Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2010
550 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Obsah 

ISBN 978-80-246-1849-4 (brož.)
ISBN 9788024624044 (ebook)
ISBN 8024624044 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. [527]-530, bibliografické odkazy a rejstříky
Analytická monografie rozebírá zprávy britských diplomatů z Prahy roku 1945, které vynikaly obdivuhodnou schopností na základě analýzy shromážděných informací postihnout podstatu československých poválečných problémů. Zprávy si nejvíce všímaly československého státoprávního uspořádání a politického systému, vztahu Československa k SSSR, USA, Velké Británii a dalším státům, postavení německé menšiny, vojenských záležitostí, rekonstrukce či složitého propletence vzájemných ekonomických, finančních a obchodních vztahů mezi Velkou Británií a ČSR. Stranou však nezůstával ani život a problémy běžného občana, což představuje dosud nevyužitý pramen k poznání každodennosti v bezprostředně poválečném období. Publikace vyvrací, na základě dlouholetého detailního výzkumu autorů v mnoha různých fondech v britském národním archivu v Londýně, přetrvávající názory, že Velká Británie se o středoevropské dění příliš nezajímala či že mu nerozuměla. Britská diplomacie si byla dobře vědoma reality poválečné situace ve střední Evropě a svého postavení v rámci protihitlerovské koalice a rozhodně nelze říci, že by Československo jako sovětský satelit předem odepsala....Základní přínos publikace spatřuji již v samotné příležitosti nahlédnout vnějšíma očima stav české společnosti bezprostředně po válce, na prahu složitého období rekonstrukce a současně v první etapě politického zápasu, jenž o necelé tři roky později vyústil v osudové komunistické vítězství. Zároveň kniha jednoznačně vyvrací v domácím prostředí zakořeněné mýty o domněle odsouhlaseném,’jaltském’začlenění Československa do sovětské sféry vlivu, podle nichž Západu údajně nikterak nezáleželo na dalším československém osudu ani vnitropolitickém směřování ....
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000195673
1. USTAVENÍ BRITSKÉHO DIPLOMATICKÉHO ZASTOUPENÍ -- V OSVOBOZENÉ PRAZE -- 2. PROBLEMATIKA ODJEZDU BRITSKÉHO VELVYSLANCE -- NA OSVOBOZENÉ ČESKOSLOVENSKÉ ÚZEMÍ -- 3. NICHOLSOVY ZPRÁVY O ČESKOSLOVENSKU -- PŘED PŘÍJEZDEM DO PRAHY -- 4. POČÁTKY NICHOLSOVA PŮSOBENÍ V PRAZE A ORGANIZACE BRITSKÉHO DIPLOMATICKÉHO ZASTOUPENÍ -- 5. ZPRÁVY O USTAVENÍ VLÁDY NA OSVOBOZENÉM ÚZEMÍ, -- JEJÍM PROGRAMU A POLITICKÉM SYSTÉMU NÁRODNÍ FRONTY -- 6. ZPRÁVY O SITUACI NA SLOVENSKU -- 7. ROZHOVORY S PREZIDENTEM E. BENEŠEM -- 8. DEKRETY PREZIDENTA REPUBLIKY, ODSUN A POTRESTÁNÍ VÁLEČNÝCH ZLOČINCŮ -- 8.1 Odsun a postavení německé menšiny v Československu -- 8.2 Otázka potrestání válečných zločinců a retribucí -- 9. OTÁZKA DÉLKY POBYTU SOVĚTSKÝCH A AMERICKÝCH JEDNOTEK NA ČESKOSLOVENSKÉM ÚZEMÍ -- 10. TÝDENNÍ SOUHRNNÉ ZPRÁVY A OBECNÉ ZPRÁVY -- O ŽIVOTĚ V ČESKOSLOVENSKU -- 11. ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ POLITICKÉ A KULTURNÍ VZTAHY -- 12. ZNÁRODNĚNÍ A ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ VZTAHY -- 13. ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ OBCHODNÍ A FINANČNÍ VZTAHY -- 14. ZPRÁVY O VZTAZÍCH ČESKOSLOVENSKA S DALŠÍMI ZEMĚMI -- 14.1 Sovětský svaz -- 14.2 Americká přítomnost v ČSR a sovětsko-americké konflikty -- 14.3 Československo-polské vztahy a československé hraniční nároky -- 14.4 Itálie -- 14.5 Francie -- 14.6 Vatikán -- 14.7 Švédsko -- 14.8 Další země -- 15.MEZINÁRODNÍ POMOC REKONSTRUKCI POVÁLEČNÉHO -- ČESKOSLOVENSKA -- 15.1 UNRRA a Československo -- 15.2 Britské dodávky do Československa -- 16. BRITOVÉ A ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA -- 17. PROBLÉM REPATRIACE -- 18. PLÁN BRITSKÉ PROPAGANDY V ČESKOSLOVENSKU -- 19. OTÁZKA ČESKOSLOVENSKÉHO URANU
(OCoLC)878145725

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC