Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2011
386 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-210-5466-0 (brož.)
Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas Philosophica, ISSN 1211-3034 ; č. 394
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Francouzské resumé
000197177
2. FRANCOUZSKO-ČESKÉ (ČESKOSLOVENSKÉ) VZTAHY -- 2.1 Úvodní poznámka -- 2.2 Pokus o poválečnou obnovu (1945-1947) -- 2.2.1 Politické vztahy -- 2.2.2 Kulturní vztahy -- 2.3 Destrukce a (re)konstrukce (1948-1953) -- 2.3.1 Úvodní poznámka -- 2.3.2 Přehled aktivit československého velvyslanectví v Paříži -- 2.3.3 Oficiální vztahy -- 2.3.4 Neoficiální vztahy -- 2.3.4.1 Nebezpečí francouzských levicových intelektuálů -- 2.3.4.2 Regularizace neoficiálních vztahů -- 2.3.4.2.1 Association France-Tchécoslovaquie -- 2.3.4.2.2 Československé velvyslanectví v Paříži -- 2.3.4.2.3 Komunistická strana Francie -- 2.4 Shrnutí -- 3. SESTAVENÍ KORPUSU PŘEKLADŮ A DALŠÍCH REJSTŘÍKŮ -- 3.1 Úvodní poznámka -- 3.2 Vymezení pojmu položka , -- 3.2.1 Rok vydání -- 3.2.2 První a další vydání -- 3.2.3 Místo vydání -- 3.2.4 Vícedílné a vícesvazkové položky -- 3.2.5 Jazyk originálu -- 3.2.6 Dotisky -- 3.2.7 Nakladatelství -- 3.2.8 Autorství -- 4. REALISTICKO-POKROKOVÁ TRADICE -- 4.1 Úvodní charakteristika -- 4.1.1 Vymezení pojmů -- 4.1.2 Překlady z francouzštiny vývojové tendence -- 4.1.3 Realisticko-pokroková tradice v diachronním přehledu -- 4.1.4 Podíl realisticko-pokrokové tradice na celkové produkci -- v diachronním přehledu -- 4.1.5 Statistické rozbory a jejich zhodnocení -- 4.2 Nakladatelské subjekty, překlady z francouzštiny -- a realisticko-pokroková tradice -- 4.2.1 Terminologická poznámka -- 4.2.2 Nakladatelské
subjekty a překlady z francouzštiny: diachronní přehled -- 4.2.3 Péče o klasiky -- 4.3 Autoři realisticko-pokrokové tradice -- 4.3.1 Úvodní poznámky -- 4.3.2 Realisticko-pokroková tradice do doby osvícenství -- 4.3.3 Klasikové osvícenství a Revoluce -- 4.3.4 Předchůdci vědeckého socialismu -- 4.3.5 Velcí kritičtí realisté a jejich „souputníci" -- 4.3.6 Realisticko-naturalistická tendence -- 4.3.7 Literatura Komuny -- 4.3.8 Dobrodružná literatura -- 4.3.9 Angažovaná literatura období přerodu -- 4.4 Shrnutí -- 5. AKTUÁLNÍ POKROKOVÁ TEMATIKA -- 5.1 Úvodní charakteristika -- 5.1.1 Úvodní poznámka -- 5.1.2 Vymezení pojmů -- 5.1.3 Aktuální pokroková tematika v diachronním přehledu (1949-1953) -- 5.1.3.1 Srovnání období 1945-1948 a 1949-1953 -- 5.1.3.2 Produkce v jednotlivých letech v období 1949-1953 -- 5.1.3.3 Podíl na celkové produkci překladů -- 5.1.3.4 Zhodnocení statistických rozborů -- 5.2 Nakladatelské subjekty a aktuální pokroková tematika -- 5.2.1 Diachronní přehled -- 5.2.2 Péče o aktuální pokrokovou tematiku -- 5.3 Aktuální pokroková tematika -- 5.3.1 Úvodní poznámky -- 5.3.2 Beletrie -- 5.3.2.1 Postavení beletrie ve struktuře překladů -- 5.3.2.2 Úvodní poznámky -- 5.3.2.3 Literární obraz Francie před II. světovou válkou -- 5.3.2.4 Tematika II. světové války -- 5.3.2.5 Tematika poválečné politické situace ve Francii -- 5.3.2.6 Nefrancouzská realita -- 5.3.3 Publicistika a dokumenty
-- 5.3.3.1 Postavení publicistiky a dokumentů ve struktuře překladů -- 5.3.3.2 Úvodní poznámky -- 5.3.3.3 Tematika lidových demokracií -- 5.3.3.4 Tematika kapitalistických států -- 5.3.3.5 Tematika mezinárodních vztahů -- 5.3.4 Odborná tematika (sociální vědy) -- 5.3.4.1 Postavení odborné tematiky ve struktuře překladů -- 5.3.4.2 Úvodní poznámky -- 5.3.4.3 Literární věda -- 5.3.4.4 Historiografie -- 5.3.4.5 Filozofie a politická ekonomie -- 5.4 Shrnutí -- 6. IDEOLOGICKY NEŽÁDOUCÍ LITERATURA -- 6.1 Úvodní poznámka -- 6.2 Procesuální stránka selekčních mechanismů -- 6.2.1 Preventivní cenzura -- 6.2.1.1 Autocenzura v nakladatelství -- 6.2.1.1.1 Lektorské posudky , -- 6.2.1.1.2 Zásahy odpovědných redaktorů -- 6.2.1.2 Institucionalizovaná preventivní cenzura -- 6.2.1.2.1 Povolovací řízení -- 6.2.2 Následná cenzura -- 6.2.2.1 Literatura určená k likvidaci -- 6.2.2.2 Literatura omezeně tolerovatelná -- 6.3 Důvody selekčních zásahů -- 6.3.1 Úvodní poznámka -- 6.3.2 Ideologicky závadná realisticko-pokroková tradice -- 6.3.3 Okruh autorů mimo vydávanou realisticko-pokrokovou tradici -- 6.3.4 Ideologicky závadná aktuální pokroková tematika -- 6.3.5 Okruh autorů mimo vydávanou aktuální pokrokovou tematiku -- 6.4 Shrnutí -- 6.5 Možnosti průniku -- 7. ZÁVĚR -- BIBLIOGRAFIE -- SEZNAM HLAVNÍCH POUŽITÝCH ZKRATEK -- PŘÍLOHY A REJSTŘÍKY -- Příloha A Realisticko-pokroková tradice a překlady z francouzštiny
-- Příloha B Realisticko-pokroková tradice a nakladatelství -- Příloha C Autoři realisticko-pokrokové tradice -- Příloha D Aktuální pokroková tematika a překlady z francouzštiny -- Příloha E Aktuální pokroková tematika a nakladatelství -- Příloha F Autoři (díla) aktuální pokrokové tematiky -- Příloha G Ideologicky nežádoucí literatura -- Rejstřík nakladatelství -- Rejstřík přeložených autorů -- Rejstřík překladatelů -- Rejstřík českých (slovenských) autorů doprovodných textů
cnb002193712

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC