Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Wagnerov, (@@20120926-09:47:15@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:135x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
155 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 978-80-247-3701-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-7387-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8139-6 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 145-155
Popsáno podle tištěné verze
000197271
1. ETICKÉ ASPEKTY -- /. Wagnerová -- 1.1 Etické kodexy -- 1.1.1 Pravidla pro profesionální praxi a chování psychologů práce (The British Psychological Society) -- 1.2 Ochrana osobních dat -- 1.3 Etika testování -- 1.3.1 Assessment a development centrum -- 1.3.2 Vyber metod -- 1.3.3 Kvalifikace testujícího -- 1.3A Neetické a diskriminační otázky -- 1.3.5 Zpětná vazba uchazeči a zadavateli -- 1.3.6 Finanční otázky -- 1.4 Etické principy v koučinku -- 1.4.1 Mezinárodní federace koučů (ICF) -- 1.4.2 Evropská rada pro mentoringa koučink (EMCC) -- 1.4.3 Česká asociace koučů (CAKO) -- 2. CERTIFIKACE EUROPSYCHOLOG -- /. Wagnerová -- 3. ZMĚNY PROFESNÍ ORIENTACE PSYCHOLOGŮ -- /. Wagnerová, S. Hoskovcová, E. Bidlová -- 3.1 Metodologie -- 3.2 Čtyři oblasti psychologie -- 3.3 Zkoumaný vzorek -- 3.4 Zaměření v době absolutoria -- 3.5 Současné profesní zaměření -- 3.6 Porovnání změn profesní orientace -- 3.7 Diskuse -- 4. METODY ---
/. Wagnerová -- 4.1 Vienna Test System nový přístup k psychodiagnostice -- 4.1.1 Nač je psychologům počítač -- 4.1.2 Otázky šité na míru -- 4.1.3 Nový věk psychodiagnostiky -- 4.2 Hoganovy testy v personálněpsychologické praxi -- 4.2.1 Hoganův osobnostní dotazník (HPI) -- 4.2.2 Hoganův rozvojový test (HDS) -- 4.23 Inventář motivů, hodnot a preferencí (MVPI) -- 4.2.4 PorovnáníHoganových a jiných metod -- 4.3 Dotazník typologie osobnosti (GPOP) -- 5. HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI NOVÉ ASPEKTY -- 5.1 Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti -- I. Wagnerová -- 5.1.1 Současný přístup k problematice pracovního hodnocení -- 5.1.2 Problematika nízké produktivity -- 5.13 Koncepce řízení výkonnosti -- 5.1.4 Cíl řízení výkonnosti -- 5.1.5 Řízení podle cílů v řízení výkonnosti a klasické pracovní hodnocení -- 5.7.6" Vyvážená soustava ukazatelů ---
5.1.7 Vývoj, zavádění a sledování systému řízení výkonnosti ve firmé -- Energizer Czech, s. r. o -- 5.2 Vyvážená soustava ukazatelů jako východisko pro systém řízení pracovní výkonnosti I. Wagnerová -- 5.2.1 Proč podnik potřebuje vyvážené ukazatele výkonnosti? -- 5.2.2 Definice vyvážené soustavy ukazatelů -- 5.23 Čtyři základní dimenze podnikové činnosti -- 5.2.4 Srovnání s tradičními systémy řízení -- 5.2.5 Rozpor mezi krátkodobými finančními úspéchy a dlouhodobým růstem -- 5.2.6" Podmínky úspěšného zavedení programu -- 5.2.7 Komunikace -- 5.2.8 Určování cílů -- 5.2.9 Plánování -- 5.2.10 Získávání zkušeností -- 5.2.11 Přínos a perspektiva -- 5.3 Hodnocení pracovního výkonu využití metody mystery shopping -- I. Wagnerová, E. Baarová -- 53.1 Pracovní hodnocení, výkon a výkonnost -- 53.2 Mystery shopping -- 5.4 Tristašedesátistupňová zpětná vazba (360° hodnocení) -- I. Wagnerová ---
5.4.1 Hodnocení nadřízených -- 5.4.2 Validita -- 5.4.3 Tým hodnotitelů -- 5.4.4 Navržení a zavedení programu -- 5.4.5 Využití výsledků hodnocení -- 5. .6" Přínos programu -- 5.5 Open space klady a zápory, vliv na výkonnost pracovníků -- I. Wagnerová -- 5.5.1 Adaptace na změnu -- 5.5.2 Přítomnost druhých, stres a pracovní výkon -- 5.53 Konformita a výkonnost -- 5.5.4 Doporučení pro praxi -- 6. SNIŽOVÁNÍ STAVŮ PRACOVNÍKŮ A OUTPLACEMENT -- 6.1 Snižování stavů pracovníků a outplacement, personálněpsychologický pohled -- I. Wagnerová -- 6.1.1 Snižování stavů pracovníků jako komplexní jev -- 6.1.2 Rozhodnutí o snížení stavu důvody organizace, klady a zápory -- 6.1.3 Hromadné propouštění, individuální propouštění, přirozené odchody -- 6.1.4 Vliv propouštění na ty, kdo zůstali -- 6.1.5 Adaptace organizace na snižování stavů -- 6.1.6 Snižování stavů a reakce propouštěného zaměstnance ---
6.1.7 Psychologické důsledky ztráty zaměstnání -- 6.1.8 Ztráta zaměstnání a zdraví -- 6.1.9 Outplacement-pomoc propuštěnému zaměstnanci při nalezení dalšího uplatnění -- 6.1.10 Příručka pro odcházející zaměstnance -- 6.2 Současná situace na pracovním trhu -- 6.2.1 Výzkumná ěást -- 6.3 Snižování stavů pracovníků státní sféry podle usnesení vlády č. 436/2007 -- /. Wagnerová -- 6.3.1 Usnesení vlády c. 43612007 -- 6.3.2 Počty zaměstnanců státní správy -- 7. KONTRAPRODUKTIVNÍ PRACOVNÍ CHOVÁNÍ -- 7.1 Kontraproduktivní pracovní chování úvod do problematiky -- / Wagnerová -- 7.1.1 Personální audit -- 7.1.2 Dotazník výskytu mobbingu -- 7.1.3 Inventář kontraproduktivního pracovního chování -- 7.2 Druhy kontraproduktivního pracovního chování -- /. Wagnerová -- 7.2.1 Pět skupin kontraproduktivního pracovního chování -- 7.2.2 Diskuse -- 8. MOBBING -- 8.1 Mobbing na pracovišti -- I. Wagnerová,]. Kmoníčková ---
8.1.1 Vysvětlení pojmů -- 8.1.2 Mob bující jedinec -- 8.1.3 Oběť -- 8.1.4 Firemní kultura, styl vedení a mobbing -- 8.1.5 Motivační faktory podmiňující vznik mobbingu -- 8.1.6 Fáze mobbingového procesu -- 8.1.7 Strategie mobbingu -- 8.1.8 Výskyt mobbingu -- 8.1.9 Důsledky mobbingu pro organizaci -- 8.1.10 Prevence mobbingu -- 8.2 Prevence mobbingu prostřednictvím sociomapování a video tréninku interakcí I. Wagnerová -- 8.2.1 Využití sociomapování v prevenci mobbingu -- 8.2.2 Využití videotréninku interakcí v prevenci a terapii mobbingu
(OCoLC)746836479
cnb002188830

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC