Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2010
706 s. : il. ; 30 cm + errata

ISBN 978-80-200-1824-3 (váz.)
Obsahuje rejstříky
Anglický úvod
000196476
Obsah Contents -- Předmluva (J. Štěpánková) 11 -- Preface (J. Štěpánková) 13 -- Úvod (B. Slavík a J. Štěpánková) 15 -- Introduction (B. Slavík a J. Štěpánková) 17 -- Zkratky a značky (B. Slavík a J. Štěpánková) 19 -- Abbreviations and symbols (B. Slavík a J. Štěpánková) 21 -- Speciální část Part special -- 154. Cichoriaceae Juss čekankovité (složnokvěté) 23 -- 23. Taraxacum Wiggers pampeliška (smetánka) (B. Trávníček, J. Kirschner, J. Štěpánek -- aR. J.Vašut) 23 -- Klíč k určení čeledí jednoděložných rostlin (L. Hrouda) 270 -- 155. Acoraceae Martinov puškvorcovité (L. Záveská Drábková) 273 -- 1. Acorus L puškvorec (L. Záveská Drábková) 274 -- 156. Araceae Juss árónovité (L. Záveská Drábková) 276 -- 1. Calla L ďáblík (L. Záveská Drábková) 277 -- 2. Arum L árón (L. Záveská Drábková) 280 -- 157. Lemnaceae S. F. Gray okřehkovité (Z. Kaplan) 283 ---
1. Spirodela Schleiden závitka (Z. Kaplan) 284 -- 2. Lemna L okřehek (Z. Kaplan) 286 -- 3. Wolffia Schleiden drobnička (Z. Kaplan) 292 -- 158. Butomaceae Mirbel šmelovité (B. Slavík a Z. Hroudová) 293 -- 1. Butomus L šmel (B. Slavík a Z. Hroudová) 293 -- 159. Alismataceae Vent žabníkovité (L. Hrouda) 296 -- 1. Alisma L žabník (L. Hrouda) 297 -- 2. Luronium Rafin žabníček (L. Hrouda) 302 -- 3. Sagittaria L šípatka (L. Hrouda) 304 -- 160. Hydrocharitaceae Juss voďankovité (Š. Husák, Z. Kaplan a J. Chrtek jun.) 307 -- 1. Hydrocharis L vodanka (Š. Husák, Z. Kaplan, J. Chrtek jun. a Z. Dočkalová) 308 -- 2. Stratiotes L řezán (Š. Husák, Z. Kaplan, J. Chrtek jun. a Z. Dočkalová) 310 -- 3. Egeria Planchon morovinka (Z. Kaplan) 312 -- 4. Elodea Michx vodní mor (douška) (Š. Husák, Z. Kaplan, J. Chrtek jun -- a Z. Dočkalová) 313 -- 5. Vallisneria L zákruticha (valisnérie) (Š. Husák, Z. Kaplan a J. Chrtek jun.) 316 ---
161. Najadaceae Juss řečankovité (Z. Kaplan) 317 -- 1. Najas L řečanka (Z. Kaplan) 317 -- 162. Scheuchzeriaceae Rudolphi blatnicovité (J. Štěpánková) 322 -- 1. Scheuchzeria L blatnice (J. Štěpánková) 322 -- 163. Juncaginaceae Rich bařičkovité (P. Bureš) 324 -- 1. Triglochin L bařička (P. Bureš) 325 -- 7 -- 164. Potamogetonaceae Dumort rdestovité (Z. Kaplan) 329 -- 1. Potamogeton L rdest (Z. Kaplan) 330 -- 2. Stuckenia Bórner rdest, rdestík (Z. Kaplan) 378 -- 3. Groenlandia Gay rdest, rdestice (Z. Kaplan) 382 -- 165. Zannichelliaceae Dumort šejdračkovité (Z. Kaplan) 384 -- 1. Zannichellia L šejdračka (Z. Kaplan) 385 -- 166. Tofieldiaceae (Kunth) Takhtajan kohátkovité (J. Štěpánková) 387 -- 1. Tofieldia Hudson kohátka (X Štěpánková) 388 -- 167. Nartheciaceae Fries liliovcovité (J. Štěpánková) 390 -- 1. Narthecium Hudson liliovec (J. Chrtek jun.) 391 -- 168. Melanthiaceae Batsch kýchavicovité (J. Štěpánková) 392 ---
1. Veratrum L kýchavice (J. Chrtek jun.) 392 -- 169. Trilliaceae Lindl trojčetovité (J. Štěpánková) 397 -- 1. Paris L vraní oko (X Štěpánková) 397 -- 170. Colchicaceae DC ocúnovité (Z. Navrátilová) 399 -- 1. Colchicum L ocún (Z. Navrátilová) 399 -- 171. Uvulariaceae A. Gray cípkovité (X Štěpánková) 401 -- 1. Streptopus L. C. M. Richard cípek (X Štěpánková) 402 -- 172. Liliaceae Juss. s. str liliovité (L. Hrouda) 403 -- 1. Gagea Salisb křivatec (L. Hrouda) 403 -- 2. Erythronium L kandík (R. Bělohlávkova) 418 -- 3. Tulipa L tulipán (R. Bělohlávkova) 420 -- 4. Fritillaria L řebčík (R. Bělohlávkova) 422 -- 5. Lilium L lilie (L. Hrouda) 424 -- 173. Orchidaceae Juss vstavačovité (orchideje) (F. Procházka) 429 -- 1. Cypripedium L střevíčník (F. Procházka) 436 -- 2. Epipactis Zinn kruštík (P. Batoušek) 439 -- 3. Cephalanthera L. C. M. Richard okrotice (X Zázvorka) 464 -- 4. Limodorum Boehmer hnědenec (F. Procházka) 471 ---
5. Epipogium Borkh sklenobýl (F. Procházka) 472 -- 6. Neottia Guett hlístník (F. Procházka) 475 -- 7. Listem R. Br bradáček (X Zázvorka) 476 -- 8. Spiranthes L. C. M. Richard švihlík (F. Procházka) 480 -- 9. Goodyera R. Br smrkovník (F. Procházka) 483 -- 10. Herminium L toříček (F. Procházka) 485 -- 11. Platanthera L. C. M. Richard vemeník (X Zázvorka) 486 -- 12. Gymnadenia R. Br pětiprstka (F. Procházka, I. Jongepierová a K. Marhold) 492 -- 13. Pseudorchis Séguier běloprstka (F. Procházka) 497 -- 14. Coeloglossum Hartman vemeníček (F. Procházka) 499 -- 15. Dactylorhiza Nevski prstnatec (K. Kubát) 502 -- 16. Traunsteinera Reichenb hlavinka (F. Procházka) 523 -- 17. Orchis L vstavač (K. Kubát) 524 -- 18. Himantoglossum Sprengel jazýček (F. Procházka) 541 -- 19. Anacamptis L. C. M. Richard rudohlávek (F. Procházka) 543 -- 20. Ophrys L tořič (F. Procházka) 544 -- 21. Corallorhiza Gagnebin korálice (F. Procházka) 549 ---
22. Liparis L. C. M. Richard hlízovec (F. Procházka) 551 -- 23. Malaxis Swartz měkčilka (F. Procházka) 552 -- 24. Hammarbya O. Kuntze měkkyně (F. Procházka) 554 -- 174. Iridaceae Juss kosatcovité (X Chrtek jun.) 555 -- 1. Crocus L šafrán (X Chrtek jun.) 556 -- 2. Sisyrinchium L badil (X Chrtek jun.) 559 -- 3. Gladiolus L mečík (X Chrtek jun.) 562 -- 4. Iris L kosatec (L. Hrouda a V Grulich) 565 -- 8 -- 175. Hemerocallidaceae R. Br denivkovité (R. Bělohlávkova) 581 -- 1. Hemerocallis L denivka (R. Bělohlávkova) 581 -- 176. Convallariaceae HoRANiNOW — konvalinkovité (J. Štěpánková) 583 -- 1. Polygonatum Mill kokořík (O. Šída) 583 -- 2. Maianthemum Wiggers pstroček (B. Slavík a J. Zázvorka) 591 -- 3. Convallaria L konvalinka (B. Slavík a J. Zázvorka) 592 -- 177. Asparagaceae Juss chřestovité (R. Bělohlávkova a Z. Slavíková) 596 -- 1. Asparagus L chřest (R. Bělohlávkova a Z. Slavíková) 597 ---
178. Hyacinthaceae Batsch hyacintovité (L. Hrouda) 599 -- 1. Ornithogalum L snědek (snědovec, snědovka) (L. Hrouda) 600 -- 2. Scilla L ladoňka (ladonička, modřenka) (B. Trávníček) 613 -- 3. Othocallis Salisb blankytka, ladoňka (B. Trávníček) 629 -- 4. Muscari Mill modřenec (L. Hrouda) 634 -- 179. Anthericaceae J. Agardh bělozářkovité (J. Štěpánková) 641 -- 1. Anthericum L bělozářka (M. Dvořáková) 641 -- 180. Alliaceae J. Agardh česnekovité (F. Krahulec a M. Duchoslav) 647 -- 1. Allium L česnek (F. Krahulec a M. Duchoslav) 647 -- 181. Amaryllidaceae J. St-Hil amarylkovité (R. Bělohlávkova) 677 -- 1. Leucojum L bledule (R. Bělohlávkova) 678 -- 2. Galanthus L sněženka (R. Bělohlávkova) 682 -- 3. Narcissus L narcis (R. Bělohlávkova) 685 -- Rejstřík vědeckých jmen rostlin 688 -- Rejstřík českých jmen rostlin 698 -- 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC