Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

kongo (@@20120606-12:35:59@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:50x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
221 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3750-8 (brož.)
Dotisk 2012
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000197326
1 Turismus jako světový fenomén -- 1.1 Mezinárodní turismus -- 1.1.1 Vymezení základních pojmů -- 1.1.2 Turismus jako světový fenomén -- 1.2 Přístupy k hodnocení významu turismu ve světové ekonomice -- 1.2.1 Statistické hodnocení vlivu mezinárodního turismu -- 1.2.2 Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu mezinárodního turismu -- 1.2.3 Individuální hodnocení vlivu mezinárodního turismu -- 1.2.4 Sociokulturní hodnocení vlivu mezinárodního turismu -- 1.2.5 Globální dopady mezinárodního turismu na světovou ekonomiku -- 1.3 Shrnutí a úkoly -- 2 Postavení a význam turismu ve světové ekonomice -- 2.1 Turismus a světová ekonomika -- 2.1.1 Vznik a vývoj světové ekonomiky a turismu do 2. světové války -- 2.1.2 Rozvoj mezinárodního turismu po 2. světové válce -- 2.2 Turismus v mezinárodních ekonomických vztazích -- 2.2.1 Subjekty mezinárodního turismu -- 2.2.2 Turismus a mezinárodní ekonomické vztahy ---
2.3 Kvantitativní hodnocení pozice turismu ve světové ekonomice -- 2.3.1 Neoficiální satelitní účet světové ekonomiky -- 2.3.2 Kvantitativní ukazatele mezinárodních ekonomických vztahů v turismu -- 2.3.3 Pozice hlavních exportérů služeb turismu -- 2.4 Shrnutí a úkoly -- 3 Postavení turismu v mezinárodním obchodě službami -- 3.1 Mezinárodní klasifikace služeb -- 3.1.1 Služby a jejich vlastnosti -- 3.1.2 Klasifikace služeb s ohledem na vymezení sektoru turismu -- 3.2 Kvantifikace mezinárodního obchodu službami turismu -- 3.2.1 Možnosti kvantifikace mezinárodního obchodu službami turismu -- 3.2.2 Současný stav mezinárodního obchodu službami turismu -- 3.3 Liberalizace mezinárodního obchodu službami turismu -- 3.3.1 Role WTO v liberalizaci obchodu službami -- 3.3.2 Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) obecné závazky a pravidla -- 3.3.3 Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) specifické oblasti úpravy a výjimky ---
3.4 Liberalizace pohybu služeb turismu v evropském prostoru -- 3.4.1 Obecná východiska volného pohybu služeb -- 3.4.2 Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu -- 3.4.3 Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací -- 3.4.4 Směrnice 90/134/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy -- 3.5 Shrnutí a úkoly -- 4 Statistický monitoring mezinárodního turismu -- 4.1 Vymezení a hlavní instituce statistického monitoringu mezinárodního turismu -- 4.1.1 Pojem a charakteristiky statistického monitoringu mezinárodního turismu -- 4.1.2 Statistický monitoring mezinárodního turismu UNWTO -- 4.1.3 Statistický monitoring mezinárodního turismu WTTC -- 4.2 Statistický monitoring vybraných institucí -- 4.2.1 Eurostat -- 4.2.2 OECD -- 4.2.3 Ostatní subjekty statistického monitoringu turismu -- 4.3 Shrnutí a úkoly -- 5 Regionální rozložení mezinárodního turismu ---
5.1 Regionální rozložení mezinárodního turismu podle UNWTO -- 5.1.1 Pět regionů světového turismu -- 5.1.2 Regionální rozložení mezinárodních příjezdů a příjmů -- 5.1.3 Regionální rozložení mezinárodních příjezdů a výjezdů -- 5.2 Subregionální rozložení mezinárodního turismu podle UNWTO -- 5.2.1 Subregionální rozložení turismu v regionu Asie a Pacifik -- 5.2.2 Subregionální rozložení turismu v regionu Ameriky -- 5.2.3 Subregionální rozložení turismu v regionu Afrika -- 5.2.4 Rozložení turismu v regionu Střední východ -- 5.3 Evropa jako dominantní region světového turismu -- 5.3.1 Charakteristika Evropy jako regionu mezinárodního turismu -- 5.3.2 Subregionální rozložení v evropském regionu -- 5.3.3 Hlavní evropské trhy mezinárodního turismu -- 5.3.4 Význam turismu v evropské ekonomice -- 5.4 Shrnutí a úkoly -- 6 Hlavní světové trhy mezinárodního turismu ---
6.1 Hlavní světové trhy příjezdového turismu -- 6.1.1 Přehled hlavních světových trhů příjezdového turismu -- 6.1.2 Charakteristika hlavních světových trhů příjezdového turismu -- 6.2 Hlavní světové trhy výjezdového turismu -- 6.2.1 Přehled hlavních světových trhů výjezdového turismu -- 6.2.2 Charakteristika hlavních světových trhů výjezdového turismu -- 6.3 Shrnutí a úkoly -- 7 Význam mezinárodních organizací pro mezinárodní turismus -- 7.1 Vymezení mezinárodních organizací -- 7.1.1 Vymezení a klasifikace mezinárodních organizací -- 7.1.2 Mezivládní organizace -- 7.1.3 Mimovládní organizace -- 7.2 UNWTO (Světová organizace turismu) -- 7.3 WTTC (Světová rada cestování a turismu) -- 7.4 OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) -- 7.5 Organizace a programy v systému OSN -- 7.5.1 OSN (Organizace spojených národů) -- 7.5.2 WTO (Světová obchodní organizace) ---
7.5.3 ILO (Mezinárodní organizace práce) -- 7.5.4 UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) -- 7.5.5 IMF (Mezinárodní měnový fond) a WB (Skupina Světové banky) -- 7.5.6 UNCTAD (Konference o obchodu a rozvoji) -- 7.5.7 UNEP (Program OSN pro životní prostředí) -- 7.6 Shrnutí a úkoly -- 8 Privátní subjekty mezinárodního turismu -- 8.1 Privátní subjekty mezinárodního turismu -- 8.1.1 Hotelové skupiny -- 8.1.2 Cestovní kanceláře a agentury -- 8.1.3 Letecké společnosti -- 8.1.4 Ostatní soukromé subjekty mezinárodního turismu -- 8.2 Hotelové skupiny -- 8.2.1 Intercontinental Hotels Group (IHG) -- 8.2.2 Wyndham Hotel Group -- 8.2.3 Accor -- 8.3 Cestovní kanceláře a agentury -- 8.3.1 TUI -- 8.3.2 Thomas Cook -- 8.3.3 Kuoni -- 8.3.4 Club Méditerrannée -- 8.3.5 Virgin -- 8.4 Shrnutí a úkoly -- 9 Prosazování udržitelnosti v mezinárodním turismu -- 9.1 Pozitivní a negativní vliv turismu -- 9.1.1 Vliv turismu na fyzické prostředí ---
9.1.2 Vliv turismu na sociokulturní prostředí -- 9.1.3 Globální působení turismu na fyzické prostředí -- 9.2 Možnosti řešení negativních vlivů turismu -- 9.2.1 Udržitelný turismus -- 9.2.2 Strategie prosazování udržitelnosti v mezinárodním turismu -- 9.2.3 Udržitelnost v certifikačních systémech kvality -- 9.3 Role mezinárodních organizací v prosazování udržitelného turismu -- 9.3.1 UN WTO a udržitelný turismus -- 9.3.2 Aktivity dalších mezinárodních organizací -- 9.4 Shrnutí a úkoly -- 10 Konkurenceschopnost a možnosti jejího měření v mezinárodním turismu -- 10.1 Konkurenceschopnost v mezinárodním turismu -- 10.1.1 Pojem konkurenceschopnost -- 10.1.2 Vývoj pojetí konkurenceschopnosti -- 10.2 Možnosti měření konkurenceschopnosti v mezinárodním turismu -- 10.2.1 Metody hodnocení konkurenceschopnosti -- 10.2.2 Monitoring konkurenceschopnosti turismu -- 10.3 Pozice země v mezinárodním turismu ---
10.3.1 Kvantifikace pozice země v mezinárodním turismu -- 10.3.2 Další způsoby hodnocení pozice země v mezinárodním turismu -- 10.4 Shrnutí a úkoly -- 11 Postavení rozvojových zemí v mezinárodním turismu -- 11.1 Rozvojové země a mezinárodní turismus -- 11.1.1 Vymezení a typologie rozvojových zemí -- 11.1.2 Specifické skupiny rozvojových zemí -- 11.2 Specifika rozvoje turismu v rozvojovém světě -- 11.2.1 Problémy turismu v rozvojových zemích -- 11.2.2 Problém a možnosti rozvoje udržitelného turismu -- 11.2.3 Pozice turismu v ekonomice rozvojových zemí -- 11.3 Možnost zapojení rozvojových zemí do mezinárodního turismu -- 11.3.1 Rozvojová pomoc a podpora turismu -- 11.3.2 Podpora rozvoje turismu vybraných skupin zemí -- 11.3.3 Program rozvojové pomoci UNWTO na podporu udržitelného turismu -- 11.3.4 Rozvojová podpora turismu vybraných mezinárodních organizací -- 11.4 Shrnutí a úkoly -- 12 Turismus v evropském prostoru ---
12.1 Vliv evropského integračního procesu na turismus -- 12.1.1 Historický vývoj turismu v integrované Evropě -- 12.1.2 Politika turismu -- 12.1.3 Vybrané politiky EU a jejich dopad na turismus -- 12.2 Institucionální zajištění turismu v Evropské unii -- 12.2.1 Role evropských institucí v zajištění rozvoje turismu -- 12.2.2 Evropská komise turismu a ETAG -- 12.2.3 Zásadní dokumenty a akty rozvoje turismu -- 12.2.4 Udržitelný turismus -- 12.3 Legislativní úprava evropského turismu -- 12.3.1 Působnost směrnic a nařízení v turismu -- 12.3.2 Směrnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy -- 12.3.3 Další směrnice upravující ochranu spotřebitele v turismu -- 12.4 Shrnutí a úkoly -- 13 Předpokládané trendy a aktuální problémy mezinárodního turismu -- 13.1 Předpokládané trendy podle Vize 2020 -- 13.1.1 Vize 2020 -- 13.1.2 Trendy v regionálním rozložení mezinárodního turismu ---
13.1.3 Kvalitativní trendy v mezinárodním turismu -- 13.2 Aktuální problémy mezinárodního turismu -- 13.2.1 Globální problémy a mezinárodní turismus -- 13.2.2 Aktuální ekonomické problémy -- 13.3 Shrnutí a úkoly
(OCoLC)730407992
cnb002174213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC