Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2011
138 s. : il., mapy ; 30 cm+ errata

ISBN 978-80-86407-14-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 123-128
Část. anglický text, anglické resumé
000196005
2. OXID UHLIČITÝ A HORNINOVÝ MASIV -- 2.1. Přirozené výskyty oxidu uhličitého na Českém masivu -- 2.2. Soustava H20 a C02 -- 2.3. Systém H20 NaCl CO, v přírodních podmínkách -- uhelného ložiska -- 2.4. Adsorbovaný C02 na uhlí v pT podmínkách uhelného ložiska -- 3. AKUMULACE COz V PÓROVÉM PROSTORU PÍSKOVCŮ A SLEPENCŮ -- VE STŘEDOČESKÉM PERMOKARBONU -- (UHELNÉ LOŽISKO SLANÝ) -- 3.1. Geologické, hydrogeologické -- a plynové poměry slánské oblasti -- 3.2. Litologie, mineralogie, fyzikální vlastnosti mirošovského obzoru -- 3.2.1. Horninové typy písčito-konglomerátové a typy písčité -- 3.2.2. Horninové typy jílovito-prachovité, často proměnlivě písčité -- 3.3. Fyzikální vlastnosti hornin -- 3.3.1. Vlastnosti hornin mirošovského obzoru ve vrtu SJ 847 m -- ve skipové jámě Dolu Slaný -- 3.3.2. Pórozimetrická charakteristika hornin stanovená vysokotlakou rtuťovou pórozimetrií -- 3.3.3. Zbytkový plyn v horninách ---
a složení plynu v kontejnerových vzorcích z vrtu SJ 847 m -- 3.4. Průběh hloubení otvírkových jam Dolu Slaný a některá technická opatření a jejich účinnost -- 3.4.1. Tamponáž masivu před hloubením jam Dolu Slaný -- 3.4.2. Hloubení klečové jámy -- 3.4.3. Hloubení skipové jámy -- 3.4.4. Likvidace obou jam zásypem -- 3.5. Průtrže C02 v hloubení otvírkových jam Dolu Slaný a jejich projevy -- 3.5.1. Průtrže ve skipové jámě -- 3.5.2. Průtrže v klečové jámě -- 3.5.3. Technická opatření k omezení průtrží hornin a plynů -- 3.6. Souhrn poznatků -- 4. AKUMULACE C02 -- VE ZVĚTRALINOVÝCH ZÓNÁCH POHŘBENÝCH POVRCHŮ A V BAZÁLNÍCH ČLENECH POKRYVNÝCH ÚTVARŮ -- (SEVEROČESKÁ HNĚDOUHELNÁ PÁNEV OBLAST MOSTECKO) -- 4.1. Výskyt C02 v podzemních vodách na Mostecku -- 4.2. Případ uvolnění C02 při hloubení jámy Komořany -- 4.3. Horninový masiv, horniny a jejich vlastnosti ---
4.4. Plynové poměry v masivu krystalinika ve vrtech KO-16, V2A a jámě Komořany -- 5. ČESKÁ A POLSKÁ ČÁST VNITROSUDETSKÉ PÁNVE CO, A CH4 -- 5.1. Geologické poměry -- 5.2. Česká část vnitrosudetské pánve -- 5.2.1. Geologická situace výskytů oxidu uhličitého na Dole Zdeněk Nejedlý -- v dolsko-ždáreckých vrstvách -- 5.2.2. Výskyty oxidu uhličitého a metanu, smíšené průtrže uhlí a plynů -- 5.3. Polská část vnitrosudetské pánve -- 5.3.1 Průtrže uhlí a plynů -- a plynodynamické jevy -- 6. OXID UHLIČITÝ V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE -- 6.1. Oxid uhličitý v detritových vodách -- v západní části bludovického výmolu -- 6.2. Průtrže uhlí a plynů v dolech západní části ostravsko-karvinského revíru -- 6.3. Oxid uhličitý vázaný na poruchové zóny karbonského masivu -- 6.4. Oxid uhličitý v důlním ovzduší a v důlním plynu vystupujícím k povrchu ---
6.5. Kolektory vody a plynů vázané na Zvětralinový plášť -- na povrchu karbonu -- 7. MODEL PRŮBĚHU KARBONATACE BETONU V PODMÍNKÁCH DŮLNÍCH -- A PODZEMNÍCH DĚL

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC