Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
180 s. : il. ; 29 cm

ISBN 978-80-244-2738-6 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Obsahuje bibliografické odkazy
000195996
1 Základní charakteristika TV -- 1.1 Úvaha nad obsahem a cíli TV v současném školském systému -- 1.2 Didaktické zásady -- 2 Aplikovaná tělesná výchova -- 2.1 APA a ATV -- 2.2 Integrace žáků se SVP -- 2.3 Příprava učitelů TV pro integraci žáků se SVP -- 3 Teoretická východiska AT V -- 3.1 Model podpory integrace PAPTECA -- 3.2 Model prostředí žáků se SVP -- 3.3 Koncept „EMPOWERMENT" -- 3.4 Mezinárodní klasifikace ICF 2001 -- 4 Legislativa v AT V -- 4.1 Legislativa ve vztahu k žáku v AT V -- 4.2 Legislativa ve vztahu k pedagogickým pracovníkům v ATV -- 5 Plánování v ATV -- 5.1 Stupně podpory v ATV -- 5.2 Podpůrně poradenský systém -- 5.3 Individuální vzdělávací plán -- 5.4 Asistent pedagoga v ATV -- 5.5 Peer tutoring -- Lucie Rybová -- 6 Diagnostika a evaluace v ATV -- 7 Aplikace a základní modifikace v ATV -- 7.1 Paralely TV a ATV -- 7.2 Realizace pohybových aktivit při ATV -- 7.3 Modifikace pohybových aktivit při ATV -- 7.4 Základní přístupy modifikací sportovních her v ATV -- 8 ATV žáků s tělesným postižením -- 8.1 Žák s tělesným postižením -- 8.2 Sportovně-kompenzační (aplikované) pomůcky -- 8.3 Specifika ATV u žáků s tělesným postižením -- 8.3.1 TV u žáků s tělesným postižením na speciálních školách -- 8.3.2 Integrace žáků s tělesným postižením ve školní tělesné výchově -- 9 AT V žáků se zrakovým postižením -- Zbyněk Janečka, Darina Němcová, Barbora
Nekudová -- 9.1 Specifika žáků se ZP s důrazem na základy -- formování motorických kompetencí -- 9.2 Specifika ATV a integrované TV u žáků se zrakovým postižením -- 10 ATV žáků s mentálním postižením -- 10.1 Žák s mentálním postižením -- 10.2 Specifika ATV u žáků s mentálním postižením -- 10.3 Využití mezipředmětových vztahů při ATV -- 11 ATV žáků s poruchou autistického spektra -- 11.1 Žák s poruchou autistického spektra -- 11.2 Specifika ATV u žáka s poruchou autistického spektra -- 12 AT V žáků se sluchovým postižením -- Pavla Kukolová -- 12.1 Osobnost žáka se sluchovým postižením -- 12.2 Integrace žáka se sluchovým postižením -- 12.3 Specifika ATV u žáků se sluchovým postižením -- 13 ATV žáků s hluchoslepotou -- Dana Štěrbová -- 13.1 Žák s hluchoslepotou -- 13.2 Specifika ATV u žáků s hluchoslepotou -- 13.3 Integrace žáků s hluchoslepotou -- 14 Multikulturní vzdělávání a specifika ATV žáků se sociálním znevýhodněním -- 14.1 Multikulturní vzdělávání -- 14.2 Žáci se sociálním znevýhodněním

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC