Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24.2) Půjčeno:121x 
BK
2. vyd.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2011
431 s. ; 20 cm

ISBN 978-80-7419-047-6 (brož.)
Post ; sv. 9
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Světová riziková společnost ještě jednou: hrozba terorismu -- Beckova kritická teorie modernizace / Jan Keller
000196138
První část -- Na vulkánu civilizace: kontury rizikové společnosti -- Kapitola I O logice rozdělení bohatství a rizika -- 1. Distribuce škodlivých látek v kontextu přírodních věd a situace sociálního ohrožení -- 2. O závislosti rizik modernizace na vědění -- 3. Třídně podmíněná rizika -- 4. Globalizace civilizačních rizik -- 5. Dvě epochy, dvě kultury: ke vztahu mezi vnímáním a produkcí rizik -- 6. Utopie světové společnosti -- Kapitola II Politická teorie vědění v rizikové společnosti -- 1. Civilizační zbídačení? -- 2. Omyly, podvody, chyby a pravdy: o soupeření racionalit -- 3. Veřejné vědomí rizika: ne-zkušenost z druhé ruky -- 4. Politická dynamika uznaných modernizačních rizik -- 5. Výhled: příroda a společnost na konci dvacátého století -- Druhá část -- Individualizace sociální nerovnosti K detradicionalizaci životních forem industriální společnosti -- Ambivalence: osvobození individuí v podmínkách rozvinutého trhu práce -- Kapitola III Za hranicemi tříd a vrstev -- 1. Kulturní vývoj životních forem -- 2. Individualizace a formování tříd: Karel Marx a Max Weber -- 3. Konec tradiční společnosti velkých skupin? -- 4. Individualizace, masová nezaměstnanost a nová chudoba -- 5. Scénáře budoucího vývoje -- Kapitola IV Já jsem já: o izolovanosti, společném životě a konfliktech mužů a žen v rámci rodiny i mimo ni -- 1. K situaci mužů a žen -- 2. Industriální polečnost jako moderní stavovská společnost //
3. Osvobození od mužských a ženských rolí? -- 4. Uvědomování si nerovností: možnosti a tlaky volby -- 5. Scénáře budoucího vývoje -- Kapitola V Individualizace, institucionalizace -- a standardizace životních situací a biografických modelů -- 1. Analytické dimenze individualizace -- 2. Zvláštnosti individualizačního impulsu ve Spolkové republice -- 3. Institucionalizace biografických modelů -- Kapitola VI Destandardizace výdělečné práce: k budoucnosti vzdělání a zaměstnání -- 1. Od systému standardizovaného plného zaměstnání k systému flexibilního a pluralizovaného neúplného zaměstnání -- 2. Slepá kolej vzdělání bez zaměstnání -- 3. Rozdělování šancí na základě vzdělání? -- Třetí část -- Reflexivní modernizace: o generalizaci vědy a politiky -- Pohled zpět a výhled do budoucnosti -- Kapitola VII Věda za hranicemi pravdy -- a osvícenské racionality? Reflexivita a kritika -- vědecko-technologického vývoje -- 1. Prostá a reflexivní scientizace -- 2. Demonopolizace poznání -- 3. Praktická a teoretická tabu -- 4. O odhadnutelnosti „vedlejších důsledků" -- Kapitola VIII Stírání hranic politiky: ke vztahu politického řízení a technicko-ekonomické proměny rizikové společnosti -- 1. Politika a subpolitika v systému modernizace -- 2. Ztráta funkce politického systému: argumenty a vývojové tendence -- 3. Demokratizace jako proces
zbavující politiku moci -- 4. Politická kultura a technický vývoj: konec konsensu ve vztahu k pokroku? -- 5. Subpolitika medicíny: studie extrémního případu -- 6. Dilema politiky technologie -- 7. Subpolitika podnikové racionalizace -- 8. Shrnutí a výhled: scénáře možné budoucnosti -- Literatura -- Světová riziková společnost ještě jednou: hrozba terorismu -- Beckova kritická teorie modernizace (Jan Keller)
(OCoLC)730409177
cnb002183257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC