Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011
359 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-86488-71-4 (brož.)
Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 17
Část. přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. slovenský a německý text, anglická resumé
000198386
ÚVOD -- Šlechta v proměnách věků -- Josef Válka -- STŘEDOVĚK -- Sněmy Čechů -- Martin Wihoda -- Česká a moravská šlechta ve 13. a 14. století otázky zrodu a kontinuity Libor Jan -- Moravská šlechta v pramenech zemského práva pozdního středověku -- K problematice obsazení zemského soudu a úřadů -- Dalibor Janiš -- Proces formovania vyššej šlachty (aristokracie) vo včasnostredovekom -- Uhorsku na příklade velmožského rodu Hont-Poznanovcov -- Ján Lukačka -- RANÝ NOVOVĚK -- Šlechta v předbělohorských Čechách -- Václav Bůžek -- Česká šlechta v době osvícenství -- Ivo Cerman -- Nová a nižší šlechta na Moravě v 16-19. století -- Tomáš Krejčík -- 19. STOLETÍ -- Moravská šlechta mezi protoindustrializací a průmyslovou revolucí -- Podnikatelské aktivity pozemkové aristokracie v 18. a 19. století -- Bohumír Smutný -- Rakouská šlechta na prahu moderní doby -- Jan Županič -- Český stavovský sněm v předbřeznovém období a za revoluce -- Ralph Melville -- 20. STOLETÍ -- Česká šlechta v éře První republiky -- Zdeněk Bezecný -- Šlechta v době Mnichova 1938 a za druhé světové války -- Zdeněk Hazdra -- Die mährische Aristokratie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Lothar Höbelt -- Šlechta v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 20. století -- její obraz, její hodnoty a její paměť -- Radmila Švaříčková-Slabáková -- ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ -- Co je šlechta (v raném
novověku)? -- Tomáš Knoz -- Šlechta a její obraz v moderní době -- Jan Županič

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC