Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:231x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
332 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7367-871-5 (brož.)
Obsahuje bibliografi na s. 321-332 a bibliografické odkazy
000196970
PRVNÍ ČÁST: -- Klíčové poznatky pro léčbu šikany -- i Co je a co není šikanování -- 1.1 Trojrozměrný praktický pohled na šikanování -- 1.1.1 Šikanování jako nemocné chování (behaviorální pohled) -- 1.1.2 Šikanování jako závislost (psychodynamický pohled) -- 1.1.3 Šikanování jako porucha vztahů ve skupině (sociálněpsychologický pohled) -- 1.2 Chování zaměnitelné se šikanou -- 1.2.1 Zlo, či dobro, šikanování, nebo škádlení -- 1.2.2 Příbuzné fenomény zla aneb sociální patologie vztahů ve škole -- 1.3 Zvláštnosti šikany u dětí a mládeže -- 1.3.1 Šikana v mateřské škole -- 2 Formy šikany -- 2.1 Základní formy šikany -- 2.1.1 Dívčí šikana se děje v kamarádském převleku -- 2.1.2 Kyberšikana moderní způsob psychického šikanování -- 2.2 Neobvyklé formy šikany a jejich mapa -- 3 Zakrývající a protiúzdravný systém -- 3.1 Základní varianta, komplot velké šestky -- 3.2 Rozšířená varianta, spiknutí ochránců spravedlnosti -- 3.2.1 Uniformní schéma obrany ředitelů -- a tichá konspirace ochránců spravedlnosti -- 3.2.2 Co ještě podporuje selhávání ochránců spravedlnosti? -- DRUHÁ ČÁST: -- Filozofie léčby šikany -- 4 Co přiměje lidskou bytost, aby krutě mučila jiné lidi? -- 4.1 Předpoklady k šikanování máme v sobě -- 4.1.1 Jsou agresoři nějací nenormální, těžce nemocní lidé? -- 4.1.2 Závislost na sobě a šikanování -- 4.1.3 Původ morální slepoty u agresorů -- 4.1.4 Kořeny sobectví -- 4.2 Co vede k šikanování? -- Příčiny a podmínky spouštěcí mechanismy šikanování -- 4.2.1 Skupinová dynamika šikanování -- 4.2.2 Rizikové osobnostní charakteristiky protagonistů šikany -- 4.2.3 Některé nedostatky a poruchy prostředí -- 5 -- Mnohostranná bolest šikanování -- 5.1 Škody v nemocné skupině -- 5.2 Následky šikanování u obětí -- TŘETÍ ČÁST: -- Nová cesta k léčbě šikany //
6 Tajemství účinné a bezpečné léčby šikany -- 6.1 Tři kroky kvalifikované pomoci: -- Odlišení šikany od příbuzných fenoménů, vnitřní mapa šikanování, alternativní léčba šikany -- 6.1.1 První krok pomoci: Diferenciální diagnostika -- 6.1.2 Druhý krok pomoci: Vnitřní diagnostika -- 6.1.3 Třetí krok pomoci: Určení typu scénáře pro základní směr léčby -- 7 První pomoc při šikanování -- 7.1 První pomoc pedagogů a dalších odborníků -- 7.2 Čtyři skupiny metod první pomoci -- 7.2.1 Obyčejná počáteční šikana -- 7.2.2 Obyčejná pokročilá šikana -- 7.2.3 Počáteční šikana s neobvyklou formou -- 7.2.4 Pokročilá šikana s neobvyklou formou -- 7.3 Kapitola pro rodiče: Oběť šikany může být i vaše dítě -- 7.3.1 Nepřehlédněte varovné signály! -- 7.3.2 Jak dítě ochránit? -- 7.3.3 Kdy doporučení a metody platí a kdy ne? -- 8 Léčba skupiny zasažené šikanou -- 8.1 Dvě skupiny metod -- 8.2 Je možná celková léčba pro čtvrté a páté stadium? -- 8.3 Celková léčba nastavená pro zvládnutí třetího stadia-základní intervenční program (ZIP) -- 8.3.1 O co v programu jde a jaký je jeho cíl? -- 8.3.2 Kdo může být průvodcem skupiny při obnově jejího zdraví? -- 8.3.3 Zmapování skrytého života jako východisko pro plán terapie -- 8.3.4 Základní intervenční program -- 9.4 Vlastní program jeho klíčové součásti -- 9.5 Úkoly v kostce, které vedou k efektu -- 9.6 Závěr -- 10 Ucelená prevence dává naději -- 10.1 Cesta přes intervence ve škole -- 10.2 Dobrá zpráva -- 10.3 Zásadní otázka -- ČTVRTÁ ČÁST: -- Reflexe léčby šikany u nás a ve světě -- 11 Léčba šikany v Česku -- 11.1 Jak to bylo v ČR? Malý exkurz od počátků do současnosti -- 11.2 Rozsáhlé školní intervence proti šikaně -- 11.2.1 Hradecký školní program proti šikanování -- 11.2.2 Minimalizace šikany -- 12 Léčba šikany ve světě//
12.1 Otevření problému a způsob nejúčinnější pomoci -- 12.2 Přínos české šikanologie -- Přílohy -- PŘÍLOHA 1: Mechanismy morální vyvázanosti podle Bandury et al. (1996) -- PŘÍLOHA 2: Šikanování z hlediska právaJUDr. PhDr. Oldřich Choděra -- PŘÍLOHA 3: Případy, které skončily vězením -- PŘÍLOHA 4: Dotazník o šikanování -- PŘÍLOHA 5: Guess Who technika Hádej kdo, zaměřená na šikanu -- PŘÍLOHA 6: Obsah ZIP a jeho krátký komentář -- PŘÍLOHA 7: Některé techniky ze základního intervenčního programu -- PŘÍLOHA 8: Dopisy spolužáků oběti šikanování -- PŘÍLOHA 9: Schéma Hradeckého školního programu proti šikanování -- PŘÍLOHA 10: Dopis rodičům o programu školy proti šikanování -- PŘÍLOHA 11: Organizace, na něž se lze s problémem šikany obrátit v ČR -- PŘEHLED PŘÍPADŮ A PRAKTICKÝCH ILUSTRACÍ -- PŘÍPAD 1: Dopis vysokoškolačky -- PŘÍPAD 2: Oběti v sobě šikanu dusí (dopis) -- PŘÍPAD 3: Dítě si udělá obrázek o světě, jaký je (slohová práce) -- PŘÍPAD 4: Prvňáček následkem šikanování oslepl -- PŘÍPAD 5: „Lynčování" vedlo k invalidizaci -- PŘÍPAD 6: Trauma vysokoškoláka -- PŘÍPAD 7: Obětní tanec -- PŘÍPAD 8: Oběť zavraždila svého trýznitele 37 bodnými ranami -- kuchyňským nožem -- PŘÍPAD 9: Krásný dopis Bucharina Stalinovi -- PŘÍPAD 10: Neznámí útočníci -- PŘÍPAD 11: Nájemný vrah za 200 Kč -- PŘÍPAD 12: Dívka, která má najednou několik „handicapů" -- (ilustrace prvních dvou stadií) -- PŘÍPAD 13: Chip (ilustrace prvních dvou stadií) -- PŘÍPAD 14: Otloukánek z děcáku (ilustrace prvních dvou stadií) -- PŘÍPAD 15: Klasický mazánek (ilustrace třetího stadia) -- PŘÍPAD 16: Velký fuhrer (ilustrace čtvrtého a pátého stadia) -- PŘÍPAD 17: „To pajdavý kopyto" za všechno může //
PŘÍPAD 18: „Vnitřní pláč" chlapce s mozkovou obrnou -- (zkrácená a upravená výpověď oběti) -- PŘÍPAD 19: Psychoteror v dívčí třídě PŘÍPAD 20: ICQ, -- PŘÍPAD 21: Sexuální šikana v 1. třídě -- PŘÍPAD 22: Dopis řediteli (část textu) -- PŘÍPAD 23: Žáci obklopili učitelku a házeli na ni zbytky od svačiny -- PŘÍPAD 24: Hra na homosexuální obtěžování -- PŘÍPAD 25: Obyčejná šikana ve školce -- PRAKTICKÁ ILUSTRACE 26: Prvky šikany v mateřské škole -- PŘÍPAD 27: Ranařka -- PŘÍPAD 28: Premiantka třídy -- PŘÍPAD 29: Petice -- PŘÍPAD 30: Barbíno, uděláme ti ze života peklo -- PŘÍPAD 31: Hrůza z veřejného ponížení vedla oběť k volání o pomoc. PŘÍPAD 32: Zabijte Fendrycha a ucítíte dobrý skutek (dopis rodiče) PŘÍPAD 33: Falešná virtuální láska -- PŘÍPAD 34: Tokio Hotel -- PŘÍPAD 35: Oběť byla označena za pachatele -- PŘÍPAD 36: Smrt na polském gymnáziu -- PŘÍPAD 37: Místostarosta mediálně chránil strůjce šikany -- PŘÍPAD 38: Z kamarádek se staly nepřítelkyně -- PŘÍPAD 39: „Obyčejná" pokročilá šikana -- PŘÍPAD 40: Monolog pedagoga -- PŘÍPAD 41: Obrácení pravdy naruby -- PŘÍPAD 42: Podivný provokatér -- PŘÍPAD 43: Okamžité vyšetřování ve třídě -- PŘÍPAD 44: Nešťastný krok -- PŘÍPAD 45: Oba rodiče nedůvěřivě naladěni -- PŘÍPAD 46: Nedokonaná poprava -- PRAKTICKÁ ILUSTRACE 47: Výpovědi rodičů agresorů -- PŘÍPAD 48: Vzorný předseda -- PŘÍPAD 49: Tristní závěr vyšetřování školy -- PŘÍPAD 50: Údajná oběť šikany poškodila celé město -- PŘÍPAD 51: Vzpurná oběť -- PŘÍPAD 52: Praktiky osmáků -- PŘÍPAD 53: „Typická" oběť -- PŘÍPAD 54: Oběť-provokatér -- PŘÍPAD 55: Jsou strašně hloupí -- PŘÍPAD 56: Rozbiju ti na cucky tu starou škodovku -- PŘÍPAD 57: Gang dal třídu „do latě" //
PŘÍPAD 58: Zpověď oběti počátečního stadia šikanování -- PŘÍPAD 59: Nůž až po střenku do hrudníku -- PŘÍPAD 60: Manipulace a obelhání pedagoga -- PŘÍPAD 61: Otec mě zbil, až jsem se počural -- PŘÍPAD 62: Příliš lámavé kosti (doslovný přepis neodeslaného dopisu -- agresora oběti) -- PŘÍPAD 63: Falešné obvinění z vykrádaček -- PŘÍPAD 64: Oběť byla zkopána spolužáky tak, až se pomočila a pokálela PŘÍPAD 65: Scénář dění poté, kdy se pedagog stal nenadálým svědkem -- „malého lynčování" -- PRAKTICKÁ ILUSTRACE 66: Orientační mapa neočekávaného reagování -- „herců" v modelové situaci školního „lynčování" -- PŘÍPAD 67: Váš syn si za to může sám 2 -- PŘÍPAD 68: Bezradná a bezmocná matka 2 -- PŘÍPAD 69: Výmluva oběti 2 -- PŘÍPAD 70: Syn si vymýšlí báchorky o šikanování 2 -- PŘÍPAD 71: Matka, která vyřídila svého syna 2 -- PŘEHLED TABULEK A SCHÉMAT -- TAB. 1 Seznam zákazů a příkazů pro židovské obyvatelstvo -- v nacistickém Německu -- TAB. 2 Procento studentů, kteří vypovídali, že byli šikanováni -- TAB. 3 Klasifikace agresí a manipulací u učňovských šikan -- TAB. 4 Mapa vnějších projevů šikanování -- TAB. 5 Rozdíly mezi šikanováním a škádlením -- TAB. 6 Základní formy šikany -- TAB. 7 Mapa šikan se zvláštnostmi u útočníků -- TAB. 8 Typy iniciátorů šikanování -- TAB. 9 Ilustrativní diagnóza podle dvou základních a doplňujících kritérií -- TAB. 10 Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování -- TAB. 11 Varovné signály -- TAB. 12 Orientační ukazatelé pro rozlišení počáteční a pokročilé šikany -- TAB. 13 Základní scénář pro obyčejnou počáteční šikanu -- TAB. 14 Typy strategií vyšetřování -- TAB. 15 Základní otázky taktiky vyšetřování -- TAB. 16 Otázky „římského" devatera //
TAB. 17 Časté omyly při vyšetřování šikany -- TAB. 18 Základní krizový scénář pro výbuch skupinového násilí -- TAB. 19 Obranné reakce při setkání s brutálním násilím -- TAB. 20 Otázky pro zjištění situace, zdaje škola schopna poskytnout -- kvalifikovanou pomoc -- TAB. 21 Pravidla třídní komunity -- TAB. 22 Charta třídy proti šikanování -- TAB. 23 Přehled 13 klíčových komponent školního programu proti šikanování
cnb002158433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC