Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.3) Půjčeno:76x 
BK
EB
Příručka
2., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2011
195 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 978-80-247-2624-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-7536-4 (online ; pdf)
Psyché
Na rubu tit. listu uvedeno 1. vyd.
Dotisk 2012
Obsahuje bibliografii na s. 181-188 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000195484
1. Krizová intervence -- (Naděžda Špatenková) -- 2. Etapy krizové intervence -- (Naděžda Špatenková) -- 3. Formy krizové intervence -- (Naděžda Špatenková) -- 3.1 Telefonická krizová intervence -- 3.1.1 Podmínky telefonické krizové intervence -- 3.1.2 Průběh telefonické krizové intervence -- 3.1.3 Obtížné, náročné rozhovory na lince důvěry -- 3.2 Využití internetu -- (Pavel Veselský) -- 4. Pracovník krizové intervence -- (Naděžda Špatenková) -- 4.1 Krize krizového interventa -- 5. Právní aspekty krizové intervence -- (Petra Jakešová) -- 5.1 Povinnost zachovávat mlčenlivost -- 5.2 Povinnost ochrany osobních údajů -- 5.3 Povinnost překazit trestný čin -- 5.4 Povinnost oznámit trestný čin -- 5.5 Povinnost zachovávat lidskou důstojnost -- 5.6 Povinnost zabezpečit kvalifikovanou právní pomoc -- 6. Ztráta jako krize a krize jako ztráta -- (Naděžda Špatenková) -- 7. Materiální ztráta -- (Naděžda Špatenková) -- 7.1 Ztráta minulosti -- 7.2 Ztráta bezpečí -- 7.3 Krizová intervence v případě materiální ztráty -- 8. Funkcionální ztráta -- (Kateřina Ivanova, Naděžda Špatenková) -- 9. Vztahová ztráta -- (Naděžda Špatenková) -- 9.1 Smrt blízkého člověka -- 9.2 Krizová intervence u pozůstalých -- 10. Intrapsychická ztráta -- (Irena Sobotková) -- 10.1 Ztráta očekávání -- 10.2 Narození dítěte s postižením -- 10.3 Narození dítěte s postižením jako krize ztráty -- 10.4 Okolnosti
diagnózy -- 10.5 Reakce rodiny na diagnózu postižení -- 10.6 Krizová intervence pomoc rodině -- 10.7 Jednotlivé zásady krizové intervence -- 11. Rolová ztráta -- (Anna Schneiderová) -- 11.1 Ztráta zaměstnání -- 11.1.1 Proč se lidé obávají nezaměstnanosti? -- 11.1.2 Kdy a pro koho je ztráta práce a nezaměstnanost situací krizovou? -- 11.2 Ztráta zaměstnání jako krize -- 11.2.1 Proč vzniká osobní krize při propouštění pracovníků? -- 11.3 Mýty o nezaměstnanosti -- 11.4 Pomoc v krizi nástin krizové intervence -- 11.5 Přímá neformální pomoc -- 11.5.1 Čím se má laický poradce v případě první pomoci řídit? -- 11.6 Odborná pomoc -- 11.7 Intervence v nezaměstnanosti -- 11.7.1 Postup intervence v nezaměstnanosti -- 11.7.2 Rady nezaměstnaným na závěr -- 11.8 Odchod do důchodu -- (Naděžda Špatenková) -- 11.9 Ztráta rodinných rolí -- (Naděžda Špatenková) -- 11.10 Systémová ztráta -- (Naděžda Špatenková) -- 12. Násilí -- (Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková) -- 12.1 Domácí násilí -- 12.1.1 Činnost intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím -- 12.2 Ženy jako osoby ohrožené domácím násilím -- 12.2.1 Krizová intervence v případech domácího násilí -- 12.3 Ženy jako oběti sexuálního násilí -- 12.3.1 Krizová intervence v případě znásilnění -- 12.4 Násilí páchané na dětech v rodinách -- 12.4.1 Krizová intervence v případě sexuálního násilí
-- páchaného na dětech -- 12.5 Senioři jako osoby ohrožené domácím násilím -- (Dana Sýkorová) -- 12.5.1 Příčiny špatného chování vůči seniorům -- 12.5.2 Rizikové faktory -- 12.5.3 Řešení -- 12.6 Muži jako oběti násilí -- (Naděžda Špatenková) -- 13. Sebevražda -- (Naděžda Špatenková) -- 13.1 Varovné signály a diagnostika suicidiálního ohrožení -- 13.2 Krizová intervence v případě suicidiálního jednání -- Místo závěru -- Poznámky -- Poznámky k části Krizová intervence -- Poznámky k části Ztráta jako krize a krize jako ztráta -- Přílohy -- Literatura -- Jiné odkazy -- Internetové odkazy
(OCoLC)741402571
cnb002182010

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC