Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
3., upr. a rozš. vyd., V Hostu a MU vyd. 1.
Brno : Host : Masarykova univerzita, 2011
269 s. : il. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7294-458-3 (Host ; brož.)
ISBN 978-80-210-5425-7 (Masarykova univerzita ; brož.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické, německé a ruské resumé
000195418
POZNÁMKA K TŘETÍMU ČESKÉMU VYDÁNÍ -- ERAZIM KOHÁK: ZAMÝŠLENÍ NAD TŘETÍM VYDÁNÍM -- UŽ NEJSME LOVCI A SBĚRAČI -- JANA ŠTROBLOVÁ: NOVÉ TISÍCILETÍ -- 1 / OD ONTOLOGIE K POLITICE -- Nezávislost tradiční politiky na ontologii. Krize antropocentrického obrazu světa. Primát ontologie před hodnotami a morálkou. Soumrak útěšné funkce filosofie. Evoluční ontologie a ekologická politika. Obrys evoluční ontologie -- 2 / JEDINEČNOST POZEMSKÉ PŘÍRODY -- Příroda vesmírná a příroda pozemská. Nový geocentrismus. Evoluční paměť živých systémů. Genetická informace jako nenahraditelná „duchovní kultura" biosféry. Informační hodnota přírody. Opozice přírodních a kulturních struktur -- 3/ OHROŽENÁ KULTURA -- Antropocentrické a systémové pojetí kultury. Kultura jako ontická opozice přírody. Evolučně ontologický koncept kultury. Duchovní kultura ---
„genom" kulturního systému. Ohrožení kultury oslabenou biosférou. Strategie záchrany kultury -- 4 / EKOLOGICKÝ FENOMÉN TECHNIKY -- Technika biotická a technika abiotická. Ekologický aspekt techniky. Technický „genotyp" a technický „fenotyp". Expanze techniky a technosféry. Technika jako hrozba i řešení krize. Role vědecko-technické inteligence -- 5 / KONFLIKT TECHNOSFÉRY S BIOSFÉROU -- Biosféra nejmenší autonomní živý systém. Podobnost a odlišnost evoluce života a evoluce techniky. Koexistence instrumentální a mechanické technosféry. Opozice a smíření biosféry s technosférou. Ekologická politika a spontánní evoluce techniky -- 6 / ČLOVĚK, PŘÍRODA, KULTURA ---
Biologická stabilita člověka. Růst kultury bez scénáře a změny lidské přirozenosti. Ekologická transformace jako změna vnitřní informace kulturního systému. Příroda přehlížený faktor formování člověka. Naturalizace člověka před socializací a individualizací -- 7 / EKOLOGICKÁ ETIKA A POLITIKA -- Ekologická krize jako krize evolučního úspěchu kultury. Tradiční morálka je nemorální. Tradiční politika schvaluje pustošení Země. Riziko silné integrace. Snížení zátěže a slabá integrace-záchrana ohrožené kultury -- JANA ŠTROBLOVÁ: RUMIŠTĚ -- ŘEČ ŽIVÝ FENOMÉN KULTURY -- INFORMAČNÍ TECHNIKA VELKÁ NEZNÁMÁ -- VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ PRO GLOBALIZOVANOU KULTURU -- JANA ŠTRORLOVÁ: HOLOŽÍR -- NÁJEMNÍ SMLOUVA SE ZEMÍ -- SHRNUTÍ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC