Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010
127 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7330-184-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 89-93 a rejstřík
Anglické resumé
000194834
1. Sexuální obtěžování: výzkumný, legislativní -- a kulturně-historický kontext -- Marta Vohlídalová -- 1.1 Kontext kulturně-historický -- 1.2 Kontext legislativní -- 1.3 Kontext výzkumný -- 1.4 Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí v zahraničních výzkumech: operacionalizace a hlavní zjištění -- 1.4.1 Co je sexuální obtěžování a jak ho definovat? -- 1.4.2 Kdo se setkává se sexuálním obtěžováním na vysokých školách a jak často se toto chování vyskytuje? -- 1.5 Závěr -- 2. Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí v číslech -- Kvantitativní studie vybrané fakulty pražské vysoké školy -- Marta Vohlídalová -- 2.1 Metodologie -- 2.2 Zkušenosti studentů a studentek s různými formami obtěžujícího chování -- 2.2.1 Kdo je obtěžován a kdo obtěžuje? -- 2.3 Sexuální obtěžování z perspektivy studentů a studentek -- 2.3.1 Perspektiva studujících kvantitativní pohled -- 2.3.2 Perspektiva studujících kvalitativní pohled -- 2.4 Sexuální obtěžování na vysoké škole a představy o jeho řešení -- z perspektivy studujících -- 2.5 Závěr -- 3. Kvalitativní studie sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí -- Marta Vohlídalová, Kateřina Šaldova, Barbora Tupá -- 3.1 Metodologie -- 3.2 Kde začíná sexuální obtěžování: definice očima studujících -- 3.2.1 Individuální vymezení sexuálního obtěžování -- 3.2.2 Co je a co není sexuální
obtěžování? -- 3.2.3 Závěr -- 3.3 Způsoby uplatňování moci vyučujícími: zkušenosti studentek -- a studentů se sexuálním obtěžováním -- 3.3.1 Genderové obtěžování -- 3.3.2 Tvrdší formy obtěžování: nežádoucí sexuální pozornost -- a sexuální nátlak -- 3.3.3 Zprostředkované zkušenosti: každý zná někoho, -- kdo se setkal s obtěžováním -- 3.3.4 Strategie zvládání obtěžování: reakce studujících -- na sexuální obtěžování -- 3.3.5 Závěr -- 3.4 Co chtějí a komu věří vysokoškolští studenti a studentky? Nedostatek informací o sexuálním obtěžování jako klíčový problém českého vysokoškolského prostředí -- 3.4.1 Nedostatek informací o sexuálním obtěžování -- 3.4.2 Nedůvěra studujících vůči pedagogům -- 3.4.3 Hledání pochopení a podpory -- 3.4.4 Obava ze zneužití -- 3.4.5 Závěr -- 3.5 Závěry kvalitativní studie: od konkrétních případů k řešení -- 4. Jak vytvářet politiky zahrnující problematiku sexuálního obtěžování -- ve vysokoškolském prostředí a jak je zavádět do praxe? -- Kateřina Šaldova, Barbora Tupá, Marta Vohlídalová -- 4.1 Problém beze jména: hledání definice -- 4.2 Procedury řešení případů sexuálního obtěžování -- na vysokých školách -- 4.3 Zavádění politik do praxe -- 4.4 Závěr -- 5. Výskyt obtěžování, úzká definice a bezradnost při řešení: shrnutí hlavních zjištění výzkumu sexuálního obtěžování
ve vysokoškolském prostředí a doporučení pro vedení vysokých škol -- Marta Vohlídalová, Kateřina Šaldova, Barbora Tupá -- Přílohy -- Příloha 1: Scénář rozhovoru -- 1. Úvod -- 2. Postoje a zkušenosti -- 3. Vlastní vymezení pojmu sexuální obtěžování -- 4. Názory a doporučení pro řešení sexuálního obtěžování. Příloha 2: Dotazník

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC