Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(24) Půjčeno:24x 
BK
Příručka
Kladno : AISIS, 2008
321 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-904071-1-4 (kroužková vazba)
Obálkový podnázev: metodická příručka mediální výchovy
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000197109
OBECNÝ ÚVOD K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ -- Předmluva Nina Rutová -- Jak příručka vznikla a k čemu má sloužit -- Jak jsme pojali vzdělávání v projektu -- Mediální výchova v moderní společnosti -- Cíle mediální výchovy -- Cíle mediální výchovy v projektu Média tvořivě -- Přínos mediální výchovy pro základní vzdělávání -- Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka -- Vztah mediální výchovy k ostatním průřezovým tématům -- Elektronická média moderní pomocníci i ve výuce přírodovědných předmětů Ivo Mikulášek -- Společné plánování MeV v jedné škole Nina Rutová -- Pět aktivit do sborovny -- Bod zlomu aneb Mapování názorů na MeV -- Vize školy, v níž se dbá na mediální výchovu -- Pošta aneb Specifikace přínosů RVP ZV -- Vennův diagram aneb Jak souvisí MeV s mým oborem -- Mediální kytička aneb Vztah MeV k ostatním průřezovým tématům -- Ediční poznámky -- UČÍME SE O MÉDIÍCH -- Vývoj médií Nina Rutová -- Vývoj médií a pojetí gramotnosti -- Média a kýč Nina Rutová -- Média, kýč a já -- Interpretační možnosti fotografie-Zuzana Řezníková -- Úhly pohledu Zuzana Řezníková -- Fotografie a popisek Nina Rutová -- Fotografie a zvuk Zuzana Řezníková -- Exkurze s fotoaparáty Zuzana Řezníková -- Etika fotografa Nina Rutová -- Video ve výuce Beáta Holá -- Dobré záběry dobré video aneb Třikrát šest -- Žánry stejný start, různý cíl -- Tvůrčí
video Ideální škola -- Analýza reportáží z televizních novin -- Internet a zábava Zuzana Řezníková -- Komunikace v on-line prostředí Chat -- On-line publikování Blog -- Zpráva z několika zdrojů -- Reklama a propagační mix Ivan Vágner -- Malý marketingový slovníček -- Jak v podmínkách školy vyrobit reklamu? Zuzana Řezníková -- Co je reklama a co je marketing? Romana Lysáková -- Reklama a cílová skupina Romana Lysáková -- Reklama a psychologie barev Romana Lysáková -- Nácvik mediální kampaně-Romana Lysáková -- Texty public relations, já a ty Romana Lysáková -- Reklama musí stále překvapovat Zuzana Řezníková -- Nakupování v hypermarketech Romana Lysáková -- Propojení reklamy a marketingu, teorie a praxe Romana Lysáková -- MEDIÁLNÍ VÝCHOVA JAKO SOUČÁST OBORU/PŘEDMĚTU -- Mediální výchova v předmětu Český jazyk a literatura (úvod) -- Blanka Činátlová -- Zpravodajství a další novinářské žánry Kristýna Semiánová -- Manipulace a persvaze-Blanka Činátlová -- Média a genderové stereotypy-Blanka Činátlová -- Rozbitý svět médií Přemysl Rut -- Média a adaptace-Blanka Činátlová -- Dějepis a média (úvod) Jana Rybáčková -- Reklama v průběhu času Jana Rybáčková -- Zpráva z několika zdrojů Jana Rybáčková -- Pravda, nebo lež-Irena Věříšová, Nina Rutová -- Proč hořelo Národní divadlo? Zdeňka Řezbová, Monika Sybolová -- Mediální výchova a občanská nauka (úvod)
-- Petr Čáp, Tomáš Hazlbauer -- Moje hodnoty a co s nimi mají společného média-Beáta Holá -- Média hlídací pes demokracie!?-Petr Čáp, Tomáš Hazlbauer -- Volební kampaň-Petr Čáp, Tomáš Hazlbauer -- Vandalismus-Petr Čáp, Tomáš Hazlbauer -- Poslední slovo patří mně -- Výtvarná výchova a mediální výchova (úvod) -- -Leonora Kitzbergerová, Barbora Škaloudová -- Digitální hrátky a záludnosti interpretace-Adéla Holubová -- Umění a kýč Monika Sybolová, Irena Ellis -- Umění (v) pohybu-Barbora Škaloudová -- Zeměpis a mediální výchova (úvod)-Dana Řezníčková -- Fotografie zdroj přesných i šálivých informací-Dana Řezníčková -- Specifika televizní předpovědi počasí Dana Řezníčková -- Svět se mění Petra Skalická -- Otázka je polovinou odpovědi-Dana Řezníčková -- Přírodní vědy a mediální výchova (úvod)-Ivo Mikulášek -- Média: svár mezi rozumem a emocemi Ivo Mikulášek -- Přednosti a úskalí informací Ivo Mikulášek -- Média ve službách vědy-Ivo Mikulášek -- Chemie a mediální sdělení-Aleš Chupáč -- Média a fyzika (úvod)-Irena Koudelková -- Film ve výuce fyziky-Jaroslav Reichl -- Píseň jako zdroj netradičních fyzikálních úloh Jaroslav Reichl -- Videoanalýza reálných dějů-Jan Koupil, Jaroslav Reichl -- Měření s digitálním fotoaparátem a počítačem Robert Seifert -- Fyzika v novinách-Zdeňka Broklová -- ŠKOLNÍ ČASOPIS -- Školní časopis aneb Jak
vést redakční tým školního časopisu -- Martin Orgonik

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC