Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2010
455 s. : il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. ; 33 cm + 1 CD + 1 brož. (27 s. ; 12 cm)
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-87149-38-6 (váz.)
Karel Josef Einwaldt : Vocalis decalogus
Vocalis decalogus
Vydáno u příležitosti výstavy Olomoucké baroko - výtvarná kultura 1620-1780 konané ve dnech 2. prosince 2010 - 27. března 2011 v Muzeu umění Olomouc - Muzeu moderního umění, Muzeu umění Olomouc - Arcidiecézním muzeu Olomouc a Vlastivědném muzeu Olomouc
Název CD a brožury: Karel Josef Einwaldt : Vocalis decalogus : complete sacred works
V brožuře souběžný anglický a část. souběžný latinský text
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglická resumé
000197283
Baroko v Olomouci Olomouc v baroku -- Martin Elbel, Ondřej Jakubec -- NA ROZHRANÍ VĚKŮ. OLOMOUCKÁ AKADEMIE JAKO KOMUNIKAČNÍ CENTRUM -- Olomouc a jezuitská mise ve střední Evropě -- Ondřej Jakubec -- Matrika olomoucké akademie z roku 1640 -- Jiří Fiala -- Baltazar Hostounský a Václav Šturm, čeští jezuité mezi Prahou a Olomoucí -- Albert Kubista -- Emblematické tisky olomouckých jezuitů -- Lubomír Konečný, Jaromír Olšovský -- UMÍRAJÍCÍ VĚK. OLOMOUC NA CESTĚ KE STAVOVSKÉMU POVSTÁNÍ -- Literární pole olomoucké akademie v období pozdního humanismu -- Lucie Storchová -- Zplnomocnění olomouckých evangelických měšťanů z roku 1610 -- Zdeněk Kašpar -- Olomoucký malíř Elias Hauptner a „manýristická kontinuita" v protobarokní době -- Ondřej Jakubec -- Dietrichsteinská přestavba olomoucké katedrály -- Tomáš Parma -- LÉTA VÁLEČNÁ. ŠVÉDSKÁ OKUPACE A OBNOVA MĚSTA -- Zchudlé město bohatých měšťanů? -- Jaroslav Miller -- K archeologii barokní Olomouce -- Josef Bláha -- Olomoucký měšťan a tiskař František Antonín Hirnle -- Miroslav Myšák -- Veduta Olomouce z roku 1667 -- Leoš Mlčák -- ZTRACENÁ SLÁVA. BUDOVÁNÍ BAROKNÍ TRADICE -- Olomoucká mytologie -- Leoš Mlčák -- Zobrazení legendy o zázračném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary -- Kateřina Dolejší, Leoš Mlčák -- Jezuitský spisovatel a historik Matěj Tanner v Olomouci -- Cyril Měsíc -- Caesarova kašna -- Simona
Jemelková -- STÍNY FORTUNY. MĚSTO A JEHO KATASTROFY Mor, hlad, války a živelné pohromy v Olomouci -- Leoš Mlčák -- Požár Olomouce v roce 1709 -- Stanislava Kovářová -- Václav Render zbožnost za časů moru -- Gabriela Elbelová -- Olomoucký jezuitský kostel a protimorový kult P. Marie Sněžné -- Ondřej Jakubec -- NEJISTÁ KAŽDODENNOST. OLOMOUC V DOBĚ ČARODĚJNICKÝCH PROCESŮ -- Strach z ďábelských sil v kultuře raného novověku -- Martin Elbel -- Kajícnice Magdalena příběh z deníků hradiské kanonie -- Jana Oppeltová, Tomáš Sedoník -- Soudce Heinz Friedrich Boblig z Edelstadtu -- Pavla Slavíčkova -- Ikonografie barokního kultu Jana Sarkandera v Olomouci -- Ondřej Jakubec -- OLOMOUCKÉ NEBE. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT BAROKNÍHO MĚSTA -- Utváření katolické konfesijní identity v Olomouci -- Martin Elbel -- Misionářky mikrokosmu řeholní ideál v kázáních při příležitosti vstupu žen do olomouckých klášterů -- Veronika Čapská -- Deset dní hradiského opata Bernarda Wanckeho -- Jana Oppeltová -- Relikviář sv. Pavlíny z pokladu olomoucké katedrály -- Helena Zápalková -- KNÍŽECÍ REPREZENTACE. MĚSTO A OLOMOUČTÍ BISKUPOVÉ -- Pohřby a komemorace olomouckých biskupů -- Radmila Pavlíčková -- Slavnostní vjezd kardinála Troyera do města Olomouce -- Martin Elbel -- Hudební mecenát biskupa Wolfganga Hannibala ze Schrattenbachu -- Jana Spáčilová -- Kočáry olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera
z Troyersteinu -- Radka Miltová, Pavel Suchánek -- PATRONI, SBĚRATELÉ A UMĚLCI. BAROKNÍ MECENÁT V OLOMOUCI -- Struktury patronátních aktivit a mecenátu v barokní Olomouci -- Ondřej Jakubec -- Portrétní galerie olomouckých biskupů -- Radmila Pavlíčková -- Olomoucký kanovník Jan Matyáš z Thurnu a Valsassiny, sběratel a mecenáš -- Pavel Suchánek -- Hudební odkaz varhaníka Karla Josefa Einwaldta -- Eduard Tomaštík -- STRÁŽ MORAVY. OLOMOUC VE VÁLEČNÝCH KONFLIKTECH -- Války s Pruskem a přeměna Olomouce v pevnost -- Vítězslav Prchal -- Olomoucké fortifikace na plánech a ve skutečnosti -- Vladimír Kupka -- Velitel olomoucké pevnosti Karl Gustav Keuhl a druhá slezská válka -- Vítězslav Prchal -- Terezská brána vítězný oblouk na triumfální cestě -- František Chupík -- MEZI BAROKEM A OSVÍCENSTVÍM. OLOMOUC NA KONCI DLOUHÉHO VĚKU -- Olomouc ve druhé polovině 18. století -- Filip Hradil -- Rušení olomoucké kartouzy očima hraběte Karla Vinzenze ze Salmu a Neuburgu -- Jana Kroupová -- Josef Dobrovský v Olomouci -- Josef Táborský -- Klášter klarisek a olomoucká architektura druhé poloviny 18. století -- Jiří Kroupa -- DRUHÝ ŽIVOT. BAROKNÍ TRADICE V OLOMOUCI 20. STOLETÍ -- Olomouc nebarokní -- Martin Horáček -- Protektorátní výstava Tisíciletá Olomouc -- Marta Perůtková, Marek Perůtka -- „Jsouce podobni starým havranům, výrům a kulichům" Durych, Urban, Valušek -- David Voda -- Olomoucká barokní
architektura a památková péče -- Zdenka Bláhová
(OCoLC)713789097
cnb002106055

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC