Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(38) Půjčeno:38x 
BK
Poezie
Jako soubor vyd. 1.
Brno : Host, 2010
438 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7294-363-0 (váz.)
Česká knižnice
Rozložená tit. s.
Zpíváno z dálky -- Krásná po chudobě -- Země po polednách -- Včelí plást -- Jobova noc -- Hirošima -- Proměna -- Až do konce lásky -- Romance pro křídlovku -- Černá denice -- Lešanské jesličky
000197330
Obsah // ZPÍVÁNO Z DÁLKY // I / Nezvěstným // Na sklonku lásky...7 // Po potopě...8 // Noční rozmluva...9 // Poznám...10 // Dívka v noci...11 // Objetí...12 // Zpívající vody...13 // Průchod hvězdy...14 // Z tohoto světa...15 // Bláhové nokturno...16 // Dávno...17 // II /Lítost země // Dedikace...18 // Krajina rodu...19 // Klekání...20 // Květ a vůně...21 // Píseň ženy...22 // Strom...23 // Člověk...24 // 433 // Stín...25 // Jako křídla...26 // Vítr...27 // Spěch...28 // Předčasně...29 // Zpěv noci...30 // Rada pozdnímu spáči...31 // Zátiší s osudem...32 // Bludné dítě...33 // Zpíváno z dálky...34 // III / Slzy sv. Vavřince // Všemi slovy...35 // Dívka zpívá o zloději úlu...36 // Milostná...37 // Pozemská píseň...38 // Hlasy...39 // Prosba...40 // Okamžení...41 // Tělo a šat...42 // Zpěv doby...43 // Slzy sv. Vavřince...44 // KRÁSNÁ PO CHUDOBĚ // Na sv. Jiří...47 // Jízda po dešti...48 // Za jednu píseň...49 // Tomu dni...50 // Olověné střechy...51 // Ničitelka hnízd...52 // Na kraji přírody...53 // Včelí plást...54 // Píseň...55 // Léto na Jáchymu...56 // K tanečku dětí...57 // Úplněk...58 // 434 // I tady...59 // Srpen v noci...60 // Cestou k oborám...61 // Živote včerejší...62 // Za hvězd i za deště...63 // V září...64 // Hvězdo závistivá...65 // Až do ztmavění noci...66 // Chvalozpěv...67 // Večer na Běsné...68 // Bloudění...69 // In memoriam...70
Potulným...71 // Rondel...72 // Královská...73 // Věže...74 // ZEMĚ PO POLEDNÁCH I/ // Tvář bez podoby...77 // Kráčející v polích...79 // Romance...80 // Píseň pocestného...81 // Chvění listu...83 // Napsáno mrtvým...84 // Letní smrt...85 // Verše...86 // Španělská zem...87 // Navěky...88 // Žízeň...89 // Elegie...90 // Na konec písní...91 // II/ // Země po polednách...92 // Víno chvály...93 // 435 // Osud...94 // Nad zeměmi...95 // Městu na pahorcích...96 // Básníkova smrt...97 // Zpěv marností...99 // Člověk...100 // Nokturno smrti...101 // Zpěv o bídě...103 // Zpěv radosti...104 // De profundis...105 // Železné rouno...106 // Zpěv slávy...108 // Barbarský zpěv...109 // VČELÍ PLÁST // Tíha země...113 // Město v úplňku...114 // Torzo mariánského sloupu // //...129 // II/...131 // III/...133 // Včelí plást...135 // JOBOVA NOC // První zpěv...154 // Druhý zpěv...161 // Třetí zpěv...171 // Čtvrtý zpěv...178 // Pátý zpěv...183 // 436 // HIROŠIMA // Prolog // Citát z úvahy J. R. Oppenheimera...195 // Předznamenání...196 // Právě to padá...197 // Za časů Hirošimy // Elegie...202 // Zeměpaní...203 // Noc na Heřmanově náměstí...204 // Sběrač lahví...205 // Černá hodinka...206 // Bystrozraká...207 // Nebe...208 // Nosič uhlí...209 // Člověk z B...ského třídy...210 // Nekonečná nit...212 // Lampa v Letenských sadech...213 // Glosa...214 // Navečer...215 // Dostaveníčko...216
// Náhrobní nápis...217 // Z ulice...218 // Děti na Heřmanově náměstí...219 // Dušičky...220 // Vrabci jsou nejobratnější...221 // Stále to ještě padá...222 // Epilog // Ó tenkrát...227 // PROMĚNA...229 // 437 // AŽ DO KONCE LÁSKY // Srpnové poledne...245 // Po novém roce jaro // Za Prahou...246 // Mezi domy...248 // Variace na loňskou romanci...250 // Dřevo se listem odívá...252 // Vládcem podzimu je měsíc // Pro přítelkyni Luny...255 // 1/...256 // 2/...258 // 3/...260 // 4/...262 // Syrinx...263 // Každou vteřinu...266 // ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU...271 // ČERNÁ DENICE // Co mi vyprávěla nebožka maminka...311 // Černá denice // Na podzim po tvé smrti...313 // První sen...314 // Oknem komůrky...315 // Druhý sen...316 // Na hořejší zahradě...317 // Třetí sen...318 // Jitro pro selanku...320 // V noci někdo zaklepal na dveře...321 // 438 // LEŠANSKÉ JESLIČKY...325 // Komentář...347 // Ediční poznámka...427 // Vysvětlivky...430

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC