Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
165 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-7419-040-7 (brož.)
Studie ; sv. 67
Obsahuje bibliografii na s. 139-157, bibliografické odkazy a rejstřík
000197580
Úvod -- Interdisciplinární a kritický přístup k rozvojové spolupráci -- Proměny a stálice rozvojového diskursu Cíl a předmět knihy, základní pojmy Rozvojová spolupráce jako protipolitický stroj Rozvojová spolupráce jako zdánlivě nezištné pole Metodologicky rámec a struktura knihy -- Kapitola první -- Diskursy rozvojové spolupráce: východiska, kontext a koncepce -- Mezi mezinárodními závazky a domácími zájmy Historický kontext Konceptuální a právní vymezení Politické a společenské zakotvení -- Politický prostor -- Občanská společnost -- Média -- Veřejné mínění Akademická sféra Nová koncepce zahraniční rozvojové spolupráce -- Kapitola druhá -- Praktiky rozvojové spolupráce: obsah, aktéři a procesy -- Institucionální transformace rozvojové spolupráce -- Objem oficiální rozvojové pomoci -- Formy oficiální rozvojové pomoci ---
Dvoustranná pomoc prioritním a programovým zemím Dvoustranná pomoc neprioritním a projektovým zemím Stipendia -- Humanitární pomoc -- Transformační politika -- Multilaterální a ostatní formy pomoci Efektivnost a efektivita rozvojové spolupráce Česká rozvojová konstituence: aktéři a vztahy -- Vláda, politické strany a prezident -- Parlament -- Ministerstvo zahraničních vécí, ostatní resorty a územněsprávní celky Meziresortní pracovní skupina a Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci -- Rozvojové středisko a Česká rozvojová agentura Nevládní neziskový sektor Soukromý sektor -- Evropská unie a mezinárodní organizace Tichá instrumentalizace české rozvojové spolupráce -- Kapitola třetí -- Genderová slepota české rozvojové spolupráce ---
V průsečíku společenského a akademického nezájmu Ženy, muži a gender v diskursu mezinárodních organizací Feministické teorie a ženská hnutí v rozvojovém světě Genderová necitlivost české rozvojové spolupráce Případové studie -- Vzdělávací projekt v Angole: posílení mužské kontroly zemědělství Podpora podnikání zen v Nikaragui: zplnomocnění v tradičních rolích Podpora vzdělání zen v Burkine Faso: hranice mezizenské solidarity Začlenění genderu do české rozvojové spolupráce -- Kapitola čtvrtá -- Nekoherence ostatních vládních politik s cíli rozvojové spolupráce -- Kontrast mezi slabou pomocí a silným zapojením do globálního systému -- Teoretický rámec koherence politik pro rozvoj -- Institucionální zakotvení a postoje hlavních českých aktérů -- Případové studie -- Migrace a rozvoj: pragmatismem ke koherenci politik -- Obchod a rozvoj: rozpory v pojetí rozvoje jako překážka koherence ---
Spojené nádoby efektivnosti rozvojové spolupráce a koherence politik -- Závěr -- Za návrat rozvoje do politického prostoru

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC