Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
3., aktual. a rozš. vyd., V nakl. Grada Publishing 1.
Praha : Grada, 2011
363 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-3628-0 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 317-352 a rejstříky
000197117
Předmluva ke 3. vydání -- A. PODSTATA HYPNÓZY Úvod -- 1. Zvýšená sugestibilita -- 1.1 Sugesce a instrukce -- 1.2 Přírůstek sugestibility a hypnotizace -- 2. Změněný stav vědomí -- 2.1 Poznávací procesy -- 2.2 Řídící činnost -- 2.3 Kontrolní funkce -- 3. Interpersonální vztah -- 3.1 Raport -- 3.2 Přenosové faktory -- 3.3 Vyladěnost na hypnotizéra -- 3.4 Autohypnóza -- 4. Vedlejší charakteristiky -- 4.1 Hraní role -- 4.2 Mozková činnost -- 4.3 Relaxace -- 4.4 Situační a motivační proměnné -- 4.5 Vyhovění hypnotizérovi -- B -- HYPNABILITA -- 5. Měření hypnability -- 5.1 Harvardská skupinová škála -- 5.2 Stanfordská škála, forma C -- 5.3 Další stanfordské a odvozené škály -- 5.4 Barberovy škály a Carletonská škála -- 5.5 Spiegelův hypnotizační profil -- 5.6 Diagnostická škála -- 5.7 Hypnabilita a hloubka hypnózy -- 5.8 Obecná schopnost a faktory hypnability -- 6. Hypnabilita a osobnost ---
6.1 Stabilita hypnability -- 6.2 Věk a pohlaví -- 6.2.1 Hypnabilita v dětství -- 6.2.2 Hypnabilita ve vyšším věku -- 6.2.3 Hypnabilita a pohlaví -- 6.3 Ovlivnitelnost jako osobnostní rys -- 6.3.1 Bdělá sugestibilita -- 6.3.2 Další druhy ovlivnitelnosti -- 6.3.3 Reaktivita na placebo -- 6.3.4 Tendence k souhlasu -- 6.4 Prožitkové schopnosti -- 6.4.1 Zážitky podobné hypnóze -- 6.4.2 Schopnost pohlcení -- 6.4.3 Představivost -- 6.4.4 Tvořivost -- 6.4.5 Pružnost a schopnost disociace -- 6.5 Anamnestický rozbor osobnosti -- 6.6 Klinická diagnóza -- 6.6.1 Schizofrenie -- 6.6.2 Neurózy -- 6.6.3 Alkoholismus -- 6.6.4 Srovnání diagnostických skupin -- 6.7 Elektroencefalogram -- 7. Ovlivnitelnost hypnability -- 7.1 Postojové proměnné -- 7.1.1 Korelační studie -- 7.1.2 Experimentální práce -- 7.2 Situační proměnné -- 7.2.1 Hypnotizér -- 7.2.2 Metoda hypnotizace -- 7.2.3 Prostředí -- 7.3 Trénink -- 7.3.1 Přímý trénink hypnotických dovedností ---
7.3.2 Trénink příbuzných dovedností a procesů -- C. HYPNOTICKÉ JEVY -- 8. Ovlivnění motoriky -- 8.1 Ovládání pohybů -- 8.2 Svalové výkony -- 9. Změny vnímání -- 9.1 Ukázky a klasifikace -- 9.2 Pokusy s běžnou populací -- 9.3 Pokusy s hypnabilními subjekty -- 10. Vegetativní reakce a emoce -- 10.1 Spontánní změny -- 10.2 Vsugerované změny -- 11. Analgezie -- 11.1 Bolest klinická a experimentální -- 11.2 Měření bolesti -- 11.3 Navození analgezie -- 11.4 Výskyt hypnotické analgezie -- 11.5 Činitele ovlivňující analgezii -- 11.5.1 Hypnabilita a hypnotický stav -- 11.5.2 Hypnotická analgezie a placebový účinek -- 11.5.3 Hypnóza a simulace -- 11.5.4 Senzorická bolest, utrpení a strach -- 11.6 Fyziologické reakce při analgezii -- 11.7 Mechanismy hypnotické analgezie -- 11.8 Skrytá bolest a skrytý pozorovatel -- 12. Věková regrese -- 12.1 Průběh věkové regrese a role hypnotizéra -- 12.2 Fyziologické reflexy ---
12.3 Vybavení vzpomínek z dětství -- 12.4 Percepční procesy -- 12.5 Řeč, písmo a kresba -- 12.6 Poznávací procesy -- 12.7 Emoční procesy -- 12.8 Výklad věkové regrese -- 12.9 Věková progrese -- 13. Transová logika -- 13.1 Průhledná halucinace a halucinace dvojníka -- 13.2 Nedůslednost v reakcích hypnotizované osoby -- 14. Amnézie -- 14.1 Metodologie výzkumu amnézie -- 14.1.1 Zapamatování položek škál hypnability -- 14.1.2 Zapamatování slovních řad -- 14.2 Druhy amnézie -- 14.2.1 Amnézie spontánní a vsugerovaná -- 14.2.2 Amnézie při reprodukci a rekognici -- 14.2.3 Amnézie na zdroj informací -- 14.2.4 Selektivní amnézie -- 14.2.5 Reziduální amnézie -- 14.2.6 Trvání amnézie -- 14.3 Proměnné ovlivňující amnézii -- 14.3.1 Hypnabilita a hloubka hypnózy -- 14.3.2 Hypnotizace, sugesce a instrukce -- 14.3.3 Požadavkové charakteristiky -- 14.3.4 Normální zapomínání -- 14.3.5 Pokusy o prolomení amnézie ---
14.4 Mechanismy amnézie -- 14.4.1 Popření vzpomínky -- 14.4.2 Vytěsnění -- 14.4.3 Disociace -- 14.4.4 Narušení procesu vybavování -- 15. Oživení a pozměňování vzpomínek -- 15.1 Hypermnézie -- 15.2 Vsugerované paramnézie -- 15.3 Hypnoticky vyvolané bludy -- 15.4 Hypnóza v kriminalistice -- 15.5 Syndrom nepravdivé vzpomínky -- 16. Posthypnotická sugesce -- 16.1 Posthypnotická sugesce a amnézie -- 16.2 Osud nezrušené hypnotické sugesce -- 16.3 Účinnost a trvání posthypnotické sugesce -- 16.4 Účinnost mimo experimentální kontext -- 16.5 Psychický stav při provádění posthypnotické sugesce -- 16.6 Osud nevyplněné posthypnotické sugesce -- 16.7 Vsugerovaný posthypnotický konflikt -- 17. Vnucené jednání -- 17.1 Soudní případy -- 17.1.1 Francie koncem 19. století -- 17.1.2 Heidelberský případ -- 17.1.3 Kodaňský případ -- 17.1.4 US A a Austrálie -- 17.2 Laboratorní výzkumy -- 17.3 Hypnóza a vůle

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC