Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2011
334 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7412-066-4 (váz.)
Studie ; 31
francouzština
Obsahuje bibliografické odkazy
Vydavatel: Centrum Aletti
000197339
První část: Antropologie -- Uvedení -- L Konstituce lidské bytosti -- 1. Biblická koncepce ducha a těla -- 2. Biblické pojetí srdce -- 3. Lidská osoba -- 4. Svoboda -- 5. Synergismus -- II. Obraz a podoba Boha -- 1. Obraz Boha -- 2. Rozdíl mezi obrazem a podobou, -- III. Počátky a cíle -- 1. Stvoření -- 2. Přirozenost před pádem -- 3. Pád a ekonomie spásy -- 4. Antropologie zbozstění -- 5. Liturgická a doxologická antropologie -- IV. Askeze, mystická zkušenost tváří v tvář svatosti -- 1. Askeze a psychologie -- 2. Asketismus a metanoia -- 3. Mystická zkušenost tváří v tvář svatosti -- V. Královské kněžství -- 1. Svátost všeobecného kněžství -- 2. Vznešenost kněžství věřících -- 3. Vznešenost královská a kněžská -- 4. Prorocká důstojnost -- VI. Církev ve světě a poslední věci -- 1. Církev a svět -- 2. Teologie dějin -- 3. Eschatologie -- 4. Duch Svatý v poslední době ---
Druhá část: Biblická Eva a zena v dějinách -- I. Vstupní úvahy -- 1. Mytologická intuice -- 2. Počáteční jednota -- 3. Ve světle sdílení -- 4. V temnotách osamocení -- 5. Ve stínu rozdělení -- 6. Ve světle-sdílení Krista -- Z Obnova integrity panenstvím -- 8. Člověk ráje -- II. Matriarchát -- 1. Člověk z ráje a Kristus -- 2. Otcovství Boha -- 3. Mateřství Panny -- 4. Ozvěnou otcovství Božího je lidské mateřství -- 5. Žena: náboženský princip lidské povahy -- 6. Žena: čin oživující integrace -- 7. Žena: silné pohlaví v oblasti náboženské -- 8. Eucharistický aspekt hříchu -- 9. Babylon a žena oděná sluncem -- 10. Gynokracie -- 11. Magna Mater Deorum -- 12. Od neurózy k nudě -- III. Patriarchát -- 1. Konec matriarchátu -- 2. Žena, symbol Ducha -- 3. Podřízenost ženy -- 4. Dějiny podřízení ženy -- 5. Rabínský antifeminismus -- 6. Asketická vyhraněnost mnichů -- 7. První formy emancipace ---
8. Nebezpečí idealizace -- IV. Feminismus: klamy a pravda -- 1. Přehánění -- 2. Výjimky -- 3. Historické důvody nízkého postavení ženy -- 4. Vliv kolektivního vědomí -- 5. Zastaralé návyky -- 6. Tragédie nesplněného úkolu, -- 7. Risk maskulinizace -- 8. Žena: výzva k bytí -- Třetí část: Archetypy -- L Svatý, Svatý, Svatý -- IL Archetypy -- III. Theotokos archetyp ženství -- 1. Ukřižovaná víra pramenem nového života -- 2. Hagiofanie: zjevení svatosti, archetypická plnost -- 3. Archetyp ženského královského kněžství -- 4. Archetyp sófrosýné, ontologická čistota -- 5. Věčná panenskost mateřskost ženství -- 6. Ekumenické fiat -- Z Svatost -- IV. Jan Křtitel archetyp mužství -- 1. Archetypická součinnost -- 2. Ikona Deésis -- 3. Svatý Jan Křtitel -- 4. Prorocká služba
(OCoLC)730408548
cnb002179143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC