Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

studie k počátkům umění (@@20120613-22:51:23@@) -- 
3 (hodnocen1 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Praha : ARSCI, 2010
454 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7420-005-2 (váz.)
Literární věda ; sv. 3
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000195535
I. LITERATURA V ČASE A PROSTORU Dílo v čase [928] -- K některým otázkám metodologie literární historie v Československu v 60. letech minulého století [778] -- Interakce nebo kontradikce? -- Poznámky k narativitě v beletrii a v historiografii [967] -- Dějiny literatury, literární dějiny nebo dějiny literárnosti? K problematice vymezení předmětu a metody rekonstrukce literárního procesu [988] -- K Vodičkovu pojmu konkretizace ve světle současných názorů [-] -- Názory na současný román [969] -- II. KONTEXTY A KONFRONTACE -- Je 19. století pro nás již muzeem? [1025] -- Česká literatura 19. století na cestě k modernosti [964] -- Proměny žánrové prózy v druhé polovině 19. století Od „obrazů života" k parnasistní novele [932] -- Několik poznámek k povídkové beletrii v Národních listech za doby Nerudovy [930] -- Setkání s druhými v časopiseckých překladech prózy v druhé polovině 19. století [971] -- Božena Němcová v evropském kontextu [962] -- Staškův Nedokončený obraz jako příznak proměny modelu literatury [-] -- Adalbert Stifter a jeho zapomenutý český literární protějšek [-] -- Žena vražedkyně v Čechách a ve Francii v polovině 19. století Frantina a Tereza Raquinová [974] -- Téma prostituce v české literatuře 19. století [450] -- Postava úředníka v prózách Jana Nerudy [1007] -- Dvojí cesta k modernosti Neruda a Baudelaire [883] -- Masaryk, Vodák a Šalda o prvních Klostermannových
šumavských románech [-] -- Poslední společné dílo bratří Čapků-Adam Stvořitel a jeho rukopis [1096] -- Obraz mladého člověka v próze 40. a 90. let [720] -- Mimeze, fikce a exprese v současné české próze [885] -- Existence ve zhrouceném světě [884] -- Dozvuky existencialismu v české próze druhé poloviny minulého století [880] -- IV. OHLASY A PODNĚTY ZE SVĚTA TEORIE -- O čase a vyprávění -- Paul Ricoeur: Temps et récit I—III [311] -- Od stereotypů k archetypům -- Jean-Louis Dufays: Stereotype et lecture [350] -- Interpretace v diskusi -- Umberto Eco: Interpretácia a nadinterpretácia [399] -- Fikce a dikce -- Gérard Genette: Fiction et diction [437] -- Ontologie uměleckého díla a estetický vztah -- Gérard Genette: Umělecké dílo. Estetický vztah [520] -- Konfrontace estetik -- Peter Zima: Literární estetika [587] -- Subjekt v prostorech umění[568] -- Nápaditá teorie vyprávění -- Francoise Revaz: Les Textes ďaction [746] -- K interpretaci prozaického textu -- P. A. Bílek: Hledání jazyka interpretace [875] -- Jiný pohled na literární teorii -- Antoine Compagnon: Le Démon de la théorie [860] -- Cesty a křižovatky západní literární teorie -- Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie [853] -- Estetikův pohled na otázky moderního umění a literatury Květoslav Chvatík: Od avantgardy k Druhé moderně [896] -- Krize literární vědy a Iserova vize situace z počátku 90. let Wolfgang Iser: Teorie
literatury aktuální perspektiva [907] -- Roland Barthes konec mýtu [909] -- Monument literární poetiky -- Miroslav Červenka a kol.: Na cestě ke smyslu [949] -- Umberto Eco a otázky interpretace Umberto Eco: Meze interpretace [940] -- Velekniha literárněvědného myšlení Northrop Frye: Anatomie kritiky [900] -- Znova a nově o strukturalismu Pražské školy Emil Volek: Znak funkce hodnota [939]
(OCoLC)607528595
cnb002039682

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC