Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 2., opr.
Praha : Academia, 2011
436 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 25 cm

ISBN 978-80-200-1961-5 (váz.)
Neživá příroda
Obsahuje bibliografii na s. 394-418 a rejstřík
000197581
Geologické postavení a regionální dělení našeho území (I. ChlupáČ) -- Český masiv -- Západní Karpaty na našem území -- Přehled geologického vývoje našeho území (I. Chlupáč) -- Český masiv -- Západní Karpaty na Moravě a ve Slezsku (Z. Straník) -- GEOLOGICKÁ MINULOST A JEJÍ SVĚDECTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ -- Prekambrium nejstarší geologická období (I. Chlupáč) -- Proterozoikum („starohory") naše nejstarší moře a vulkány -- Proterozoikum v České republice -- Barrandien, domažlické a tepelské krystalinikum -- Metamorfováné „ostrovy" -- Železné hory -- Moldanubická oblast -- Sasko-durynská oblast na českém území -- Západosudetská (lužická) oblast -- Moravskoslezská oblast -- Moravikum, silesikum -- Brunovistulikum -- Závěr o proterozoiku -- Paleozoikum (prvohory) (I. Chlupáč) -- Kambrium moře bohatě ožívají (I. Chlupáč) -- Kambrium v České republice -- Barrandien a přilehlé krystalinické celky ---
Metamorfované „ostrovy" -- Železné hory a podloží české křídové pánve -- Sasko-durynská oblast na našem území -- Západosudetská oblast -- Moravskoslezská oblast -- Závěr o kambriu -- Ordovik chlad přichází z jihu, teplo od severu (I. Chlupáč) -- Ordovik v České republice -- Barrandien -- Metamorfované „ostrovy" a Rožmitálsko -- Železné hory a paleozoikum u Hlinská -- Podloží české křídové pánve -- Česká část sasko-durynské oblasti -- Západosudetská oblast -- Závěr o ordoviku -- Silur oceán se otepluje (I. Chlupáč) -- Silur v České republice -- Barrandien -- Metamorfované „ostrovy" a Rožmitálsko -- Železné hory, okolí Hlinská a Poličky -- Podloží české křídové pánve -- Sasko-durynská oblast -- Západosudetská oblast -- Moravskoslezská oblast -- Moldanubikum -- Závěr o siluru -- Devon moře tropického pásma (/. Chlupáč) -- Devon v České republice -- Barrandien ---
Metamorfované „ostrovy" a Rožmitálsko -- Železné hory -- Podloží české křídové pánve -- Západosudetská oblast -- Moravskoslezská oblast -- Devon ve vývoji drahanském (pánevním) -- Devon ve vývoji ludmírovském (přechodním) -- Devon ve vývoji Moravského krasu (platformním) -- Devon ve vývoji tišnovském (okrajovém) -- Devon v moldanubiku -- Závěr o devonu -- Karbon doba velkých změn (/. Chlupáč) -- Karbon v České republice -- Spodní karbon moravskoslezské oblasti -- Nízký Jeseník -- Drahanská vrchovina a Moravský kras -- Východní okraj Českého masivu v předpolí a podloží Západních Karpat -- Spodní karbon v Čechách -- Hornoslezská pánev -- Svrchní karbon limnických pánví -- Středočeské a západočeské limnické pánve -- Limnické pánve sudetské oblasti -- Mnichovohradišťská, podkrkonošská a českokamenická pánev -- Vnitrosudetská pánev -- Svrchní karbon v Krušných horách ---
Svrchní karbon boskovické a blanické brázdy -- Závěr o karbonu -- Variské (hercynské) horotvorné procesy (/. Chlupáč) -- Moldanubická oblast (moldanubikum) -- Středočeský pluton -- Moldanubický pluton -- Třebíčský pluton -- Středočeská oblast (bohemikum) -- Variské plutonity středočeské oblasti -- Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) -- 8 -- Západosudetská (lužická) oblast -- Krkonošsko-jizerský pluton -- Orlicko-sněžnické krystalinikum -- Moravskoslezská oblast -- Severní část: Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, hornoslezská pánev -- Jižní část: moravikum, Drahanská vrchovina a podloží Vnějších Karpat Závěr o variských horotvorných procesech -- Perm červené pustiny se šíří (/. Chlupáč) -- Perm v České republice -- Perm limnických pánví -- Podkrkonošská a mnichovohradišťská pánev -- Vnitrosudetská pánev -- Orlická pánev a výskyty v Orlických horách -- Boskovická brázda -- Blanická brázda ---
Drobné výskyty v Krušných a Železných horách -- Závěr o permu -- Mezozoikum (druhohory) (/. Chlupáč) -- Trias Čechy ostrovem (/. Chlupáč) -- Trias v České republice -- Podkrkonošská a vnitrosudetská pánev -- Moravskoslezská část Západních Karpat (Z. Straník) -- Závěr o triasu (/. Chlupáč) -- Jura teplé moře se vrací (/. Chlupáč) -- Jura v České republice -- Severní Čechy -- Moravský kras a okolí Brna -- Přemístěné zbytky jurských uloženin u Svitav, Třebíče a Moravského Krumlova -- Jurské uloženiny na jihovýchodních svazích Českého masivu -- Jura v moravskoslezské části Západních Karpat (Z. Straník) -- Závěr o jurském útvaru (/. Chlupáč) -- Křída naše země v subtropickém přímoří (/. Chlupáč) -- Křídový útvar v České republice -- Česká křídová pánev -- Jihočeské pánve -- Křída opolské pánve u Osoblahy -- Autochtonní křídové uloženiny v okolí Brna ---
a na jihovýchodní Moravě (Z. Straník) -- Křída v moravskoslezské části Západních Karpat (Z. Straník) -- Spodní křída (Z. Straník) -- Svrchní křída (Z. Straník) -- Závěr o křídovém útvaru (/. Chlupáč) -- Terciér (třetihory) novověk Země (/. Chlupáč) -- Terciér v České republice -- Terciemi uloženiny v Českém masivu -- Podkrušnohorské pánve -- Chebská pánev -- Sokolovská pánev -- Mostecká (severočeská) pánev a sedimenty v Českém středohoří -- Zitavská pánev -- Výskyty sladkovodního terciéru v západních, středních a východních Čechách -- Jihočeské pánve -- Neoidní vulkanismus Českého masivu -- Doupovské hory -- České středohoří -- Rozptýlené výskyty a menší centra neovulkanitů v Čechách -- Neovulkanity severní Moravy a Slezska -- Neovulkanity jihovýchodní Moravy (Z. Straník) -- Autochtonní terciér (paleogén) v podloží karpatské předhlubně ---
a příkrovů flyšového pásma Karpat (Z. Straník) -- Terciér flyšového pásma Západních Karpat na Moravě (Z. Straník) -- Magurská skupina příkrovů (Z. Straník) -- Vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů (Z. Straník) -- Neogenní pánve na Moravě (R. Brzobohatý) -- Karpatská předhlubeň (R. Brzobohatý) -- Vídeňská pánev (R. Brzobohatý) -- Závěr o terciéru (/. Chlupáč) -- Kvartér (čtvrtohory) nejmladší geologická minulost (J. Kovanda) -- Kvartér na území České republiky -- Glacigenní sedimenty -- Uloženiny periglaciální zóny -- Zvětraliny a půdy -- Deluviální (svahové) uloženiny -- Deluviofluviální (splachové) uloženiny -- Proluviální uloženiny -- Fluviální uloženiny tekoucích vod -- Eolické uloženiny -- Limnické uloženiny stojatých vod -- Sladko vodní vápence -- Výplně krasových dutin -- Další kvartérní uloženiny a vulkanity ---
Vývoj přírody a lidských kultur v holocénu geologická přítomnost -- Závěr o kvartéru
cnb002162385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC