Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

býti křesťanem (@@20120522-16:06:51@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad : Bergman, 2011
219 s. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7429-141-8 (Vyšehrad ; váz.)
ISBN 978-80-904207-3-1 (Bergman Tomáš ; váz.)
Teologie
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy
000197345
A) Sjednocená teorie Všeho? -- 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI -- Dvojí záhada -- Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei -- Církev proti přírodním vědám -- Vítězství přírodních věd -- 2. FYZIKÁLNÍ POPIS POČÁTKU -- Nová fyzika: Einsteinův relativistický časoprostor -- Rozpínající se vesmír -- Velký třesk a jeho důsledky -- 3. CO OBSAHUJE SVĚT VE SVÉM NITRU -- Heisenberg a kvantová teorie -- Teorie Všeho veliká naděje -- GUT místo GOD? Hawking -- Teorie Všeho velké zklamání -- 4. SPOR O ZÁKLADY MATEMATIKY -- Bezesporná matematika? Gödel -- Definitivní teorie Všeho -- Příležitost ke kritické sebereflexi -- 5. NEDOSTATEČNOST POZITIVISMU -- Odmítnutí toho, co je metaempirické? Popper -- Opravdu jen nesmyslné pseudoproblémy? -- Prokázat všechny výroky jako pravdivé -- není možné ani v přírodních vědách -- Vlastní zákony a meze přírodovědeckého poznání -- 6. SKUTEČNOST JE NEJISTÁ -- Vesmír člověk já ---
Mnohorozměrná a mnohovrstevná skutečnost -- Rozum, ne však pouze rozum -- 7. PŘÍRODNÍ VĚDY A TEOLOGIE: ODLIŠNÉ PERSPEKTIVY -- Přírodověda: základ, nikoli však celek -- I teologie potřebuje sebekritiku -- Fyzikální poznání nemůže překročit svět zkušenosti. Místo konfrontačního či integračního modelu model komplementární -- B) Bůh jako počátek? -- 1. OTÁZKA POČÁTKU POČÁTKŮ -- Počáteční singularita -- „Koperníkovský obrať’ ve filozofii: Descartes -- Důkazy existence Boží odsouzené k nezdaru: Kant Ztroskotávají i důkazy opačné -- 2. BLOKUJE PŘÍRODNÍ VĚDY KRITIKA NÁBOŽENSTVÍ? -- Oprávněnost a neoprávněnost kritiky náboženství: -- Feuerbach Marx Freud -- Smrt Boha? Nietzsche -- Přírodní vědy se musí bez Boha obejít -- Ateismus je pochopitelný, nikoli však nevyhnutelný -- 3. KDE SE VZALY PŘÍRODNÍ KONSTANTY? -- Vesmír konečný v čase a prostoru -- Intelektuální bezmoc před otázkou vzniku světa ---
Kde se berou principy vesmírného řádu? -- Instinktivní opozice -- 4. REAKCE NA JEMNÉ VYLADĚNÍ VESMÍRU -- Kosmologická spekulace: alternativní vesmíry -- Další otázka: náš vesmír jeden z mnoha? -- Kosmologická demonstrace: vesmír od designéra -- Další otázka: fyzikální důkaz existence Boží? -- Pochybná základní motivace -- 5. PROČ NĚCO VŮBEC EXISTUJE -- A PROČ NAOPAK NEEXISTUJE NIC? -- Řešení hádanky světa? -- S věděním vzrůstá i nevědomost -- Přiblížení prapůvodnímu tajemství -- Bůh jako hypotéza -- Bůh jako skutečnost -- Archimedovský bod -- C) Stvoření světa nebo evoluce? -- 1. POČÁTEK JAKOŽTO POČÁTEK VÝVOJE -- Evoluce biologických druhů: Darwin -- Původ člověka z říše zvířat -- 2. TEOLOGICKÁ OBRANA -- Anglikánské potíže -- Druhý případ Galilei pro katolickou církev -- Protestantský kreacionismus -- 3. EVOLUCE S BOHEM NEBO BEZ NĚHO? -- Pokrok bez Boha: Comte ---
Evoluce směrem k Bohu: Teilhard de Chardin -- Bůh v procesu: Whitehead -- 4. JAK MYSLET BOHA? -- Je nějaká alternativa slova Bůh? -- Bůh nadpozemská bytost? -- Časoprostor, obklopený věčností a nezměrností -- Je Bůh osoba? -- 5. BIBLE A STVOŘENÍ -- Mýty o stvoření ve světových náboženstvích -- Potřeba informací -- Magna Charta židovsko-křesťanského světového názoru -- Metaforický obrazný jazyk -- Žádná harmonizace či směšování -- 6. SVĚDECTVÍ VÍRY O PRVOPOČÁTKU -- Stvoření času a prostoru z ničeho -- Jaký je smysl víry ve stvoření dnes? -- „V nepřístupném světle" -- D) Život ve vesmíru? -- 1. ODKDY EXISTUJE ŽIVOT? -- Co je to „život"? -- Jsme ve vesmíru sami? -- Neúspěšné hledání -- 2. JAK VZNIKL ŽIVOT? -- Nositelé života -- Hmota se organizuje sama -- 3. NÁHODA NEBO NUTNOST? -- Přednost má náhoda? -- Náhodu řídí přírodní zákony -- Je Bůh nadbytečný? -- Existenciální alternativa ---
4. PROČ EXISTUJE VESMÍR, KTERÝ JE ŽIVOTU PŘÁTELSKÝ? -- Evoluce směrem k člověku -- Antropický princip? -- Neexistuje nějaké definitivní odůvodnění -- 5. ZÁZRAKY -- Porušení přírodních zákonů? -- Výsledky biblické kritiky -- Zázraky poukazují na víru -- 6. JAK CHÁPAT BOŽÍ PŮSOBENÍ? -- Zduchovnělé pojetí Boha -- Nekonečné působí v tom, co je konečné -- Bůh a svět si nekonkurují -- E) Počátek lidstva -- 1. FYZICKÝ VÝVOJ ČLOVĚKA -- Vývoj člověka jako druhu -- Člověk pochází z Afriky -- Nej starší stopy náboženství -- 2. DUŠEVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA -- Problém duše a těla -- Psýché místo duše -- Podmíněná svoboda -- Řízený prostředím a naprogramovaný -- 3. MOZEK A DUCH -- Je člověk determinován fyzikálně-chemickými -- procesy v mozku? -- Je svobodná vůle pouhou iluzí? -- Neurovědní zlehčování odpovědnosti a viny -- 4. MEZE NEUROVĚDY -- Na rozhodující úrovni mozku nic nevíme ---
Velké otázky neurověd -- Chemie a fyzika neobjasňují já -- Zkušenost svobody -- Duchovní vesmír -- 5. POČÁTKY LIDSKÉHO ÉTOSU Evolučněbiologické a sociokulturní faktory -- Pra-étos jako báze světového étosu -- I biblický étos má dějiny -- Jedno světlo a více světel -- EPILOG: KONEC VŠECH VĚCÍ -- Fyzikální hypotézy o konci -- Apokalyptická vidění konce -- Smysl biblických vidění -- Umřít do světla
(OCoLC)724299336
cnb002175281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC