Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
EB
Příručka
2. české vydání
Praha : Grada, 2011
99 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-3596-2 (brož.)
ISBN 978-80-247-7804-4 (online ; pdf)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000195414
1 Adynamie -- 1-1 Možná onemocnění provázená adynamií (ztrátou energie) -- 1-2 Diagnostický postup při podezření na hypotyreózu -- 2 Ascites -- 2-1 Postup při diferenciální diagnóze ascitu -- 3 Ataxie -- 3-1 Diagnostický postup u ataxie -- 4 Poruchy vědomí -- 4-1 Poruchy vědomí v přehledu -- 4-2 Orgánově zdůvodnitelná porucha vědomí -- 4-3 Psychogenní porucha vědomí -- 4-4 Koma s křečemi -- 4-5 Diferenciální diagnóza komatu při podezření na otravu -- 4-6 Diferenciální diagnóza komatu při podezření na otravu: klidné koma -- 4-7 Diferenciální diagnóza komatu při podezření na otravu: -- porucha vědomí s neklidem -- 5 Bledost -- 5-1 Bledost první diferenciálně diagnostická orientace -- podle hemodynamických parametrů -- 5-2 Schematický přehled diferenciální diagnózy anémií -- 6 Krvácení -- 6-1 Praktický postup při diferenciální diagnostice krvácení -- 7 Krvácení do trávicího traktu ---
7-1 Diferenciálně diagnostický postup při podezření na gastrointestinální -- krvácení -- 8 Průjem -- 8-1 Důležité příčiny akutních a chronických průjmových onemocnění -- 8-2 Diferenciálně diagnostický postup při podezření na malabsorpci -- 8-3 Diferenciálně diagnostický význam anamnestických údajů a fyzikálních nálezů -- 9 Poruchy žízně a příjmu tekutin -- 9-1 Přehled příčin poruch žízně -- 9-2 Přehled diagnostiky diabetes mellitus na základě vyšetření z plné žilní krve -- 9-3 Diagnostický postup při podezření na diabetes insipidus -- 9-4 Diagnostika hyperkalcemie -- 10 Zvracení zvracení krve -- 10-1 Akutní stanovení diagnózy při zvracení krve -- 10-2 Diferenciálně diagnostický postup při akutním zvracení -- 10-3 Diagnostický postup při chronickém zvracení -- 11 Horečka -- 11-1 Diferenciálně diagnostický postup při horečce ---
11-2 Přehled onemocnění, jejichž manifestace může být zahájena horečkou -- 12 Ikterus -- 12-1 Diagnostický postup při ikteru nejasného původu -- 13 Změna tělesné hmotnosti -- 13-1 Diagnostický postup při obezitě -- 13-2 Diagnostický postup při podezření na hyperkortizolizmus -- 13-3 Diagnostický postup při náhodně zjištěném, klinicky němém nádoru -- nadledviny („incidentalom") ověřeném CT -- 13-4 Diagnostický postup při podezření na Addisonovu nemoc, respektive -- addisonskou krizi -- 14 Otok krku a bolest -- 14-1 Diferenciální diagnóza bolestí v oblasti krku -- 14-2 Diferenciální diagnóza nebolestivého otoku v oblasti krku -- 14-3 Postup při diferenciální diagnostice strumy -- 15 Hematurie a uremie -- 15-1 Diferenciálně diagnostický algoritmus u pacientů s hematurií -- 15-2 Diferenciálně diagnostický postup při podezření na uremický syndrom -- 16 Kožní a vlasové změny ---
16-1 Diferenciální diagnóza při hypertrichóze, hirsutizmu a virilizaci -- 17 Palpitace a poruchy srdečního rytmu -- 17-1 Diferenciální diagnóza supraventrikulárních tachykardií -- 17-2 Diferenciální diagnóza bradykardií -- 17-3 Diferenciální diagnóza palpitací -- 17-4 Diagnostika poruch srdečního rytmu -- 17-5 Diagnostický postup při podezření na hypertyreózu -- 18 Hypertenze -- 18-1 Algoritmus diferenciální diagnózy hypertenze -- 18-2 Algoritmus diferenciální diagnózy hypokalemie -- 18-3 Algoritmus diferenciální diagnózy hypokalemie bez hypertenze -- 19 Kašel -- 19-1 Diagnostický postup k objasnění kašle -- 19-2 Klinické příčiny kašle -- 20 Hypoglykemie -- 20-1 Diferenciální diagnóza hypoglykemie -- 21 Hypogonadizmus -- 21-1 Diferenciální diagnóza při podezření na mužský hypogonadizmus 21-2 Diagnóza insuficience předního laloku hypofýzy -- 22 Pruritus (svědění) -- 22-1 Příčiny lokalizovaného pruritu (svěděni7) ---
22-2 Diferenciálně diagnostický postup při pruritu (svěděni) -- 23 Záchvaty křečí -- 23-1 Diferenciální diagnóza záchvatovitých svalových křečí -- 24 Ochrnutí -- 24-1 Diagnostický postup při akutním ochrnutí -- 24-2 Doprovodné příznaky ochrnutí -- 24-3 Diferenciálně diagnostický postup při obrně/slabosti -- 24-4 Diferenciálně diagnostický postup při paraplegii a tetraplegii -- 24-5 Přehled diagnostického postupu při cévní mozkové příhodě -- 25 Zvětšení lymfatických uzlin uzlinový syndrom -- 25-1 Diferenciální diagnóza při zvětšení lymfatických uzlin -- 25-2 Anamnéza u pacientů s nejasným zvětšením lymfatických uzlin -- 26 Svalové křeče -- 26-1 Fenomény tetanického komplexu -- 26-2 Diagnostický postup při podezření na tetanii, resp. hypokalcemii -- 27 Svalová slabost -- 27-1 Souhrnné schéma diagnostického postupu při svalové slabosti -- 28 Menstruační poruchy ---
28-1 Diferenciální diagnóza oligomenorey a amenorey -- 28-2 Diferenciální diagnóza hyperprolaktinemie -- 29 Bolesti -- 29-1 Souhrnné schéma diferenciálně diagnostického postupu při bolesti -- v oblasti hrudníku -- 29-2 Schéma diferenciálně diagnostického postupu při hrudních bolestech -- srdečního původu -- 29-3 Souhrnné schéma diferenciálně diagnostického postupu při podezření -- na plicní embolii -- 29-4 Vyšetřovací postup k objasnění bolestí v končetinách -- 29-5 Diagnostický postup při podezření na trombózu hlubokých -- končetinových žil -- 29-6 Diferenciálně diagnostický postup při vyšetření kloubů -- 29-7 Diferenciální diagnóza bolestí hlavy -- 29-8 Diagnostický postup při podezření na feochromocytom -- 29-9 Diferenciálně diagnostický postup při kostních bolestech -- 29-10 Patogeneze sekundární hyperparatyreózy při chronické nebo -- terminální renální insuficienci ---
29-11 Diferenciálně diagnostický postup při akutních bolestech břicha -- 29-12 Diferenciálně diagnostický postup při bolestech svalů -- 29-13 Symptomatická diferenciální diagnóza při bolestech svalů -- 29-14 Praktický postup při bolestech v zádech -- 30 Šok -- 30-1 Přehled různých forem šoku -- 30-2 Diferenciálně diagnostický postup při šoku -- 31 Slabost ztráta výkonnosti -- 31-1 Diferenciálně diagnostický postup při slabosti a ztrátě tělesné hmotnosti -- 32 Edémy (otoky) -- 32-1 Algoritmus diferenciální diagnózy generalizovaných edémů -- 32-2 Algoritmus diferenciální diagnózy edémů s regionální lokalizací -- 33 Závrať -- 33-1 Rozlišení anamnestických údajů při závrati -- 33-2 Polohová závrať -- 33-3 Ataky rotačních závratí -- 33-4 Dlouhodobá rotační závrať -- 34 Poruchy vidění -- 34-1 Diferenciálně diagnostický postup při zhoršeném vidění s aferentními -- poruchami pupily ---
34-2 Posouzení papily zrakového nervu -- 34-3 Diagnostický postup při podezření na Hortonovu nemoc -- 34-4 Diagnostický postup při podezření na uveitidu -- 35 Poruchy močení -- 35-1 Diferenciální diagnóza infekcí horních a dolních močových cest -- 35-2 Diferenciálně diagnostické aspekty oligurie a anurie -- 35-3 Přehled diferenciální diagnózy polyurie -- 35-4 Diferenciální diagnóza močové inkontinence bez neurogenního poškození 35-5 Diferenciálně diagnostický přehled močové inkontinence při neurogenním -- poškození -- 36 Tremor (třes) -- 36-1 Diferenciální diagnóza třesu -- 37 Cyanóza -- 37-1 Příčiny generalizované cyanózy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC