Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Historický ústav, 2010
489 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7286-156-9 (brož.)
V prelimináriích: editoři Ivan Šedivý ... et al., Masarykův ústav a archiv AV ČR, Historický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. anglický, polský a slovenský text, anglické resumé
000195687
I. Československo v evropské politice 1933-1948 -- Jindřich Dej mek, Malé státy a velké výzvy třicátých a čtyřicátých let: příklad Československa, Polska a Norska (obrysy komparace) -- Milan Hauner, Československo v evropské politice hledání východisek: Beneš, německý problém a Rusko -- Stanislaw Zerko, Polska a kryzys sudecki 1938 r , -- Peter Neville, Appeasement as a Point of Departure for British and French Policy in the Late 1930s -- Emil Voráček, Kominterna a Komunistická strana Československa. Vybrané otázky roku 1938 -- Slavomír Michálek, Vztahy Československa a USA ku konců druhej světověj vojny a krátko po nej -- Miroslav Tejchman, Středo východní Evropa v sovětské politice 1944-1948 -- Anna Rosenbaum, Czechoslovakia 1938 the Australian Response -- Ivan Malý, Lotyšský režim Karlise Ulmanise 1934-1940 -- II. Mocenské a ideové transformace v Československu 1933-1948 -- Antoine Marěs, Několik zamyšlení nad československou demokracií ve srovnání s dalšími středoevropskými státy -- Jan Gebhart, Proměny a interakce okupační a protektorátní správy vletech 1939-1945 -- Jiří Hanuš, Doba podivného interregna -- Jaroslav Šebek, Posilování antidemokratických trendů v české společnosti ve 30. letech příklad katolického prostředí -- Jan Kuklík, Jan Němeček, Londýnský exil a obnova československého státu -- Adrian von Arburg, Poválečné přesuny obyvatelstva v českých zemích. Otázka
jejich vztahu k sídelně-politickým opatřením z předchozích období a dopadu na společenskou transformaci -- Ivan Kamenec, Komemorácia Slovenského státu a jej vplyv na utvá-ranie politickej reality na Slovensku 1945-1949 -- Eva Irmanová, Role Spojenecké kontrolní komise v sovětizaci Maďarska (1945-1947) -- Zlatica Zudová-Lešková, Czechoslovak Democratic Resist Move-ment in Slovakia from 1938 to 1945. Reality and Consequences -- III. Československo ve světovém hospodářství před a po druhé světové válce -- Vlastislav Lacina, Postavení Československa ve světové ekonomice a příčiny hospodářské recese ve třicátých letech -- Václav Průcha, Včlenění českých zemí a Slovenska do nacistického velkoprostorového hospodářství -- Eduard Kubů, Drahomír Jančík, Hospodářská obnova Československa po druhé světové válce (Cesta průmyslového státu od tržní k plánované ekonomice) -- Eudovít Hallon, Nové směry hospodárskej politiky na Slovensku v 30. a 40. rokoch XX. storočia -- Ivan Jakubec, Zahraničněobchodní orientace ČSR před a po druhé světové válce (1937-1948) -- Jakub Rákosník, Sociální politika v letech 1945-1948 -- Jana Machačová, Jiří Matějček, První republika trochu jinak: kontinuita a diskontinuita vzorů chování a prožívání (patterns) -- Antonie Doležalová, Nebylo úniku? Kontinuita a diskontinuita v ekonomickém vývoji ve 30. a 40. letech XX. století

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC