Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.1) Půjčeno:105x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
319 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-836-4 (váz.)
ISBN 8026201434 (ebook)
ISBN 9788026201434 (ebook)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 302-310 a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000196137
1 Psychometrika v souvislostech -- Úvod -- Co je psychometrika -- Psychometrika v kontextu dalších disciplín -- Měření v psychologii z hlediska historie -- Institucionální kontext psychometriky -- Shrnutí -- 2 Aplikace měření v psychologii -- Úvod -- Typy použití psychodiagnostických metod -- Typy psychodiagnostických metod -- Klinický a statistický přístup -- Shrnutí -- 3 Měření a „měření" v psychologii -- Stevensovy „úrovně měření" -- Skálování jako pravidla korespondence -- Spojené měření -- Povaha měřených atributů -- Shrnutí -- 4 Charakteristiky psychodiagnostických metod -- Úvod -- Praktické problémy měření v psychologii -- Klasifikace chyb měření -- Charakteristiky psychodiagnostických metod. Shrnutí -- 5 Různá pojetí reliability a způsoby jejího zjišťování -- Náhodné chyby a pravé skóry -- Teoretická definice reliability -- Odhad reliability -- Teorie zobecnitelnosti -- Faktory ovlivňující odhad reliability -- Minimální žádoucí reliabilita metody -- Shrnutí -- 6 Zdroje důkazů o validitě -- Třídění zdrojů důkazů o validitě -- Obsahové zdroje důkazů o validitě -- Empirické důkazy o validitě -- Konstruktové důkazy o validitě -- Kritika současného pojetí validity -- Shrnutí -- 7 Teorie odpovědi na položku -- Historie IRT -- Základní předpoklady a vlastnosti IRT -- Modely IRT -- Odhad parametrů položek -- Informační funkce položky -- Možnosti aplikace IRT
-- Konkrétní aplikace IRT modelů -- Shrnutí -- Q Teorie vědomostního prostoru -- Základní pojmy a definice teorie vědomostního prostoru -- Příklady ilustrující definované pojmy -- Prerekvizitní relace -- Prostor kompetencí a prostor výkonu -- Vybrané aplikace teorie vědomostního prostoru v psychologii Využití KST a shrnutí -- Q Konstrukce testových metod a analýza položek -- Konstrukce testu nebo dotazníku -- Psaní položek -- Hlavní formáty odpovídání -- Skór položky a skór testu -- Analýza položek -- Poznámky k zásadám adaptace zahraničních metod -- Shrnutí -- |0 Normalizace a normy -- Základní pojmy -- Normální rozložení -- Možné výjimky -- Soubory pro tvorbu norem -- Pravděpodobnostní výběr -- Nepravděpodobnostní výběr -- Poznámky k metodám výběru z různých populací -- Typy odvozených skórů -- Alternativní metody interpretace testových skórů -- Existují situace, kdy normy nejsou důležité? -- Shrnutí -- Q| Porovnání současných teorií měření v psychologii -- Pojmenování nejdůležitějších témat jednotlivých teorií -- Srovnání klíčových témat jednotlivých teorií -- Shrnutí
(OCoLC)741401786
cnb002156582

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC