Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
V Tribunu EU vyd. 1.
Brno : Tribun EU, 2010
289 s. ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7399-995-7 (brož.)
Knihovnicka.cz
Nad názvem: Katedra českého jazyka Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Český a polský text, anglická resumé
000195333
I. ČESKÁ LITERATURA A KULTURA OČIMA MLADÝCH -- Justyna Kościukiewicz -- „NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU" MILANA KUNDERY OKIEM CZESKIEJ I POLSKIEJ KRYTYKI LITERACKIEJ -- Karolina Slámová -- ALTER EGO PHILIPA ROTHA A JOSEFA ŠKVORECKÉHO Z KOMPARATISTICKÉHO POHLEDU IGORA HÁJKA -- Jana Davidová Glogarová -- HLAVNÍ TENDENCE KATOLICKÉ PUBLICISTIKY V OBDOBÍ DRUHÉ REPUBLIKY (1938-1939) -- Eliška Kudláčková -- SROVNÁNÍ SBĚRŮ Z KLADSKA U JOSEFA ŠTEFANA KUBÍNA A JAROMÍRA JECHA -- Zdeňka Veličková -- SKÁCELOVA INSPIRACE MORAVSKÝM FOLKLOREM -- Hana Stýblová -- ROLE PÍSŇOVÝCH TEXTŮ V DOBĚ STAGNUJÍCÍHO ZÁJMU O POEZII -- Marta Banaś -- Z KOMIKSEM DO SKŁADNICY MAKULATURY. KOMIKS JAKO NOWY SPOSÓB ODCZYTANIA ZBYT GŁOŚNEJ SAMOTNOŚCI BOHUMILA HRABALA (LIONEL TRAN, AMBRĘ, VALÉRIE BERGEOVÁ, PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA), -- Jindra Hylmarová -- GENDEROVÉ ASPEKTY RANÉ TVORBY HELENY ČAPKOVÉ -- Dorota Glensk -- PIOSENKA AUTORSKA KARLA KRYLA -- Jana Havlová -- ROLE FANTASKNÍHO MOTIVU V PRÓZE IVY PROCHÁZKOVÉ -- Ewa Mielcarek -- PRÓBA RECEPCJI KRYTYCZNEJ DZIEŁ BOHUMILA HRABALA W POLSCE W LATACH 1964-1989 -- Veronika Krabsová -- POSTAVA JOSEFA ŠVEJKA -- Lucie Zimová -- BOJ O HOLOU EXISTENCI V LUSTIGOVĚ ZOBRAZENÍ ŠOA -- Joanna Golak -- CZASOPISMO „LISTY" W LATACH 1971-19891 DZIŚ -- II. ČESKÝ JAZYK A JEHO VÝUKA OČIMA MLADÝCH -- Marta Koutová -- PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V NÁZVECH BIBLICKÝCH KNIH -- Kateřina Sládek Antalovská -- ONOMAZIOLOGICKÉ
POSTUPY VE SLOVNÍ ZÁSOBĚ LEZECKÉHO SLANGU -- Pavla Štěpánová -- PARTNERSKÁ (MILENECKÁ) POJMENOVÁNÍ -- Zuzana Děngeová -- NĚKTERÁ NOVÁ KOMPOZITA V ČESKÉ PUBLICISTICE -- Veronika Štěpánová -- ŘEČOVÉ VZORY Z POHLEDU TEORIE JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU -- Eliška Pospíšilová -- ORTOEPIE A PŘÍPRAVA JAZYKOVÉHO PROJEVU VE VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH NEPEDAGOGICKÉHO SMĚRU -- Elżbieta Ostapiuk -- POLSKO-ČESKÁ INTERFERENCE K PŘED VÝZKUMU VÝSLOVNOSTI ČEŠTINY -- Martin Wagenknecht -- KOMUNIKAČNÍ FUNKCE EXPRESIVNÍ VYJADŘOVÁNÍ POCHVALY -- Tereza Rábová -- NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝZKUMU JAZYKA (A) MASOVÝCH MÉDIÍ -- Vladimír Novák -- JAZYKOVÁ ANALÝZA SLOGANŮ POLITICKÝCH STRAN POUŽITÝCH -- V PŘEDVOLEBNÍ KAMPANI K VOLBÁM DO PS PČR V ROCE 2010 -- Renata Žiláková -- TENTO ZPŮSOB LÉTA ZDÁ SE MI PONĚKUD NEŠŤASTNÝM ANEB -- K VÝZNAMU A FUNKCI NĚKTERÝCH SPECIFICKÝCH SYNTAKTICKÝCH -- JEVŮ V PRÓZE VLADISLAVA VANČURY ROZMARNÉ LÉTO -- Paweł Mazgaj -- WPŁYW JĘZYKA CZESKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO NA PRZEŁOMIE WIEKÓW -- Wojciech Hofmański -- SLAVISTICKÉ A KOGNITIVNÍ ASPEKTY GLOTTODIDAKTIKY. ČESKÝ STUDENT VERSUS PASTI KOMUNIKATIVNOSTI -- Zuzana Brumlichová -- ČTENÍ S POROZUMĚNÍM U ŽÁKŮ-CIZINCŮ V ČESKÝCH ZŠ -- Tamara Shmidt -- ČEŠTINA OČIMA UKRAJINCE -- Alena Novotná -- 140. VÝROČÍ NAROZENÍ JOSEFA MULLERA -- Kristina Shienok -- REPREZENTACE FRAZÉMŮ V MENTÁLNÍM LEXIKONU DÍTĚTE:
GENDEROVÝ ASPEKT -- Veronika Vitkovskaya -- FOREIGNER TALK MLUVENÍ K CIZINCŮM -- Kateřina Bělohlávkova -- PŘEDPOVĚĎ POČASÍ JAKO KOMUNIKAT A JEHO INFORMAČNÍ HODNOTA -- Václav Velčovský -- JAZYKOVÁ KOMIKA JAKO REAKCE NA OFICIÁLNÍ JAZYKOVOU POLITIKU PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA -- Hana Prokšová -- JAKO PES A KOČKA NAHLÉDNUTÍ DO ČESKÉHO JAZYKOVÉHO OBRAZU SVĚTA -- Agnieszka Kołodziej -- SVĚT ZVÍŘAT VE SVĚTĚ FRAZEOLOGIZMŮ. FRAZÉMY S NÁZVY ZVÍŘAT -- V ČEŠTINĚ, POLŠTINĚ, SLOVENŠTINĚ, SRBŠTINĚ, CHORVATŠTINĚ A RUŠTINĚ -- Petra Fojtů -- NEOLOGICKÉ ASPEKTY VZNIKU ANIMALISTICKÝCH FRAZEOLOGIZMŮ (NA MATERIÁLU ČESKÉHO A RUSKÉHO JAZYKA)
(OCoLC)703550751
cnb002155847

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC