Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:4x 
BK
Bibliografie
Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2011
2 sv. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah - sv. 2 

objednat
ISBN 978-80-7054-128-9 (váz.)
Bibliografie a prameny k vývoji Moravy a Slezska ; sv. 53, 54
Chronologický přehled
Z technických důvodů vydáno ve 2 sv.
Obsahuje rejstříky
1. část. 439 s. -- 2. část. s. 444-804
000197914
OBSAH 2. SVAZKU // ANTOŠOVICE...444 // BARTOVICE...444 // BĚLSKÝ LES...! ! 444 // DUBINA... // FIFEJDY... // Havlíčkovo náměstí...445 // HEŘMANICE...445 // HLADNOV... . 446 // HOŠŤÁLKOVICE... // HRABOVÁ...447 // HRABŮVKA... ! 448 // 026 Odborné knihovny...448 // 027 Knihovny...44g // 061 Vládní a nevládní organizace...448 // 27 Křesťanství... ... 448 // 314 Demografie...448 // 331 Práce. Odměňování... 448 // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti...448 // 338 Hospodářská politika. Ceny...448 // 343 Trestní právo...448 // 351 Veřejná správa... // 352 Místní správa...!...!! 448 // 355 Vojenství...448 // 364 Sociálni pomoc. Sociální pojištěni...448 // 373 Všeobecné vzdělávací školství...’ 44g // 374 Mimoškolní vzdělávání a výchova...449 // 376 Speciální pedagogika... 449 // 377 Odborné vzdělávání...449 // 504 Poškozeni životního prostředí...449 // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie...449 // 614 Veřejné zdravotnictví...! ! ! ! ! 449 // 625 Pozemní stavitelství...449 // 641 Potraviny a jídla...449 // 656 Doprava. Pošta...! . 449 // 71 Urbanismus. Územní plánování...449 // 711 Zásady územního plánování...449 // 725 Veřejné budovy...449 // 726 Církevní architektura...! . ! . ! ! . ! ! 449 // 793 Hry. Tanec...449 // 796 Sport... // 81 Lingvistika... ! ! ! ! 449 // 82 Literatura... // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemí...450 // 94 Dějiny jednotlivých zemi a epoch...45O
HRUŠOV... // 02 Knihovnictví...450 // 061 Vládní a nevládní organizace...45O // 314 Demografie... // 323 Vnitřní politika...45O // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti...45O // 336 Finance...’ 450 // 338 Hospodářská politika. Ceny... 45O // 351 Veřejná správa... // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištěni... ! ! 450 // 365 Zabezpečování bydlení...45O // 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání... ! ! ! 450 // 504 Poškození životního prostředí...45O // 54 Chemie...’ _ 451 // 614 Veřejné zdravotnictví...451 // 615 Lékárnictví. Alternativní lékařství...4SI // 790 // 622 Hornictví...451 // 624 Inženýrské stavitelství...451 // 625 Pozemní stavitelství...451 // 626 Vodní stavitelství...451 // 628 Zdravotnická technika...451 // 656 Doprava. Pošta...451 // 66 Chemický průmysl. Technologie. Výroba...451 // 661 Chemické výrobky...452 // 666 Sklo. Keramika. Smalt...452 // 679 Výroba kabelů. Průmysl kamene...452 // 71 Urbanismus. Územní plánování...452 // 711 Zásady územního plánování...452 // 725 Veřejné budovy...452 // 726 Církevní architektura...452 // 73 Sochařství. Umělecké zpracování kovů...452 // 792 Divadlo...452 // 796 Sport...452 // 902 Archeologie...452 // 904 Kulturní památky...453 // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemi...453 // 94 Dějiny jednotlivých zemí a epoch...453 // HULVÁKY ... 453 // KLIMKOVICE...454 // KOBLOV...454 // KOMENSKÉHO SADY...455 // KRÁSNÉ POLE...455 // KUNČICE...455
// 001 Véda...455 // 01 Bibliografie...455 // 02 Knihovnictví...455 // 026 Odborné knihovny...455 // 027 Knihovny...456 // 061 Vládní a nevládni organizace...456 // 314 Demografie...456 // 316 Sociologie...456 // 329 Politické strany a hnutí...456 // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti...456 // 351 Veřejná správa...456 // 352 Místní správa...456 // 373 Všeobecné vzdělávací školství...456 // 502 Příroda. Životní prostřed!...456 // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie...456 // 56 Paleontologie...456 // 581 Všeobecná botanika...456 // 614 Veřejné zdravotnictví...456 // 621 Strojírenství. Elektrotechnika...456 // 622 Hornictví...457 // 625 Pozemní stavitelství...457 // 627 Říční a námořní stavby...457 // 628 Zdravotnická technika...457 // 631 Zemědělství...457 // 656 Doprava. Pošta...457 // 669 Hutnictví... 457 // 699 Ochrana staveb...458 // 71 Urbanismus. Územní plánování...458 // 725 Veřejné budovy...458 // 728 Obytné budovy. Hrady. Zámky. Tvrze...458 // 791 Film. Veřejné zábavy...458 // 94 Dějiny jednotlivých zemi a epoch... 458 // KUNČIČKY... 458 // LANDEK. HORA...459 // LANDEK-OBLAST...459 // 791 // LHOTKA ... // LIŠČINA... // MARIÁNSKÉ HORY... // 01 Bibliografie... // 027 Knihovny... // 061 Vládní a nevládní organizace... // 314 Demografie... // 323 Vnitřní politika... // 329 Politické strany a hnuti... // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti... // 334 Podniky. Živnosti. Řemesla... // 336 Finance...
339 Obchod... // 351 Veřejná správa... // 352 Místní správa... // 355 Vojenství... // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištění... // 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání... // 371 Školství... // 373 Všeobecné vzdělávací školství... // 377 Odborné vzděláváni... // 379 Volný čas. Sběratelství... // 504 Poškozeni životního prostředí... // 550 Pomocné védy geologické... // 614 Veřejné zdravotnictví... // 622 Hornictví... // 628 Zdravotnická technika... // 640 Druhy domácností. Pohostinství... // 656 Doprava. Pošta... // 66 Chemický průmysl. Technologie. Výroba... // 662 Výbušniny. Paliva... // 71 Urbanismus. Územní plánováni... // 711 Zásady územního plánování... // 712 Zahrady. Parky... // 72 Architektura... // 725 Veřejné budovy... // 726 Církevní architektura... // 730 Sochařství...:... // 75 Malířství... // 785 Instrumentální hudba... // 792 Divadlo... // 796 Sport... // 81 Lingvistika... // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemi // 929 Biografie. Genealogie. Heraldika... // 94 Dějiny jednotlivých zemí a epoch... // MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY... // MARTINOV... // MASARYKOVO NÁMĚSTÍ... // MICHÁLKOVICE... // 02 Knihovnictví... // 027 Knihovny... // 061 Vládni a nevládní organizace... // 069 Muzea. Galerie. Stálé výstavy... // 2 Náboženství. Církve... // 314 Demografie... // 323 Vnitřní politika... // 324 Volby... // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti... // 336 Finance...
// 338 Hospodářská politika. Ceny... // 341 Mezinárodní právo... // 342 Stát a právo... // . 459 . 460 . 460 . 460 . 460 . 460 . 460 . 460 . 460 . 461 . 461 461 461 461 461 461 461 // 461 // 462 462 // 462 // 463 // 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 // 464 // 465 465 465 465 465 // 465 // 466 466 466 466 466 // 466 // 467 467 467 467 467 467 467 467 // 467 // 468 468 468 468 468 468 // 792 // 351 Veřejná správa... // 352 Místní správa... // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištění... // 373 Všeobecně vzdělávací školství ... // 374 Mimoškolní vzděláváni a výchova... // 377 Odborné vzděláváni... // 379 Volný čas. Sběratelství... // 502 Příroda. Životni prostředí... // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie... // 553 Geologie ložisek... // 556 Hydrosféra. Hydrologie... // 581 Všeobecná botanika... // 59 Zoologie... // 613 Hygiena... // 614 Veřejné zdravotnictví... // 62 Technika... // 622 Hornictví... // 625 Pozemní stavitelství... // 629 Technika dopravních prostředků... // 656 Doprava. Pošta... // 664 Výroba potravin... // 71 Urbanismus. Územní plánování... // 719 Ochrana přírody a památek... // 72 Architektura... // 725 Veřejné budovy... // 726 Církevní architektura... // 727 Budovy pro výchovu, vědecké a kulturní účely . . . // 73 Sochařství. Umělecké zpracováni kovů... // 737 Mincovnictví. Numismatika... // 745 Umělecká řemesla... // 796 Sport... // 81 Lingvistika...
904 Kulturní památky... // 908 Vlastivěda... // 912 Mapy. Atlasy... // 913 Regionálni geografie. Geografie jednotlivých zemi. // 929 Biografie. Genealogie. Heraldika... // 930 Historická věda. Kulturní dějiny... // 94 Dějiny jednotlivých zemi a epoch... // MORAVSKÁ OSTRAVA... // 008 Kultura. Civilizace... // 01 Bibliografie... // 02 Knihovnictví... // 022 Zařízeni knihoven a výstavba... // 027 Knihovny... // 028 Čtení... // 050 Seriály. Adresáře... // 061 Vládni a nevládní organizace... // 069 Muzea. Galerie. Stálé výstavy... // 070 Publicistika... // 2 Náboženství. Církve... // 26 Judaismus... // 27 Křesťanství... // 308 Sociografie... // 31 Statistika... // 314 Demografie... // 316 Sociologie... // 32 Politika... // 323 Vnitřní politika... // 324 Volby... // 329 Politické strany a hnutí... // 331 Práce. Odměňování... // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti... // 468 // 468 // 468 // 468 // 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 // 469 // 470 // 470 // 471 471 471 471 471 471 471 // . 471 . 471 . 471 . 472 . 472 . 472 . 472 . 472 . 472 . 472 . 472 . 473 . 473 . 473 . 473 . 473 . 473 . 474 . 474 . 474 . 474 . 474 . 474 . 474 . 477 . 478 . 478 . 478 . 479 . 479 . 479 . 479 . 479 . 480 . 480 . 481 . 481 . 481 . 481 // 793 // 334 Podniky. Živnosti. Řemesla...482 // 336 Finance...482 // 338 Hospodářská politika. Ceny...484 // 339 Obchod...484 // 342 Stát a právo...485 // 343 Trestní právo...485 // 344 Vojenské trestní právo...485
// 347 Občanské právo...485 // 351 Veřejná správa...485 // 352 Místní správa...485 // 355 Vojenství...486 // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištěni...486 // 365 Zabezpečováni bydleni...487 // 368 Pojišťovnictví...487 // 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání...487 // 371 Školství...487 // 373 Všeobecné vzdělávací školství...488 // 374 Mimoškolní vzděláváni a výchova...494 // 377 Odborné vzděláváni...495 // 378 Vysoké školy...497 // 379 Volný čas. Sběratelství... ... 497 // 394 Veřejný život...497 // 395 Společenské chování...498 // 502 Příroda. Životni prostředí...498 // 504 Poškození životního prostředí...498 // 528 Geodézie. Zeměměřičství. Kartografie...498 // 531 Obecná mechanika...498 // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie...498 // 556 Hydrosféra. Hydrologie...498 // 56 Paleontologie...498 // 598 Plazi. Ptáci...498 // 613 Hygiena...498 // 614 Veřejné zdravotnictví...498 // 615 Lékárnictví. Alternativní lékařství...500 // 621 Strojírenství. Elektrotechnika...500 // 622 Hornictví...501 // 624 Inženýrské stavitelství...502 // 625 Pozemní stavitelství...502 // 627 Říční a námořní stavby...503 // 628 Zdravotnická technika...503 // 629 Technika dopravních prostředků...503 // 636 Chov zvířat. Veterinářství...503 // 637 Výrobky živočišného původu...503 // 640 Druhy domácnosti. Pohostinství...504 // 643 Byt...504 // 654 Telekomunikace. Spoje...504 // 655 Polygrafický
průmysl...504 // 656 Doprava. Pošta...504 // 658 Správa podniku. Obchod...505 // 659 Reklama...505 // 66 Chemický průmysl. Technologie. Výroba...506 // 662 Výbušniny. Paliva...506 // 663 Technická mikrobiologie. Kvasný průmysl...506 // 669 Hutnictví...506 // 681 Přesná mechanika...506 // 685 Obuvnictví. Rukavičkářstvi...506 // 687 Odévní průmysl. Kosmetika...! ! 506 // 69 Stavebnictví...506 // 697 Topení. Větráni. Klimatizace...! ! 507 // 7 Uměni. Hry. Sport...507 // 71 Urbanismus. Územní plánováni...507 // 711 Zásady územního plánování...507 // 712 Zahrady. Parky...509 // 718 Hřbitovy. Krematoria...509 // 794 // 719 Ochrana přírody a památek... // 72 Architektura... // 725 Veřejné budovy... // 726 Církevní architektura... // 727 Budovy pro výchovu, vědecké a kulturní účely . . // 728 Obytné budovy. Hrady. Zámky. Tvrze... // 73 Sochařství. Umělecké zpracování kovů... // 730 Sochařství... // 739 Umělecké zpracováni kovů... // 75 Malířství... // 78 Hudba ... // 782 Divadelní hudba. Opery. Operety... // 784 Vokální hudba. Lidové písné... // 785 Instrumentální hudba... // 79 Zábavy. Sport... // 791 Film. Veřejné zábavy... // 792 Divadlo... // 796 Sport... // 799 Rybářství a sportovní střelba... // 82 Literatura... // 821 Literatura v jednotlivých jazycích... // 9 Geografie. Biografie. Dějiny... // 902 Archeologie... // 904 Kulturní památky... // 908 Vlastivěda... // 911 Obecná geografie...
// 912 Mapy. Atlasy... // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemí // 929 Biografie. Genealogie. Heraldika... // 930 Historická véda. Kulturní dějiny... // 94 Dějiny jednotlivých zemi a epoch... // MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ... // MUGLINOV... // NÁMĚSTÍ DRUŽBY... // NÁMĚSTÍ SVATOPLUKA ČECHA... // NAUČNÁ STEZKA LANDEK... // NOVÁ BĚLÁ... // NOVÁ VES... // OSTRAVA-JIH... // OSTRAVICE, ŘEKA... // OSTRAVSKO-KARVINSKÝ REVÍR... // PETŘKOVICE... // 004 Výpočetní technika. Informatika... // 069 Muzea. Galerie. Stálé výstavy... // 27 Křesťanství... // 314 Demografie... // 324 Volby... // 336 Finance... // 338 Hospodářská politika. Ceny... // 351 Veřejná správa... // 352 Místní správa... // 373 Všeobecné vzdělávací školství... // 379 Volný čas. Sběratelství... // 502 Příroda. Životní prostředí... // 504 Poškození životního prostředí... // 528 Geodézie. Zeměměřičství. Kartografie... // 55 Geologie... // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie... // 553 Geologie ložisek... // 56 Paleontologie... // 58 Botanika... // 581 Všeobecná botanika... // 509 // 509 // 510 // 513 // 514 514 514 514 514 // 514 // 515 515 515 // 515 // 516 516 // 516 // 517 519 519 519 519 519 // 519 // 520 520 520 520 // 520 // 521 521 // 523 // 524 // 525 525 525 // 525 // 526 // 526 // 527 // 527 // 528 528 // 528 // 529 529 529 529 529 // 529 // 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 // 795 // 59 Zoologie...530 // 614 Veřejné
zdravotnictví...530 // 615 Lékárnictví. Alternativni lékařství...530 // 616 Patologie...531 // 622 Hornictví...531 // 625 Pozemní stavitelství...533 // 630 Lesnictví a lesní hospodářství...533 // 638 Chov hmyzu...[533 // 640 Druhy domácnosti. Pohostinství...533 // 656 Doprava. Pošta...533 // 662 Výbušniny. Paliva...533 // 71 Urbanismus. Územní plánování...533 // 719 Ochrana přírody a památek...533 // 725 Veřejné budovy...533 // 726 Církevní architektura...533 // 727 Budovy pro výchovu, vedecké a kulturní účely...534 // 728 Obytné budovy. Hrady. Zámky. Tvrze...534 // 73 Sochařství. Umělecké zpracování kovů...534 // 796 Sport...534 // 82 Literatura...534 // 902 Archeologie...534 // 903 Pravěk... 534 // 904 Kulturní památky...535 // 908 Vlastivěda... 535 // 912 Mapy. Atlasy...535 // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemí...535 // 929 Biografie. Genealogie. Heraldika...535 // 94 Dějiny jednotlivých zemí a epoch...535 // PLESNÁ...536 // POLANKA NAD ODROU...537 // 2 Náboženství. Církve...537 // 314 Demografie...537 // 334 Podniky. Živnosti. Řemesla...537 // 336 Finance...537 // 347 Občanské právo...537 // 351 Veřejná správa...[537 // 352 Místní správa...537 // 355 Vojenství...! ! 537 // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištění...537 // 371 Školství...537 // 373 Všeobecné vzdělávací školství...538 // 374 Mimoškolní vzdělávání a výchova...538 // 398 Folklór v užším smyslu...538
// 502 Příroda. Životní prostředí... ... 538 // 504 Poškození životního prostředí...538 // 531 Obecná mechanika...538 // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie...538 // 556 Hydrosféra. Hydrologie...538 // 574 Obecná ekologie. Hydrobiologie...538 // 582 Systematická botanika...538 // 591 Všeobecná zoologie...538 // 592 Systematická zoologie...538 // 595 Členovci...539 // 598 Plazi. Ptáci... 539 // 614 Veřejné zdravotnictví...539 // 620 Zkušebnictví. Energetika...539 // 621 Strojírenství. Elektrotechnika...539 // 630 Lesnictví a lesní hospodářství...539 // 631 Zemědělství...539 // 636 Chov zvířat. Veterinářství...539 // 654 Telekomunikace. Spoje... . 539 // 656 Doprava. Pošta...539 // 666 Sklo. Keramika. Smalt...539 // 796 // 671 Klenotnictví...539 // 679 Výroba kabelů. Průmysl kamene...540 // 681 Přesná mechanika...540 // 7 Uměni. Hry. Sport...540 // 711 Zásady územního plánováni...540 // 718 Hřbitovy. Krematoria...540 // 725 Veřejné budovy...540 // 726 Církevní architektura...540 // 728 Obytné budovy. Hrady. Zámky. Tvrze...540 // 73 Sochařství. Umělecké zpracováni kovů...540 // 75 Malířství...540 // 78 Hudba...540 // 784 Vokální hudba. Lidové písně...540 // 785 Instrumentální hudba...540 // 791 Film. Veřejné zábavy...540 // 792 Divadlo...541 // 796 Sport...541 // 798 Jezdectví...541 // 81 Lingvistika...541 // 82 Literatura...541 // 902 Archeologie...541 // 903 Pravěk... 541 // 904 Kulturní památky...541
// 911 Obecná geografie...541 // 929 Biografie. Genealogie. Heraldika...541 // 94 Dějiny jednotlivých zemí a epoch...541 // PORUBÁ...542 // 001 Véda...542 // 004 Výpočetní technika. Informatika...542 // 005 Management. Řízení...542 // 008 Kultura. Civilizace...542 // 027 Knihovny...543 // 06 Organizace. Granty. Vyznamenáni...543 // 061 Vládní a nevládní organizace...543 // 069 Muzea. Galerie. Stálé výstavy...543 // 2 Náboženství. Církve...543 // 27 Křesťanství...543 // 31 Statistika...543 // 314 Demografie...544 // 316 Sociologie...544 // 324 Volby...544 // 327 Mezinárodní politika...544 // 330 Ekonomické védy všeobecné...544 // 331 Práce. Odměňováni...545 // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti...545 // 336 Finance...545 // 338 Hospodářská politika. Ceny...545 // 342 Stát a právo...546 // 343 Trestní právo...546 // 347 Občanské právo...546 // 351 Veřejná správa...546 // 352 Místní správa...546 // 36 Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištěni...546 // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištění...546 // 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání...547 // 371 Školství...547 // 373 Všeobecné vzdělávací školství...547 // 374 Mimoškolní vzdělávání a výchova...548 // 376 Speciální pedagogika...548 // 378 Vysoké školy...v...548 // 379 Volný čas. Sběratelství...549 // 392 Soukromý život...549 // 394 Veřejný život...549 // 797 // 502 Příroda. Životní prostředí... // 504 Poškozeni životního prostředí...
// 520 Astronomické přístroje a technika... // 55 Geologie... // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie... // 581 Všeobecná botanika... // 598 Plazi. Ptáci... // 612 Fyziologie... // 613 Hygiena... // 614 Veřejné zdravotnictví... // 615 Lékárnictví. Alternativni lékařství... // 616 Patologie... // 618 Gynekologie. Porodnictví... // 621 Strojírenstvi. Elektrotechnika... // 625 Pozemní stavitelství... // 628 Zdravotnická technika... // 631 Zemědělství... // 643 Byt... // 654 Telekomunikace. Spoje... // 656 Doprava. Pošta... // 658 Správa podniku. Obchod... // 676 Papírenský průmysl... // 69 Stavebnictví ... // 71 Urbanismus. Územní plánováni... // 711 Zásady územního plánováni... // 719 Ochrana přírody a památek... // 72 Architektura... // 725 Veřejné budovy... // 726 Církevní architektura... // 728 Obytné budovy. Hrady. Zámky. Tvrze... // 73 Sochařství. Umělecké zpracování kovů... // 730 Sochařství... // 75 Malířství... // 76 Grafika... // 784 Vokální hudba. Lidové písně... // 79 Zábavy. Sport... // 791 Film. Veřejné zábavy... // 792 Divadlo... // 794 Deskové a stolní hry... // 796 Sport... // 797 Vodní sporty. Letecký sport... // 808 Spisovatelská činnost. Rečnictvi... // 81 Lingvistika... // 82 Literatura... // 904 Kulturní památky... // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemí // 929 Biografie. Genealogie. Heraldika... // 94 Dějiny jednotlivých zemi a epoch... // PROSKOVICE...
PŘÍVOZ... // 008 Kultura. Civilizace... // 01 Bibliografie... // 027 Knihovny... // 028 Čteni... // 061 Vládní a nevládní organizace... // 069 Muzea. Galerie. Stálé výstavy... // 070 Publicistika... // 27 Křesťanství... // 31 Statistika... // 314 Demografie... // 316 Sociologie... // 323 Vnitřní politika... // 329 Politické strany a hnutí... // 549 // 549 // 550 550 550 552 552 552 552 // 552 // 553 553 553 553 553 // 553 // 554 554 554 554 554 554 554 554 // 554 // 555 555 // 555 // 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 // 556 // 557 557 557 557 557 // 557 // 558 558 // 558 // 559 559 559 559 559 559 559 // 559 // 560 560 560 560 560 560 560 // 798 // 331 Práce. Odměňování... // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti... // 334 Podniky. Živnosti. Řemesla... // 336 Finance... // 343 Trestní právo... // 347 Občanské právo... // 349 Pracovni, sociálni, pozemkové právo... // 351 Veřejná správa... // 352 Místní správa... // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištění... // 371 Školství... // 373 Všeobecné vzdělávací školství... // 377 Odborné vzdělávání... // 379 Volný čas. Sběratelství... // 504 Poškození životního prostředí... // 549 Mineralogie... // 582 Systematická botanika... // 595 Členovci... // 614 Veřejné zdravotnictví... // 621 Strojírenství. Elektrotechnika... // 622 Hornictví... // 624 Inženýrské stavitelství... // 625 Pozemní stavitelství... // 628 Zdravotnická technika... // 640 Druhy domácností.
Pohostinství... // 655 Polygrafický průmysl... // 656 Doprava. Pošta... // 66 Chemický průmysl. Technologie. Výroba... // 662 Výbušniny. Paliva... // 669 Hutnictví... // 69 Stavebnictví ... // 71 Urbanismus. Územní plánováni... // 711 Zásady územního plánování... // 718 Hřbitovy. Krematoria... // 72 Architektura... // 725 Veřejné budovy... // 726 Církevní architektura... // 728 Obytné budovy. Hrady. Zámky. Tvrze... // 796 Sport... // 797 Vodni sporty. Letecký sport... // 82 Literatura... // 912 Mapy. Atlasy... // 913 Regionální geografe. Geografie jednotlivých zemí // 929 Biografie. Genealogie. Heraldika... // 930 Historická véda. Kulturní dějiny... // 94 Déjiny jednotlivých zemí a epoch... // PUSTKOVEC ... // RADVANICE... // 001 Véda... // 01 Bibliografie... // 027 Knihovny... // 061 Vládni a nevládní organizace... // 2 Náboženství. Církve... // 27 Křesťanství...-... // 314 Demografie... // 324 Volby... // 329 Politické strany a hnuti... // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti... // 336 Finance... // 342 Stát a právo... // 351 Veřejná správa... // 352 Místní správa... // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištění... // 560 // 560 // 560 // 560 // 561 561 561 561 561 561 561 // 561 // 562 562 562 562 562 562 // 562 // 563 563 563 563 563 563 563 563 // 563 // 564 564 564 564 564 564 564 // 564 // 565 565 565 565 565 565 565 // 565 // 566 566 // 566 // 567 567 567 567 567 567 // 567 // 568 568 568 568 568 568 568 568 568
// 799 // 373 Všeobecně vzdělávací školství...568 // 504 Poškozeni životního prostředí...568 // 53 Fyzika...568 // 550 Pomocné vědy geologické...568 // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie...568 // 614 Veřejné zdravotnictví...568 // 622 Hornictví...568 // 628 Zdravotnická technika...570 // 663 Technická mikrobiologie. Kvasný průmysl...570 // 71 Urbanismus. Uzemni plánování...570 // 726 Církevní architektura...570 // 78 Hudba...570 // 784 Vokálni hudba. Lidové pisné...570 // 785 Instrumentální hudba...570 // 796 Sport...570 // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemi...570 // 94 Déjiny jednotlivých zemí a epoch...570 // SLEZSKÁ OSTRAVA...571 // 008 Kultura. Civilizace... 571 // 01 Bibliografie...571 // 02 Knihovnictví...571 // 027 Knihovny...571 // 050 Seriály. Adresáře...571 // 061 Vládni a nevládni organizace...571 // 069 Muzea. Galerie. Stálé výstavy...572 // 2 Náboženství. Církve...572 // 31 Statistika... 572 // 314 Demografie...572 // 323 Vnitřní politika...572 // 324 Volby...572 // 329 Politické strany a hnuti...573 // 331 Práce. Odměňování...573 // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti...573 // 334 Podniky. Živnosti. Řemesla...573 // 336 Finance...573 // 338 Hospodářská politika. Ceny...574 // 339 Obchod...574 // 342 Stát a právo...574 // 343 Trestní právo...574 // 351 Veřejná správa...574 // 352 Místní správa...575 // 355 Vojenství...575 // 356 Druhy vojska...575 // 364 Sociálni pomoc.
Sociálni pojištění...575 // 368 Pojišťovnictví...575 // 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání...575 // 371 Školství...576 // 373 Všeobecné vzdělávací školství...576 // 374 Mimoškolní vzděláváni a výchova...578 // 376 Speciální pedagogika...578 // 377 Odborné vzděláváni...578 // 378 Vysoké školy...578 // 379 Volný čas. Sběratelství...578 // 398 Folklór v užším smyslu...578 // 502 Příroda. Životni prostředí... 579 // 504 Poškozeni životního prostředí...579 // 53 Fyzika...579 // 550 Pomocné vědy geologické...579 // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie...579 // 556 Hydrosféra. Hydrologie...579 // 581 Všeobecná botanika...579 // 582 Systematická botanika...579 // 591 Všeobecná zoologie...579 // 800 // 595 členovci... // 613 Hygiena... // 614 Veřejné zdravotnictví... // 621 Strojírenství. Elektrotechnika... // 622 Hornictví... // 624 Inženýrské stavitelství... // 625 Pozemní stavitelství... // 627 Říční a námořní stavby... // 628 Zdravotnická technika... // 635 Zahradnictví... // 636 Chov zvířat. Veterinářství... // 640 Druhy domácnosti. Pohostinství... // 656 Doprava. Pošta... // 662 Výbušniny. Paliva... // 71 Urbanismus. Územní plánování... // 711 Zásady územního plánování... // 718 Hřbitovy. Krematoria... // 719 Ochrana přírody a památek... // 72 Architektura... // 725 Veřejné budovy... // 726 Církevní architektura... // 728 Obytné budovy. Hrady. Zámky. Tvrze... // 73 Sochařství.
Umělecké zpracování kovů... // 737 Mincovnictví. Numismatika... // 76 Grafika... // 784 Vokální hudba. Lidové písné... // 796 Sport... // 81 Lingvistika... // 904 Kulturní památky... // 912 Mapy. Atlasy... // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemi // 929 Biografie. Genealogie. Heraldika... // 94 Déjiny jednotlivých zemí a epoch... // STARÁ BÉLÁ... // SVINOV... // 027 Knihovny... // 050 Seriály. Adresáře... // 314 Demografie... // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti... // 336 Finance... // 351 Veřejná správa... // 373 Všeobecné vzdělávací školství... // 398 Folklór v užším smyslu... // 502 Příroda. Životni prostředí... // 56 Paleontologie... // 595 členovci... // 621 Strojírenství. Elektrotechnika... // 625 Pozemní stavitelství... // 626 Vodní stavitelství... // 656 Doprava. Pošta... // 71 Urbanismus. Územní plánování... // 711 Zásady územního plánováni... // 719 Ochrana přírody a památek... // 725 Veřejné budovy... // 726 Církevní architektura ... // 78 Hudba ... // 912 Mapy. Atlasy... // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemi // 94 Dějiny jednotlivých zemí a epoch... // ŠALOMOUN. HORNICKÁ KOLONIE... // ŠENOV... // TŘEBOVICE... // VÁCLAVOVICE... // 580 // 580 // 580 // 580 // 580 // 582 // 582 // 583 583 583 583 583 // 583 // 584 584 584 584 584 584 // 584 // 585 585 585 585 585 // 585 // 586 586 586 586 // 586 // 587 587 587 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
589 // 589 // 590 590 590 590 590 // 590 // 591 591 591 591 591 // 591 // 592 // 592 // 593 // 801 // VÍTKOVICE... // 008 Kultura. Civilizace... // 01 Bibliografie... // 016 Bibliografie odborné... // 027 Knihovny... // 028 Čtení... // 050 Seriály. Adresáře... // 061 Vládní a nevládní organizace... // 069 Muzea. Galerie. Stálé výstavy ... // 2 Náboženství. Církve... // 26 Judaismus... // 27 Křesťanství... // 304 Sociální problémy... // 31 Statistika... // 314 Demografie... // 316 Sociologie... // 32 Politika... // 323 Vnitřní politika... // 324 Volby... // 330 Ekonomické védy všeobecně... // 331 Práce. Odměňování... // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti... // 334 Podniky. Živnosti. Řemesla... // 336 Finance... // 338 Hospodářská politika. Ceny... // 339 Obchod... // 343 Trestní právo... // 351 Veřejná správa... // 352 Místní správa... // 36 Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištěni // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištěni . . . // 365 Zabezpečování bydlení... // 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání... // 371 Školství... // 373 Všeobecně vzdělávací školství... // 374 Mimoškolní vzděláváni a výchova . . . // 376 Speciální pedagogika... // 377 Odborné vzdělávání... // 379 Volný čas. Sběratelství... // 394 Veřejný život... // 504 Poškození životního prostředí... // 528 Geodézie. Zeměměřičství. Kartografie . 556 Hydrosféra. Hydrologie... // 58 Botanika... // 59 Zoologie... // 613 Hygiena...
// 614 Veřejné zdravotnictví... // 615 Lékárnictví. Alternativní lékařství . . . . // 616 Patologie... // 618 Gynekologie. Porodnictví... // 62 Technika... // 621 Strojírenství. Elektrotechnika... // 622 Hornictví... // 624 Inženýrské stavitelství... // 625 Pozemní stavitelství... // 628 Zdravotnická technika... // 629 Technika dopravních prostředků ... // 631 Zemědělství... // 640 Druhy domácností. Pohostinství ... // 655 Polygrafický průmysl... // 656 Doprava. Pošta... // 657 Účetnictví... // 66 Chemický průmysl. Technologie. Výroba. 662 Výbušniny. Paliva... // . 593 . 593 . 593 . 593 . 593 . 594 . 594 . 594 . 595 . 595 . 595 . 595 . 595 . 595 . 595 . 596 . 596 . 596 . 596 . 596 . 596 . 597 . 597 . 597 . 598 . 598 . 598 . 598 . 599 . 599 . 599 599 599 // 599 // 600 600 600 600 601 601 601 602 602 602 602 602 602 603 603 603 603 603 // 603 // 604 604 604 604 // 604 // 605 605 605 605 605 605 // 802 // 669 Hutnictví... // 67 Zpracovatelský průmysl. Řemesla... // 687 Oděvní průmysl. Kosmetika... // 699 Ochrana staveb... // 71 Urbanismus. Územní plánování... // 711 Zásady územního plánováni... // 719 Ochrana přírody a památek... // 72 Architektura... // 725 Veřejné budovy... // 726 Církevní architektura... . // 77 Fotografie... // 78 Hudba ... // 784 Vokální hudba. Lidové písně... // 785 Instrumentální hudba... // 79 Zábavy. Sport... // 792 Divadlo... // 793 Hry. Tanec... // 796 Sport... // 81 Lingvistika...
// 904 Kulturní památky... // 912 Mapy. Atlasy... // 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemí // 929 Biografie. Genealogie. Heraldika... // 94 Dějiny jednotlivých zemi a epoch... // VRATIMOV... // VŘESINA... // VÝŠKOVICE... // ZÁBŘEH ... // 008 Kultura. Civilizace... // 01 Bibliografie... // 027 Knihovny... // 050 Seriály. Adresáře... // 061 Vládni a nevládní organizace... // 2 Náboženství. Cirkve... // 27 Křesťanství... // 314 Demografie... // 329 Politické strany a hnutí... // 332 Pozemky a půda. Nemovitosti... // 336 Finance... // 338 Hospodářská politika. Ceny... // 351 Veřejná správa... // 352 Místní správa... // 364 Sociální pomoc. Sociální pojištěni... // 373 Všeobecně vzdělávací školství... // 376 Speciální pedagogika... // 377 Odborné vzdělávání... // 379 Volný čas. Sběratelství... // 394 Veřejný život... // 504 Poškozeni životního prostředí... // 550 Pomocné vědy geologické... // 551 Všeobecná geologie. Meteorologie... // 595 Členovci... // 614 Veřejné zdravotnictví... // 620 Zkušebnictví. Energetika... // 625 Pozemní stavitelství... // 628 Zdravotnická technika... // 635 Zahradnictví... // 640 Druhy domácností. Pohostinství... // 656 Doprava. Pošta... // 658 Správa podniku. Obchod... // 665 Oleje. Tuky. Guma... // 679 Výroba kabelů. Průmysl kamene... // 71 Urbanismus. Územní plánováni... // 605 // 610 // 610 // 610 // 610 // 610 // 611 // 611 // 611 // 611
612 // 612 // 612 // 612 // 612 // 612 // 612 // 612 // 613 // 613 // 613 // 614 614 // 614 // 615 615 // 615 // 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 617 617 617 617 617 617 617 // 617 // 618 618 618 6
(OCoLC)741404003
cnb002192169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC