Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
1. vyd.
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2010
325 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-85778-72-4 (Ústav pro českou literaturu AV ČR ; brož.)
ISBN 978-80-87481-01-1 (Filip Tomáš – Akropolis ; brož.)
"Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš – Akropolis"--Tiráž
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglická resumé
000195527
Gender a dispozitivy národní emancipace a moderny -- Mapování českého literárněvědného genderového myšlení 15 -- Jan Matonoha -- Pražský palimpsest: Mýty o původu a textové svědectví -- ve středověké pověsti o Libuši 33 -- Alfred Thomas -- Zena přestrojená za muže v historickém dramatu národního -- obrození 45 -- Peter Deutschmann -- Možnosti využití maskulinních studií pro výzkum české literatury -- 19. století 57 -- Marcin Filipowicz -- Ženská literatura a teorie genderu v první polovině 19. století 67 -- Andrea Fischerová -- Mytologizace v Kollárově Slávy dceři z genderového pohledu 79 -- Irina Wutsdorff -- Feministické vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech -- z Erbenovy Kytice 91 -- Tereza Kynčlová -- Vesnické mamičky: Etnologický pohled na mateřství v díle -- Gabriely Preissové 105 -- Gabriela Maria Gaňczarczyk -- Básnířky na přelomu 19. a 20. století 115 -- Dobrava Moldanová ---
T. G. Masaryk v kontextu genderového myšlení 125 -- Irina Poročkina -- Odrazy genderu v tvorbě a životě (rodiny) bratří Čapků -- Čapkové a metafora ženy (povídka „Systém") 137 -- Zdeňka Kalnická -- Texty Heleny Čapkové z genderové perspektivy 147 -- Alena Zachová -- Karel Čapek a Anton Pavlovic Čechov: Literárně biografické -- a genderové aspekty 157 -- Oleg Malevič -- Prostory genderu: tělo, místo, text -- "Jakási nepěkná neřest ": Homosexualita -- a socialisticko-realistická literatura 171 -- Roar Lishaugen -- Znásilněný archetyp: Ženy v románech Milana Kundery 181 -- Anželina Penčeva -- Její vlastní město: Protínání městského prostoru a vědomí v prózách -- Daniely Hodrové a Virginie Woolfové 193 -- Elena Sokol -- Prózy Jakuby Katalpy: Úspěšné ničení rodové determinace 203 -- Eva Kalivodová -- K problematike genderu v českej a slovenskej -- ponovembrovej próze 215 -- Marta Součková ---
3x2 = ? Nad prózami Hany Andronikové, Markéty Pilátové -- a Petry Soukupové 229 -- Lubomír Machala -- O tzv. ženské (a mužské) emocionalitě 239 -- Bronislava Volkova -- Gender, kultura, společnost: problémy intersekcionality a intermediality -- Ženská romská próza jako zápas o sebevyjádření 253 -- Alena Scheinostová -- Jsou romány Michala Viewegha „pro ženy", -- nebo „pro muže"? 265 -- Jana Hoffmannová -- Chick lit a česká populární četba pro ženy 279 -- Suzana Kos -- Gender z pohledu dětské literatury 289 -- Andrea Balázs -- Fúrie a režijní furiantství Petra Lébla: Inscenace divadelní hry Ladislava Stroupežnického Nasifuňanti v Divadle Na Zábradlí -- roku 1994 297 -- Bohuslav Hoffmann

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC