Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:24x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
314 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-7531-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3531-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 311-314
Část. český text
Popsáno podle tištěné verze
000198273
Obsah // Úvod...15 // Podekování...17 // 1 Physiotherapy (also Physical therapy)...19 // 1.1. Areas of physiotherapy...19 // 1.2 Physical therapist workplaces/settings // {Pracovište fyzioterapeutu)...21 // 1.3 Health professions {Zdravotnicképrofese)...21 // 1.3.1 Rehabilitation team...21 // 1.3.2 Medical specialists...22 // 1.4 Physical therapy education // {Vzdelání fyzioterapeutu)...24 // 1.5 Frequent vocabulary related to health...25 // 1.6 Exercises...34 // 1.7 Key...36 // 2 Human body...37 // 2.1 Body parts...37 // 2.1.1 Head and neck {Hlava a krk)...37 // 2.1.2 Trunk {Trup)...37 // 2.1.3 Upper limbs (upper extremities UEs, arms) // {Horní koncetiny)...38 // 2.1.4 Lower limbs (lower extremities, LEs, legs) // {Dolní koncetiny)...39 // 2.2 Positional and directional terms // {Výrazy urcující pozici a smer)...39 // 2.3 Body systems {Telnísystémy)...40 // 2.4 Musculoskeletal system {Myoskeletální systém)...41 // 2.4.1 Bones {Kosti)...41 // 2.4.2 Joints {Klouby)...44 // 2.4.3 Muscles {Svaly)...45 // 2.5 Nervous system {Nervový systém)...47 // 2.5.1 Brain {Mozek)...47 // 2.5.2 Spinal cord (???)...48 // 5 // 2.5.3 Nerves (Nervy)...49 // 2.6 Vocabulary...49 // 2.7 Exercises...52 // 2.8 Key...57 // 3 Initial session with a physiotherapist...59 // 3.1 Sample dialogues...59 // 3.1.1 At the physiotherapy clinic (outpatient)...59 // 3.1.2 In the hospital at bedside (inpatient)...60 // 3.2 Greeting patient and inviting patient // to describe symptoms...60 // 3.3 Taking
medical history...61 // 3.4 Instruction for undressing for physical examination..65 // 3.5 Instructions during physical examination...66 // 3.6 Giving information...69 // 4 Assesment and evaluation...71 // 4.1 Subjective examination (Subjektivní vyšetrení)...71 // 4.1.1 History of present illness (HPI) and Past medical history // (PMH, MHx) (Soucasné onemocnení a anamnéza)...71 // 4.1.2 Social and family history // (Sociální a rodinná anamnéza)...72 // 4.1.3 Cognitive-perceptual and psychological considerations // (Kognice, percepce a psychologické aspekty)...72 // 4.1.4 Pain and other symptoms // (Bolest a další symptomy)...72 // 4.2 Musculoskeletal assessment (Kineziologický rozbor)...75 // 4.2.1 Standing static postural assessment // (Vyšetrenípostury ve stoje)...75 // 4.2.2 The Janda approach (Janduv prístup)...78 // 4.2.3 Assessment of muscle length (flexibility) // (Vyšetrení zkrácených svalu)...79 // 4.2.4 Assessment of joint range of motion (ROM) // (Vyšetrení kloubního rozsahu)...79 // 4.2.5 Manual muscle testing (MMT) (Svalový test)...80 // 4.2.6 Tape measurements (Merení krejcovským metrem) ...81 // 4.2.7 Special tests (Speciální testy)...82 // 6 // I // 4.2.8 Balance and posture in single leg stance // (Rovnováha a postura ve stoji na jedné noze)...83 // 4.2.9 Gait assessment (Vyšetrení chuze)...84 // 4.2.10 Functional evaluation (Funkcní zhodnocení)...86 // 4.2.11 Vocabulary...87 // 4.2.12 Exercises...90 // 4.2.13 Key...95 // 4.3 Neurological
examination (Neurologické vyšetrení)..98 // 4.3.1 Mental status/Cognition (Psychický stav/kognice).98 // 4.3.2 Motor assessment (Vyšetrení motoriky)...98 // 4.3.3 Renexes (Reflexy)...100 // 4.3.4 Coordination (Koordinace)...101 // 4.3.5 Balance and gait (Rovnováha a chuze)...102 // 4.3.6 Sensory assessment (Vyšetrení cití)...103 // 4.3.7 Cranial nerve assessment // (Vyšetrení hlavových nervu)...105 // 4.3.8 Neural tension tests (neural provocation tests, // neurodynamic tests) (Napínací testy)...108 // 4.3.9 Vocabulary...110 // 4.3.10 Exercises...113 // 4.3.11 Key...115 // 4.4 Cardiopulmonary assessment // (Kardiopulmonární vyšetrení)...117 // 4.4.1 History of present illness and medical history // (Soucasné onemocnení a anamnéza)...117 // 4.4.2 Observation (Aspekce)...118 // 4.4.3 Assessment of vital signs // (Vyšetrení fyziologických funkcí)...118 // 4.4.4 Spirometry (pulmonary function tests, PFTs) // (Spirometrie)...120 // 4.4.5 Assessing exercise capacity (Zhodnocení telesné // zdatnosti - tolerance fyzické záteže)...121 // 4.4.6 Exercise stress test (EST) (Zátežový test)...123 // 4.4.7 Vascular assessment (Cévní vyšetrení)...123 // 4.4.8 Vocabulary...124 // 4.4.9 Exercises...126 // 4.4.10 Key...129 // 7 // 5 Therapeutic exercise...133 // 5.1 Endurance training (conditioning, aerobic exercise program, cardiac ex., condition ex.) // (Vytrvalostní trénink - aerobní cvicení)...133 // 5.2 Resistance training (strengthening exercises)
// (Posilovaci cvicení)...134 // 5.2.1 Isotonic exercise...134 // 5.2.2 Isometric exercise...135 // 5.2.3 Isokinetic exercise...135 // 5.3 Flexibility training (Protahovací cvicení)...135 // 5.4 Bed-ridden and convalescing patients // (Pacienti upoutaní na lužko a zotavující se pacienti).136 // 5.5 Balance and stability training // (Nácvik rovnováhy a stability)...136 // 5.6 Functional mobility training (Funkcní trénink)...137 // 5.7 Gait training (Nácvik chuze)...137 // 5.8 Back school (Škola zad)...138 // 5.9 Aquatic exercises (Cvicení v bazénu)...138 // 5.10 Relaxation technique (Relaxacní technika)...139 // 5.11 Other therapeutic exercises (Další cvicení)...140 // 5.12 Exercise instructions...140 // 5.12.1 Home exercise program for total knee replacement ...144 // 5.13 Vocabulary...145 // 5.13.1 Exercise equipment and aids // (Cvicebnípomucky a vybavení)...145 // 5.13.2 Body positions...147 // 5.13.3 Typical names of some exercises...147 // 5.13.4 Physical therapy methods and techniques...148 // 5.13.5 Other...149 // 5.14 Exercises...151 // 5.15 Key...153 // 6 Modalities...155 // 6.1 Introduction...155 // 6.1.1 Contraindications and precautions...155 // 6.1.2 Physiologic effects...155 // 6.2 Thermotherapy (Termoterapie)...156 // 6.2.1 Hot packs (Horké sácky)...156 // 8 // 6.2.2 Paraffin bath (Parafínová lázen)...156 // 6.2.3 Infrared lamps (Infracervené zárice)...157 // 6.3 Cryotherapy (Kryoterapie)...157 // 6.4 Deep heat (Hluboké teplo)...157
// 6.4.1 Shortwave diathermy (SWD) // (Krátkovlnná diatermie)...157 // 6.4.2 Ultrasound (US) (Ultrazvuk)...158 // 6.5 Electrotherapy (Electrical stimulation) (Elektrolécba) ...158 // 6.5.1 Pulsed shortwave diathermy (PSWD) // also called Pulsed shortwave therapy (PSWT) // (Pulzní krátkovlnná terapie)...159 // 6.5.2 Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) // (Transkutánní elektroneurostimulace)...159 // 6.5.3 Interferential currents (IFC) // (Interferencní proudy)... 159 // 6.5.4 Neuromuscular electrical stimulation (NMES) (Nervosvalová elektrostimulace // - elektrogymnastika)...160 // 6.5.5 Diadynamic currents (Diadynamicképroudy)...160 // 6.5.6 Biofeedback (Biofeedback)...161 // 6.6 Magnetic therapy (Magnetoterapie)...161 // 6.7 Low-intensity laser therapy (LILT, low-level laser, // low-power laser) (Laser)...162 // 6.8 Hydrotherapy (Vodolécba)...162 // 6.9 Mechanical traction (spinal unloading devices, // spinal decompression) (Prístrojová trakce)...163 // 6.10 Sample dialogue...163 // 6.11 Vocabulary...164 // 6.12 Exercises...167 // 6.13 Key...170 // 7 Musculoskeletal conditions...173 // 7.1 Grammar notes (Poznámky ke gramatice)...173 // 7.2 Rheumatologie conditions...175 // 7.2.1 Ankylosing spondylitis (Bechterevova choroba)...175 // 7.2.2 Osteoarthritis (OA) (Artróza)...175 // 7.2.3 Rheumatoid arthritis (RA) (Revmatoidní artritida) ...176 // 7.2.4 Bursitis (Bursitida)...177 // 7.2.5 Bunion (Hallux valgus)...177 // 7.2.6 Carpal tunnel syndrome (CTS)
// (Syndrom karpálního tunelu)...177 // 7.2.7 Fibromyalgia (Fibromyalgie)...178 // 7.3 Back pain (Vertebrogenní algický syndrom - bolesti zad)... 178 // 7.3.1 Herniation of an intervertebral disc (disk) // (Výhrez meziobratlové desticky)...180 // 7.3.2 Spondylosis (Spondylóza)...180 // 7.3.3 Spondylolisthesis (Spondylolistéza)...181 // 7.3.4 Tlioracic outlet syndrome (TOS) // (Syndrom horní hrudní apertury)...181 // 7.4 Musculoskeletal injuries...181 // 7.4.1 Initial management of injuries...181 // 7.4.2 Sprain (Podvrtnuti, distorze)...182 // 7.4.3 Muscle strains (Natažení, natržení svalu)...183 // 7.4.4 Muscle soreness (Namožení svalu)...183 // 7.4.5 Fractures (Z/omenmy)...183 // 7.4.6 Dislocation (Vykloubení)...185 // 7.4.7 Whiplash injury (Whiplash)...186 // 7.4.8 Impingement syndrome...187 // 7.4.9 Tendinitis (Tendinitida - zánet šlachy)...188 // 7.4.10 Tenosynovitis // (Tenosynovitida - zánet šlachové pochvy)...189 // 7.4.11 Plantar fasciitis (Plantárnífasciitida)...189 // 7.4.12 Knee injuries (Úrazy kolene)...189 // 7.5 Non-traumatic orthopaedic conditions...191 // 7.5.1 Osteoporosis (Osteoporóza)...191 // 7.5.2 Scoliosis (Skolióza)...191 // 7.5.3 Flat feet (pes planus or fallen arches) // (Ploché nohy - pes planus, propadlá klenba nožní)... 191 // 7.5.4 Total joint replacement, or arthroplasty // (Totální kloubní náhrada)...192 // 7.6 Vocabulary...198 // 1? Exercises...201 // 78 Key...203 // 8 Neurological conditions...207 // 8.1 Physical
therapy...207 // 8.2 Alzheimers disease (AD) (Alzheimerova choroba)...208 // 8.3 Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) // (Amyotrofická laterální skleróza)...208 // 8.4 Bells palsy (Obrna lícního nervu)...208 // 8.5 Brain tumor (Nádor na mozku)...209 // 8.6 Cerebral palsy (CP) (Detská mozková obrna - DMO) ...209 // 8.7 Cerebrovascular accident (CVA)/stroke // (Cévní mozková príhoda (CMP)/mrtvice)...210 // 8.8 Epilepsy (Epilepsie)...210 // 8.9 Meningitis (Meningitida)...211 // 8.10 Multiple sclerosis (MS) (Roztroušená skleróza - RS)..211 // 8.11 Myasthenia gravis (Myasthenia gravis)...211 // 8.12 Parkinsons disease (Parkinsonova choroba)...212 // 8.13 Poliomyelitis (Poliomyelitida)...212 // 8.14 Peripheral nerve injury (Poraneníperiferních nervu)..212 // 8.15 Traumatic brain injury (TBI) (Trauma mozku)...213 // 8.16 Spinal cord injury (SCI) (Míšní leze)...213 // 8.17 Vocabulary...215 // 8.18 Exercises...216 // 8.19 Key...220 // 9 Cardiovascular conditions...221 // 9.1 Cardiac rehabilitation...221 // 9.1.1 Contraindications and precautions...221 // 9.1.2 Rehab after myocardial infarction (MI)...222 // 9.2 Aneurysm (Aneurysma)...223 // 9.3 Arrhythmias (Arytmie)...223 // 9.4 Congestive heart failure (CHE) // (Mestnavé selhání srdecní)...224 // 9.5 Coronary artery disease (CAD) (ischemic heart disease) // (Ischemická choroba srdecní)...225 // 9.6 Deep vein thrombosis (DVT) (Hluboká žilní trombóza)...225 // 9.7 Endocarditis (Endokarditida)...226 // 9.8 High
blood pressure (hypertension, HTN) // (Vysoký krevní tlak)...226 // 9.9 Peripheral vascular disease // (PVD, or peripheral arterial disease PAD) // (Obliterující onemocnení periferních tepen)...226 // 9.10 Vocabulary...227 // 9.11 Exercises...228 // 9.12 Key...230 // 10 Respiratory conditions...233 // 10.1 Chest physical therapy (Respiracnífyzioterapie)...233 // 10.1.1 Exercise training (Cvicení)...233 // 10.1.2 Turning/positioning (Otácení/polohování)...233 // 10.1.3 Postural drainage (Polohová drenáž)...233 // 10.1.4 Percussion (Poklepávání)...234 // 10.1.5 Vibration (Vibrace)...234 // 10.1.6 Airway suction (Odsávání sekretu z dýchacích cest)... 234 // 10.1.7 Coughing (Kašlání, vykašlávání)...235 // 10.1.8 Directed cough (Rízený (kontrolovaný) kašel)..235 // 10.1.9 Deep breathing (Prohloubené dýchání)...235 // 10.1.10 Active cycle of breathing techniques (ACBT) // (Aktivní cyklus dechových technik)...235 // 10.1.11 Positive expiratory pressure (PEP) // (Dýcháníproti odporu, PEP systém dýchání)...236 // 10.1.12 Flutter (Flutter)...236 // 10.1.13 Manual hyperinflation // (Manuální hyperinflace plic)...236 // 10.2 Asthma (Astma)...236 // 10.3 Bronchiectasis (Bronchiektázie)...237 // 10.4 Chronic bronchitis (Chronická bronchitída)...237 // 10.5 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (Chronická obštrukcní bronchopulmonární nemoc // - CHOPN)...237 // 10.6 Cystic fibrosis (Cystická fibróza)...238 // 10.7 Atelectasis (Atelektáza)...238
// 10.8 Emphysema (Emfyzém)...239 // 10.9 Haemothorax (Hemotorax)...239 // 10.10 Lung cancer (Rakovina plic)...239 // 10.11 Pleural effusion (Pleurální výpotek)...239 // 10.12 Pneumonia (Zápal plic - pneumonic)...240 // 10.13 Pneumothorax (Pneumotorax)...240 // 10.14 Pulmonary oedema (Plieni edém)...240 // 10.15 Pulmonary embolism (PE) (Plieni embolie)...241 // t i // 10.16 Tuberculosis (??) (Tuberkulóza - TBC)...241 // 10.17 Vocabulary...241 // 10.18 Exercises...243 // 10.19 Key...245 // 11 Post surgical rehabilitation...247 // 11.1 Goals...247 // 11.2 Physical therapy interventions...247 // 11.3 Contraindications and precautions...248 // 11.3.1 Deep vein thrombosis (DVT)...248 // 11.3.2 Pulmonary embolism (PE)...248 // 11.3.3 Blood transfusion...249 // 11.3.4 Vital signs...249 // 11.3.5 Lines, tubes, and drains...249 // 11.3.6 Epidural catheter... 249 // 11.4 Abdominal surgeries...249 // 11.5 Spinal surgeries...250 // 11.6 Thoracic surgeries...251 // 11.6.1 Open heart surgery...251 // 11.6.2 Pulmonary surgeries // (lung resection, lung lobectomy)...252 // 11.7 Cardiac catheterization...253 // 11.8 Amputations...253 // 11.8.1 Pre-prosthetic training...254 // 11.8.2 Prosthetic training...254 // 11.9 Vocabulary...255 // 11.10 Exercises...257 // 11.11 Key...258 // 12 Documentation...261 // 12.1 Initial evaluation and assessment...261 // 12.1.1 Subjective...261 // 12.1.2 Objective...262 // 12.1.3 Assessment...263 // 12.1.4 Plan...264 // 12.1.5 Example: Physical therapy initial
evaluation note...264 // 12.2 Progress notes (Daily notes)...268 // 12.2.1 Subjective...268 // 13 // 12.2.2 Objective...268 // 12.2.3 Assessment...268 // 12.2.4 Plan...268 // 12.2.5 Example: Progress note...269 // 12.3 Re-evaluation (re-examination)...270 // 12.4 Discharge/Discontinuation summary...270 // 12.5 Vocabulary...270 // 12.6 Exercises...272 // 12.7 Key...273 // 13 Job Search...275 // 13.1 Working abroad...275 // 13.1.1 United Kingdom...275 // 13.1.2 Ireland...276 // 13.1.3 USA...276 // 13.1.4 Canada...276 // 13.1.5 Australia...277 // 13.1.6 New Zealand...277 // 13.1.7 Saudi Arabia...277 // 13.2 Job search...277 // 13.2.1 Terms related to job search...278 // 13.2.2 Cover letter template...279 // 13.2.3 Resume (CV)...282 // 13.2.4 Physiotherapy skills checklist...284 // 13.3 Interview...288 // 13.3.1 Interview questions...288 // 13.4 Vocabulary...291 // 13.5 Exercises...292 // 13.6 Key...293 // 14 Abbreviations...295 // Seznam použité literatury...311 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC