Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Brno : Host : Masarykova univerzita, 2010
496 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7294-412-5 (Host ; brož.)
ISBN 978-80-210-5394-6 (Masarykova univerzita ; brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. anglický text, anglická resumé
000195654
Marie Krčmová / Petr Karlík známý a neznámý -- Zdeňka Hladká / Ohlédnutí za konferencemi Čeština -- univerzália a specifika -- Antonín Bartoněk / Deontická a epistémická modalita -- v latině a řečtině. Třicet pět let výzkumné práce na -- Masarykově univerzitě -- Dáša Bartoňková / Prosimetrum, the Mixed Style, -- in Fulgentius’ Mythologies -- Aleš Bičan / Čím je Petr zvláštní aneb kombinovatelnost -- slabičného /r/ v češtině -- Václav Blažek / Kolik slov používali Indoevropané? -- Michaela Čornejová / Karel v toponymii Moravy a Slezska. Joseph Emonds / Case Theory Revisited: Nominative -- and Accusative Super Case -- Fran90is Esvan / Poznámky k adaptaci sloves cizího původu -- v češtině -- Masako Fidler / Onomatopoeia as an Embryonic Word: -- Sound and Submorphemic Properties of Czech -- Onomatopoeic Expressions -- Eva Hajičová / Tři otázky pro Petra Karlíka -- (a tři oříšky pro Popelku) ---
Björn Hansen / Another Piece of the Infinitive Puzzle: -- the Czech Frustrative Construction ne a ne zapršet -- Milada Hirschová / Tzv. primární ilokuce, větný modus -- a kondicionál -- Tomáš Hoskovec / Věta a výpověď ve znakovém -- pojetí jazyka -- Jan Kořenský / Věčný spor slovník vs. gramatika -- ještě jednou -- Pavel Kosek / Slovosled kondicionálového auxiliáru -- v Bibli svatováclavské -- Peter Kosta / Causatives and Anti-Causatives, Unaccusatives -- and Unergatives: Or How Big is the Contribution -- of the Lexicon to Syntax -- Michal Křístek / Stylotvorné faktory v (inter)akci: -- gratulace formou stručného komentáře k jubilantovu -- individuálnímu stylu -- Krzysztof Migdalski / The Third Person Auxiliary Clitic -- as a Number Marker in Slavic -- Eva Minářová / Variabilita a dynamika lexikálních -- prostředků publicistiky -- Marek Nekula / Deminutiva a augmentativa v češtině -- z typologického hlediska ---
Klára Osolsobě / Několik poznámek na okraj derivací -- od sloves s uzavřeným kmenem minulým -- Karel Pala Pavel Šmerk / Multiword Expressions -- in Czech (a Case Study) -- Jarmila Panevová / „Být posel dobrých zpráv je mi příjemné" -- (Několik poznámek k infinitivním konstrukcím) -- Anna-Maria Perissutti / Analytické kauzativní konstrukce -- v češtině -- Vladimír Petkevič / Využití vidu ke zkvalitnění automatického -- zpracování češtiny -- Jana Pleskalova / Petr a Karlík v průběhu 12-21. století -- na území dnešní České republiky -- Zdenka Rusínová / Psané slovo mezi světem digitálním -- a analogovým -- Dušan Šlosar / Záporný imperativ redivivus -- František Štícha / K jednomu typu číselné (ne)kongruence -- (na bázi ČNK) -- Jindřich Toman / On-t\ of All Things -- Radoslav Večerka / Poznámka k syntaktické terminologii -- Jarmila Vojtova / K nářeční terminologii pěstování vína ---
Roland Wagner / Nenahýbejte se z oken úvahy na cestě z Brna do Norimberku -- Stanislav Žaža / K funkcím akuzativu v antických jazycích a ve staré ruštině -- Soupis prací Petra Karlíka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC