Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2011
253 s., [12] s. obr. příl. ; 21 cm

ISBN 978-80-7368-949-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglická resumé
000197173
Obsah -- Slovo na úvod -- 1 Teoreticko-metodologické východiská -- Niekoľko zamyslení nad literárnou históriou -- (alebo: Zdôvodnenie záujmu o knižky ľudového čítania) -- Pojmový aparát a prierez zahraničnými a domácimi výskumami -- 2 Analýza knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie -- Spôsoby a kritériá klasifikácie -- knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie -- Zánrovo-tematická typológia prozaických knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie svetského obsahu -- Dobrodružno-ľúbostné prózy -- Názov a podnázov -- Noetické premeny -- Priestor, čas rozprávania -- a spoločensko-sociálna determinácia konfliktu -- Kompozícia, rozprávač, postavy -- Motív, topos, invariant, variácie -- 3 Interpretačné možnosti -- Formy projekcie postavy dieťaťa a detstva vo vybraných príbehoch ľudového čítania mladšej proveniencie -- Antihrdinovia a postavy z okraja hrdinami príbehov Slovo na záver Summary -- Zoznam sekundárnej literatúry Zoznam pramennej literatúry -- Prílohy -- Príloha A Metodika súpisu svetských prozaických -- knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie -- Príloha B Bibliografia svetských prozaických -- knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie -- Príloha BI Bibliografia svetských kratochvíľnych -- prozaických knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie vydaných na území Čiech a Slovenska Príloha B2 Bibliografia rozprávok -- knižiek ludového čítania mladšej proveniencie vydaných na území Čiech a Slovenska Príloha B3 Bibliografia prozaických -- knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie pre deti vydaných na území Čiech a Slovenska Príloha B4 Bibliografia svetských poučných -- prozaických knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie vydaných na území Čiech a Slovenska Príloha C Konvolúty Príloha D Ukážka titulných listov

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC