Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.7) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2010
168 s. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7368-932-2 (brož.)
Acta Facultatis philosophicae, Universitas Ostraviensis ; č. 231/2010
Polonistické disertační práce
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. polský text, anglické a polské resumé
000196458
1. Specifika české části Těšínského Slezska -- 1. Zeměpisné a historicko-poiitické vymezení zkoumané oblasti -- 2. Charakteristika jazykové situace zkoumané oblasti -- 3. Nástin vývoje a současný stav místního menšinového školství -- 4. Přehled dosavadní badatelské činnosti týkající se zkoumané -- oblasti -- 2. Jazykový kontakt -- 1. Bilingvismus -- 2. Střídání kódů -- 3. Diglosie -- 4. Jazykový transfer a interference -- 3. Vyhodnocení jazykového materiálu -- 1. Úvod a metodologie výzkumu -- 2. Interference fonologicko-fonetická -- 2.1. Fonetika a fonologie -- 3. Interference morfologická flexivní a slovotvorná -- 3.1. Morfologie -- 3.1.1. Morfologie slovotvorná -- 3.L2, Morfologie flexivní -- 3.1.2.1. Deklinace -- 3.1.2.2. Konjugace -- 4. Interference syntaktická -- 5. Interference lexikální -- 6. Interference pravopisná -- 7. Shrnutí nejdůležitějších zjištění -- 1. Struktura národnostního složení v české části -- Těšínského Slezska -- 2. Přehled typů bilingvismu a bilingvních osob -- podle Štefánika a kol -- 3. Pravidla pro přepis mluvených textů -- 4. Souvislé ukázky excerpovaných textů
(OCoLC)707609934
cnb002161396

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC