Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.7) Půjčeno:124x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
224 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3687-7 (brož.)
Obálkový podnázev: dyslalie, koktavost, opožděný vývoj řeči, dysfázie a mutismus, poruchy učení a další
Obsahuje bibliografii na s. 223-224
000198274
DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII -- VÝVOJ ŘEČI -- Základní podmínky anatomicko-fyziologické -- Dýchání Tvorba hlasu Artikulace Smyslové vnímání Centrální nervový systém (CNS) Motorika a pohybová koordinace Nejčastější příčiny poruch řeči Prostředí zdroj informací Receptory příjemci informací Dostředivé nervové dráhy a korové funkce Odstředivé nervové dráhy Efektor -- Reakce okolí na odpověď CIVILIZAČNÍ VLIVY -- Nedodržování rolí a řádu v rodině, nedůslednost ve výchově -- Nadbytek podnětů zvukových -- Nadbytek podnětů slovních -- Nedostatek podnětů slovních -- Nadbytek podnětů zrakových -- Nároky nepřiměřené věku a schopnostem -- Nedostatek pohybu -- CO BĚHEM VÝVOJE ŘEČI ŘEŠIT A KDY -- KDE HLEDAT POMOC Školství -- Mateřská škola Speciální mateřské školy -- Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálně pedagogická centra (SPC) Základní školy Speciální základní školy Zdravotnictví -- Klinická logopedie -- DIAGNOSTIKA Rodinná anamnéza Osobní anamnéza Diagnóza -- PŘÍPRAVA NA REEDUKACI Vznik paměťové stopy Metoda malých kroků Vývojové etapy Začínáme cvičit -- Informace při zahájení logopedické péče -- DÍL DRUHÝ LOGOPEDICKÁ TERAPIE -- DYSLALIE -- Tři kroky k úspěchu při úpravě výslovnosti Bez základních schopností to nejde -- Motorika mluvidel Motorika mluvidel artikulační cvičení Fonematický sluch -- Nácvik fonematického
sluchu -- Začínáme cvičit hlásky -- Hláska a slabika Slova -- Když se dítě baví, učí se rychleji Začínáme používat nové hlásky v řeči Básničky -- Dějové obrázky, knížky, obrázkové materiály Cíl je už na dohled -- POZNÁMKY K JEDNOTLIVÝM SKUPINÁM HLÁSEK Samohlásky -- Tvoření samohlásek (I E A O U) Souhlásky -- Souhlásky PBM FV Souhlásky TDN CSZ ČŠŽ LRŘ Souhlásky ŤĎŇ J Souhlásky KG CH Souhláska H -- LETÁKY SE SLOVY NA PROCVIČENÍ HLÁSEK -- Slova na procvičení hlásek CSZ Slova na procvičení skupiny ČŠŽ Diferenciace sykavek Slova na procvičení hlásky L Slova na nácvik hlásky R Slova na procvičení hlásky Ř Slova na procvičení hlásek ŤĎŇ Slova na procvičení hlásky K -- BÁSNIČKY -- Básničky na procvičení hlásek ČŠŽ -- Básničky na procvičení hlásek CSZ -- Básničky na procvičení diferenciace sykavek CSZ ČŠŽ -- Básničky na procvičení hlásky L -- Básničky na procvičení hlásky R Básničky na procvičení hlásky Ř -- KOKTAVOST Příznaky Anamnéza Hledání příčin -- Dispozice Traumata Terapie -- Dítě si svých obtíží není vědomo -- Dítě si začíná uvědomovat, že se mu špatně mluví -- Dítě si je poruchy vědomo Základní postup terapie u rozvinuté koktavosti Typy péče -- Ambulantní péče -- Skupinová péče -- Logopedická terapie na lůžkovém oddělení a v internátním zařízení (speciální školy) Komplexní léčba Prognóza -- Koktavost
stručné pokyny pro rodiče -- OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI -- Anamnéza -- Příčiny -- Rozvoj řeči -- Obecná pravidla péče o řeč -- Cílený rozvoj řeči Výchovná opatření -- Metoda volby -- Metoda malých kroků -- Využití mimiky a gestikulace Prognóza -- DYSFÁZIE Příčiny Anamnéza Stupně poruchy -- Nemluvnost Těžká dysfázie Dysfázie Dysfatické rysy Příznaky Řeč Mluva Artikulace -- Další doprovodné znaky Typy péče -- Individuální konzultace -- Kolektivní péče Základní postupy terapie Základní principy práce při dysfázii Základní okruhy nácviku Péče o řeč -- Rozvoj řeči -- Gramatika -- Výslovnost Pomůcky Prognóza -- DYSPORUCHY Příčiny -- Základní princip nácviku -- Čtení -- Psaní -- Počítání -- Nejčastější obtíže -- Tělesné schéma a pravolevá orientace Pracovní list nácvik délky samohlásek Intermodalita -- MUTISMUS Anamnéza -- Vyšetření a popis řeči Základní příčiny Organizace péče -- Individuální péče -- Skupinová péče Terapie -- Základní obecná pravidla Prognóza -- HUHŇAVOST Terapie -- Dechová cvičení Funkce měkkého patra Funkce svalů obličeje -- PORUCHY HLASU -- Příznaky -- Terapie -- PORUCHY SLUCHU A ROZŠTĚPY Dva pohledy na rozštěp
cnb002201549

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC