Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, [1998]-
2009-2012 :Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied
2014- :Banská Bystrica : Belianum : Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta
sv. ; 21 cm

2006, 2011-
Vychází nepravidelně
Popsáno podle: sv.9 (2011)
Nad názvem na obálce: Fakulta humanitných vied. Univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici
Slovenský, český, polský a ruský text, anglické a německé resumé
80-8083-342-7 (7/2006 ; váz.) 978-80-557-0153-0 (9/2011 ; váz.) 978-80-557-0444-9 (10/2012 ; váz.) 978-80-557-0795-2 (11-1/2014 ; brož.) 978-80-557-0796-9 (11-2/2014 ; brož.) 978-80-557-1204-8 (12/2016 ; brož.)
000196756
OBSAH // Slovo na úvod alebo pár slov o hybriditě, kreolizácii a konferencii v Banskej Bystrici...6 // UMELECKÝ PREKLAD A TEÓRIA PREKLADU... 9 // FENOMÉN HYBRIDITY...W // Anita Huťková - Zuzana Bohušová // PREKLAD EXPRESÍVNYCH JAZYKOVÝCH JEDNOTIEK ROMÁNU V. // SOROKINA DO SLOVENČINY...20 // Jozef Sipko // ARE NANCY HUSTON’S SELF-TRANSLATED BOOKS “DOUBLES” OF // THEMSELVES?...38 // Dilyana Hantova // KREOLIZÁCIA/HYBRIDIZÁCIA KULTÚR PRI PREKLADE UMELECKEJ // LITERATÚRY...46 // Dušan Tellinger // SÉMANTICKÁ ANALÝZA SLOVENSKÉHO PREKLADU ROMÁNU DANIELA // DEFOEA ROXANA...61 // Marián Gazdík // PREKLADATEĽSKÉ STRATÉGIE V LITERATÚRE PRE DETI...73 // Barbora Vinczeová // NIEKOĽKO POZNÁMOK K BAKOŠOVÝM PREKLADOM PRÁC RUSKÝCH FORMALISTOV(B. EJCHENBAUM: AKO JE NAPÍSANÝ GOGOĽOV // PLÁŠŤ?)...85 // Soňa Pašteková // JÁN FERENČÍK, VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RUSKEJ PREKLADOVEJ TVORBY // NA SLOVENSKU...95 // Lucia Cendulová // 3 // LINGVISTIKA A TERMINOLÓGIA V PREKLADE. // 108 // HYBRIDIZÁCIA V PREKLADOCH TEXTOV Z OBLASTI RODOVEJ // ROVNOSTI (NA PRÍKLADE ANALÝZY VYBRANÝCH TERMÍNOV)...109 // Anita Račáková // HYBRIDITY IN EU-ESE: A PAN-EUROPEAN HARMONIZATION AND/OR // NATIONAL DISHARMONY IN TRANSLATION?...123 // Klaudia Bednárová-Gibová // ÜBERSETZUNGSPROBLEME UND TERMINOLOGISCHE VARIATIONEN IN // DER LOGISTIK...141 // Béla Illés - Mária Kovács-Illés - Erika Kegyes // HYBRID LANGUAGE AND TERMINOLOGY...157 // Ingrid Cíbiková
ASPECT OF ENGLISH CONSTRUCTIONS CONTRASTED WITH ‘HYBRID’ // ASPECTUALITY IN POLISH RENDITIONS...171 // Dorota Chlopek // JAZYKOVEDNÝ PRÍSTUP K ANALÝZE PREKLADU UMELECKÉHO TEXTU: OTÁZKA FRANCÚZSKYCH MINULÝCH ČASOV A POJMOV // „NATURALIZÁCIA“ A „HYBRIDIZÁCIA“...186 // Zuzana Púchovská // TLMOČENIE...201 // VLASTNOSTI POZORNOSTI A ICH FUNKCIA V PROCESE TLMOČENIA...202 Soňa Hodáková // „VOR EINER WOCHE WAR ICH NOCH TAXIFAHRER“ KOMMUNALDOLMETSCHEN: AN DEN GRENZEN DER KOMPETENZEN..213 Zita Veit // VÝZNAM RÉTORIKY V PRÍPRAVE TLMOČNÍKOV (A PRE UNIVERZITNÉ // VZDELÁVANIE VŠEOBECNE)...226 // Silvia Vertanová - Stanislava Moyšová // 4 // didaktika prekladu, audiovizuálny preklad a pomedzné // TRANSLA TOLOGICKÉ INŠPIRÁCIE...23 7 // KREOLIZOVAŤ alebo naturalizovať? úloha kulturologických // FENOMÉNOV PRI TRANSFERE REKLAMNÝCH TEXTOV...238 // Edita Gromová - Daniela Müglovä // CHAOS ALEBO PORIADOK? // na margo titulkovacích štandrardov v slovenských // TELEVÍZIÁCH...254 // Emília Perez - Andrej Zahorák // MEDZI TEÓRIOU A PRAXOU: HYBRIDITA V PRÍPRAVE PREKLADATEĽOV // A TLMOČNÍKOV...265 // Pavol Švéda a Ivo Poláček // OBSAHUJE PROFIL ZAČÍNAJÚCICH ŠTUDENTOV ??? ZNAKY // HYBRIDNOSTI?...283 // Miroslava Melicherčíková // TRANSLINGVÁLNA EVOLÚCIA MÉMU...299 // Marianna Bachledová // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC