Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:36x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
559 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7357-661-5 (váz.)
Obsahuje přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografii na s. 547-554, bibliografické odkazy a rejstřík
000197521
1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních -- vztahů ve zdravotnictví 33 -- 1.1 Zdravotničtí pracovníci versus pracovníci ve zdravotnictví 33 -- 1.2 Regulované povolání, regulovaná činnost 34 -- 1.2.1 Regulace zdravotnických povolání na úrovni EU 36 -- 1.3 Výkon zdravotnického povolání 38 -- 1.3.1 Pojem zdravotnické povolání 38 -- 1.3.2 Výkon zdravotnických povolání 38 -- 1.3.3 Započítání doby výkonu povolání 40 -- 1.3.4 Podmínky způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání 42 -- 1.4 Zdravotní péče 43 -- 1.4.1 Pojem zdravotní péče 43 -- 1.4.2 Hrazená zdravotní péče 44 -- 1.4.3 První pomoc 45 -- 1.5 Zdravotnické zařízení 46 -- 1.6 Pacient, nemocný, klient 47 -- 2 Právní rámec vymezující postavení zdravotnických -- pracovníků v České republice 48 -- 2.1 Povinnosti zdravotnických pracovníků 49 -- 2.1.1 Lidská práva a zdravotní péče 49 -- 2.1.2 Zákon o péči o zdraví lidu 50 ---
2.1.3 Povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů 53 -- OBSAH -- 2.1.3.1 Povinností uložené zdravotnickým pracovníkům pracovním řádem 54 -- 2.1.3.2 Povinnosti uložené zdravotnickým pracovníkům vnitřním předpisem zaměstnavatele 55 -- 2.1.3.3 Povinnosti uložené zdravotnickým pracovníkům závaznými pokyny vedoucích zaměstnanců 56 -- 2.1.4 Povinnosti založené zdravotnickým pracovníkům pracovní nebo jinou individuální smlouvou 57 -- 2.1.5 Ostatní právní předpisy 58 -- 2.1.6 Povinnosti dané zdravotnickým pracovníkům etickými normami 61 -- 2.1.7 Práva a povinnosti pacientů 61 -- 2.2 Zdravotnické zařízení 64 -- 2.2.1 Nestátní zdravotnická zařízení 64 -- 2.2.1.1 Obory zdravotní péče 64 -- 2.2.1.2 Odborná způsobilost 67 -- 2.2.1.3 Způsobilost odborného zástupce 69 -- 2.2.1.4 Zdravotní způsobilost a bezúhonnost 70 -- 2.2.1.5 Personální vybavení 71 -- 2.2.1.6 Sestra v ambulanci lékaře 72 ---
2.2.2 Státní zdravotnická zařízení 73 -- 3 Způsobilost k výkonu zdravotnických povolání -- (zákony o způsobilosti) 75 -- 3.1 Podmínky zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků 79 3.1.1 Zdravotní způsobilost podle j iných právních předpisů -- ve vztahu k výkonu zdravotnického povolání 81 -- 3.2 Podmínky bezúhonnosti zdravotnických pracovníků 82 -- 3.2.1 Bezúhonnost podle jiných právních předpisů ve vztahu -- k výkonu zdravotnického povolání 84 -- 3.2.2 Podmínky bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti -- v rámci uznávání kvalifikací 85 -- 3.3 Podmínky odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků 86 -- 3.3.1 Získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na základě přechodných ustanovení 89 -- 3.3.2 Požadavky na nositele výkonu 93 -- 6 -- OBSAH -- 3.3.3 Označení odbornosti 94 -- 3.3.4 Požadavky na výkon vedoucích funkcí 96 -- 3.3.5 Akreditované kvalifikační kurzy 97 ---
3.4 Obsah výkonu povolání a jeho samostatnost 100 -- 3.4.1 Lékařská povolání 103 -- 3.4.1.1 Samostatný výkon lékařských povolání -- a výkon činností bez odborného dohledu 103 -- 3.4.1.2 Výkon lékařských povolání pod -- odborným dohledem 105 -- 3.4.2 Nelékařská zdravotnická povolání 106 -- 3.4.2.1 Výkon nelékařských zdravotnických povolání bez odborného dohledu 106 -- 3.4.2.2 Výkon nelékařských zdravotnických povolání pod odborným dohledem 109 -- 3.4.2.3 Výkon nelékařských zdravotnických povolání pod přímým vedením 112 -- 3.5 Celoživotní vzdělávání 113 -- 3.5.1 Celoživotní vzdělávání lékařských povolání 114 -- 3.5.2 Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání 117 -- 3.5.2.1 Kreditní ohodnocení specializačního vzdělávání a certifikovaných kurzů 118 -- 3.5.2.2 Inovační kurzy a stáže 119 -- 3.5.2.3 Semináře, školicí akce, konference -- a sympozia 120 ---
3.5.2.4 Publikační, pedagogická a výzkumná činnost 122 -- 3.5.2.5 Další způsoby celoživotního vzdělávání 123 -- 3.5.2.6 Zaznamenávání a započítávání akcí celoživotního vzdělávání 124 -- 3.5.3 Adaptační proces 125 -- 3.5.4 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 127 -- 3.5.4.1 Podmínky vydání a prodloužení osvědčení -- k výkonu povolání bez odborného dohledu 128 -- 3.5.4.2 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 132 -- 7 -- OBSAH -- 3.5.5 Celoživotní vzdělávání dalších pracovníků -- ve zdravotnictví 133 -- 3.6 Podmínky specializované způsobilosti 135 -- 3.6.1 Specializovaná způsobilost lékařských povolání 135 -- 3.6.1.1 Průběh specializačního vzdělávání 138 -- 3.6.1.2 Ukončení specializačního vzdělávání 140 -- 3.6.1.3 Průběh a ukončení doplňkové odborné -- praxe 142 ---
3.6.1.4 Započítávání jiné praxe a vzdělání 142 -- 3.6.1.5 Přiznávání a převod specializované způsobilosti získané podle dřívějších právních předpisů 143 -- 3.6.2 Specializovaná způsobilost nelékařských zdravotnických povolání 149 -- 3.6.2.1 Průběh specializačního vzdělávání 150 -- 3.6.2.2 Ukončení specializačního vzdělávání 153 -- 3.6.2.3 Započítávání jiné praxe a vzdělání 154 -- 3.6.2.4 Získání specializované způsobilosti vysokoškolským studiem 155 -- 3.6.2.5 Získání specializované způsobilosti -- na základě dřívějších předpisů 157 -- 3.6.3 Akreditace 159 -- 3.6.3.1 Akreditační řízení 161 -- 3.6.3.2 Akreditační komise 163 -- 3.6.3.3 Povinnosti akreditovaného zařízení 165 -- 3.6.3.4 Ukončení akreditace 166 -- 3.6.4 Financování specializačního vzdělávání 166 -- 3.6.5 Pověřená organizace 169 -- 3.7 Podmínky zvláštní odborné způsobilosti 172 ---
3.7.1 Certifikované kurzy u lékařských povolání 173 -- 3.7.2 Certifikované kurzy u nelékařských zdravotnických povolání 174 -- 3.8 Uznávání kvalifikací získaných v cizině 176 -- 3.8.1 Země Evropské unie 179 -- 3.8.1.1 Hostující osoby 182 -- 3.8.1.2 Usazené osoby 184 -- 3.8.1.2.1 Uznávání kvalifikace -- na základě koordinace -- 8 -- OBSAH -- minimálních -- požadavků 185 -- 3.8.1.2.2 Obecný systém uznávání -- kvalifikací 188 -- 3.8.2 Třetí země 191 -- 3.8.2.1 Dočasný výkon povolání 193 -- 3.8.3 Jazyková způsobilost 195 -- 3.9 Přerušení výkonu povolání 198 -- 3.10 Specifika jednotlivých povolání 199 -- 3.10.1 Lékařská povolání 199 -- 3.10.1.1 Lékař 199 -- 3.10.1.2 Zubní lékař 202 -- 3.10.1.3 Farmaceut 204 -- 3.10.2 Nelékařská zdravotnická povolání s nepovinnou specializovanou způsobilostí 207 -- 3.10.2.1 Všeobecná sestra 207 -- 3.10.2.1.1 Způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry 208 ---
3.10.2.1.2 Obsah výkonu povolání všeobecné sestry 212 -- 3.10.2.2 Porodní asistentka 215 -- 3.10.2.3 Ergoterapeut 218 -- 3.10.2.4 Radiologický asistent 219 -- 3.10.2.5 Zdravotní laborant 222 -- 3.10.2.6 Zdravotně-sociální pracovník 226 -- 3.10.2.7 Optometrista 228 -- 3.10.2.8 Ortoptista 229 -- 3.10.2.9 Asistent ochrany a podpory veřejného -- zdraví 230 -- 3.10.2.10 Ortotik-protetik 232 -- 3.10.2.11 Nutriční terapeut 234 -- 3.10.2.12 Zubní technik 236 -- 3.10.2.13 Dentální hygienistka 238 -- 3.10.2.14 Zdravotnický záchranář 240 -- 3.10.2.14.1 Způsobilost členů -- výjezdových skupin -- záchranné služby 245 -- 3.10.2.15 Farmaceutický asistent 246 -- 9 -- OBSAH -- 3.10.2.16 Biomedicínský technik 248 -- 3.10.2.17 Biotechnický asistent 249 -- 3.10.2.18 Radiologický technik 250 -- 3.10.2.19 Adiktolog 252 -- 3.10.3 Nelékařská zdravotnická povolání se způsobilostí bez odborného dohledu až po získání specializované způsobilosti 253 ---
3.10.3.1 Psycholog ve zdravotnictví a klinický psycholog 253 -- 3.10.3.2 Klinický logoped 257 -- 3.10.3.3 Zrakový terapeut 259 -- 3.10.3.4 Fyzioterapeut 261 -- 3.10.3.5 Radiologický fyzik 264 -- 3.10.3.6 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků 266 -- 3.10.3.7 Biomedicínský inženýr 268 -- 3.10.3.8 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 270 -- 3.10.4 Nelékařská zdravotnická povolání se způsobilostí pouze pod odborným dohledem 271 -- 3.10.4.1 Zdravotnický asistent 271 -- 3.10.4.2 Laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, nutriční asistent, asistent zubního technika 273 -- 3.10.4.3 Dezinfektor 275 -- 3.10.4.4 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby -- a řidič dopravy nemocných a raněných 277 -- 3.10.4.4.1 Doprava rodiček, nemocných -- a raněných 280 -- 3.10.4.5 Ošetřovatel 281 -- 3.10.4.6 Masér a nevidomý a slabozraký masér 284 ---
3.10.4.7 Laboratorní pracovník 285 -- 3.10.4.8 Zubní instrumentářka 286 -- 3.10.4.9 Autoptický laborant 287 -- 3.10.4.10 Sanitář 287 -- 3.10.5 Jiní odborní pracovníci 293 -- 3.10.6 Jiné regulované činnosti ve zdravotnictví 299 -- 3.11 Sankce za neoprávněný výkon zdravotnického povolání 300 -- 10 -- OBSAH -- 4 Zvláštní případy poskytování zdravotní péče 303 -- 4.1 Zdravotní péče poskytovaná v zařízeních sociálních služeb 303 -- 4.1.1 Povinnost zabezpečit zdravotní péči (kdo a jakou) zařízeními sociálních služeb 303 -- 4.1.2 Rozsah poskytované zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 305 -- 4.1.3 Podmínky hrazení ošetřovatelské a rehabilitační péče -- v pobytových zařízeních sociálních služeb 306 -- 4.1.4 Způsobilost k poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče zaměstnanci zařízení sociálních služeb 307 ---
4.1.5 Kontrola kvality ošetřovatelské a rehabilitační péče -- v pobytových zařízeních sociálních služeb 308 -- 4.2 Praktická výuka v rámci přípravy na zdravotnické povolání 309 -- 4.2.1 Pracoviště zabezpečující praktickou v
cnb002190282

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC