Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:24x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
585 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7368-735-9 (váz.)
Spis OU ; 215/2010
Obsahuje životopisná data
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
Vydavatel: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
000196809
Předmluva /Aleš Zářický/ -- Prof. Milan Myška vzpomínání nad jeho životem a dílem do roku 1989 /Zdeněk Jindra/ -- Jaké to bylo po, ale také před listopadem ’89 Rozhovor Pavla Šopáka s prof. Milanem Myškou (září-říjen 2009) -- Přehled základních životopisných dat prof. Milana Myšky -- TEORIE, METODY, PROGRAMY -- Prolegomena k historickému výzkumu podnikatelstva jako sociální skupiny -- K otázce metodiky „kolektivní biografie" při studiu dějin podnikatelstva -- Čím jsou a čím by měly být dějiny podniků a podnikání (Německá diskuze na přelomu tisíciletí) -- Stav a perspektivy studia dějin podnikání a podnikatelstva v České republice -- Mikroanalýza při studiu struktury dělnické třídy za průmyslové revoluce (Prameny metody techniky) -- HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ -- Protoindustriální železářství v českých zemích (Robota a jiné formy nucené práce v železářských manufakturách) ---
Protoindustriální železářství v českých zemích (Pracovní síla a výrobní vztahy v období cca 1350-cca 1840) -- Šlechta v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na prahu buržoazní éry (Hospodářská aktivita české aristokracie a tzv. „kapitalistická modernizace") -- Podnikatelstvo v hutnictví železa v českých zemích za průmyslové revoluce -- Merita mercatorum aneb Jak tři obchodníci z Moravy a Slezska za časů Marie Terezie přišli k šlechtickým titulům -- Šance a bariéry měšťanského podnikání v báňském a hutním průmyslu za průmyslové revoluce (na příkladu olomouckého podnikatele Josefa Zwierziny) -- Hospodářsko-politické předpoklady rozvoje lnářského průmyslu v českých zemích 1830-1914 -- Bavlnářský průmysl v Evropě a v zemích habsburské monarchie v době založení maloskalické prádelny -- Hutnictví železa v průmyslové revoluci ---
(Výrobní odvětví v ekonomických souvislostech průmyslové revoluce v českých zemích a v habsburské monarchii) -- Opožděná industrializace. Protoindustriální výrobní vztahy a formy za průmyslové revoluce na příkladu lnářského průmyslu ve Slezsku -- REGIONALIA -- K charakteristice výrobních vztahů a forem v předení lnu ve slezsko-moravské „protoindustriální oblasti" v 16. století až polovině 18. století (Příspěvek k diskuzi o tzv. protoindustrializaci) -- Průmyslová oblast před průmyslovou oblastí -- Odbyt a použití kamenného uhlí před nástupem průmyslové revoluce (Na příkladu vrchnostenských dolů hraběte Wilczeka v Polské Ostravě) -- K obecně historickým předpokladům konstituování Ostravy jako centra kulturní oblasti -- BIBLIOGRAFIE PRACÍ -- Bibliografie prací prof. Milana Myšky za léta 1953-2009 /Jana Indrová/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC