rezilience a vulnerability -- 2.5.1 Rezilience rodiny a transgenerační růstová spirála zdrojů -- 2.5.2 Vulnerabilita rodiny a transgenerační ztrátová spirála zdrojů //
2.6 Transgenerační rodinná diagnostika -- 2.6.1 Využití ztrátové spirály v transgenerační diagnostice vulnerability -- 2.6.2 Využití růstové spirály v transgenerační diagnostice rezilience -- 3 Intragenerační přenos vzorců rodinného traumatu -- 3.1 Primární traumatizace rodinného systému -- 3.1.1 Intrapsychická traumatogenní dynamika -- 3.1.2 Intrarodinná traumatogenní dynamika -- 3.2 Sekundární traumatizace rodinného systému -- 4 Transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu -- 4.1 Vědomý a nevědomý transgenerační přenos -- 4.2 Zdroj, mechanismus a projev transgeneračního přenosu -- 4.3 Transgenerační přenos prostřednictvím -- nevědomé intrapsychické dynamiky -- 4.3.1 Transgenerační přenos prostřednictvím odcizujících identifikací -- 4.3.2 Transgenerační přenos prostřednictvím vložených reprezentací -- 4.3.3 Transgenerační přenos prostřednictvím zástupného dítěte -- 4.4 Transgenerační přenos prostřednictvím strukturální rodinné dynamiky -- 4.4.1 Triangulace -- 4.4.2 Spoustifikace -- 4.4.3 Parentifikace -- 4.4.4 Převrácení rolí -- 4.4.5 Transdebitace -- 4.5 Transgenerační přenos prostřednictvím emoční dynamiky rodiny -- 4.5.1 Transgenerační přenos prostřednictvím citové vazby -- 4.5.2 Transgenerační přenos prostřednictvím sociální separace -- 4.5.3 Transgenerační přenos prostřednictvím syndromu výročí -- 4.5.4 Transgeneční přenos prostřednictvím emočního přerušení -- 4.5.5 Transgenerační přenos prostřednictvím neuzdravených emocí -- 4.5.5.1 Primární, sekundární a přenesené emoce -- 4.5.5.2 Transgenerační přenos smutku -- 4.5.5.3 Transgenerační přenos hněvu -- 4.5.5.4 Transgenerační přenos viny -- 4.6 Transgenerační přenos prostřednictvím rodinné komunikační dynamiky -- 4.6.1 Transgenerační přenos prostřednictvím rodinného násilí //
4.6.2 Transgenerační přenos prostřednictvím rodinné tabuizace -- 4.6.2.1 Tabu v archaických společnostech -- 4.6.2.2 Tabu v současné rodině -- 5 Využití narativního přístupu v transgenerační psychologii -- 5.1 Traumatizace rodinné narativity -- 5.2 Narativizace rodinného traumatu -- 5.3 Transgenerační narativní přístup -- 5.4 Transgenerační narativní interview -- 5.5 Transgenerační narativní analýza -- 5.5.1 Narativní analýza příběhu původní rodiny rodiče -- 5.5.2 Narativní analýza příběhu současné rodiny rodiče -- 5.5.3 Narativní analýza transgeneračního přenosu rodinného traumatu -- 6 Využití rodinného genogramu v transgenerační psychologii -- 6.1 Rodinný genogram -- 6.2 Narativní dimenze vytváření genogramu -- 6.3 Genogramové interview -- 7 Narativní rekonstrukce příběhů transgeneračního -- přenosu rodinného traumatu i zdrojů jeho uzdravení -- 7.1 Příběh rodiče jako nepřijatého dítěte -- 7.1.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu nepřijatého dítěte -- 7.1.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu nepřijatého dítěte -- 7.2 Příběh rodiče jako opuštěného dítěte -- 7.2.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu opuštěného dítěte -- 7.2.2 Transgenerační přenos rezilience v příběhu opuštěného dítěte -- 7.3 Příběh rodiče jako přivlastněného dítěte -- 7.3.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu přivlastněného dítěte -- 7.3.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu přivlastněného dítěte -- 7.4 Příběh rodiče jako využitého dítěte -- 7.4.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu využitého dítěte -- 7.4.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu využitého dítěte -- 7.5 Příběh rodiče jako pokořeného dítěte -- 7.5.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu pokořeného dítěte //
7.5.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu pokořeného dítěte -- 7.6 Příběh rodiče jako přísně vychovávaného dítěte -- 7.6.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu přísně vychovávaného dítěte -- 7.6.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu přísně vychovávaného dítěte -- 7.7 Příběh rodiče jako zneužitého dítěte -- 7.7.1 Transgenerační přenos zranitelnosti v příběhu zneužitého dítěte, -- 7.7.2 Transgenerační přenos odolnosti v příběhu zneužitého dítěte -- 8 Etiologická rodinná konstelace transgeneračního přenosu a uzdravení vývojového traumatu -- 8.1 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky nepřijatého dítěte -- 8.2 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky opuštěného dítěte -- 8.3 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky přivlastněného dítěte -- 8.4 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky využitého dítěte -- 8.5 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky pokořeného dítěte -- 8.6 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky přísně vychovávaného dítěte -- 8.7 Etiologické faktory pro transgenerační přenos traumatogenní dynamiky zneužitého dítěte -- Příloha 1: Grafická symbolika pro vytvoření rodinného genogramu -- Příloha 2: Rozhovor k ověření PTSD pro dospělé -- Příloha 3: TSC-40: Seznam traumatických symptomů -- (Trauma Symptom Checklist-40) -- Příloha 4: Příklad využití transgeneračního mapování vulnerability -- u transgeneračně oslabené rodiny X -- Příloha 5: Příklad využití transgeneračního mapování rezilience -- u transgeneračně posílené rodiny Y -- Příloha 6: Orientační schéma rodinného systému pro narativní interview
cnb002156605

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC