Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Zlín : Verbum, 2011
184 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-87500-03-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické a německé resumé
000198518
METODOLOGIE VÝZKUMU -- 1. MARKETING SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ -- 1.1 Marketing a marketingová komunikace -- 1.2 Marketing kultury -- 1.2.1 Marketingové řízení v kulturních organizacích -- 1.3 Cílové skupiny marketingu kulturních institucí -- 1.3.1 Vnitřní veřejnost -- 1.3.2 Dostupné publikum -- 1.3.3 Nedostupné publikum -- 1.3.4 Podporovatelé -- 1.4 Vazná hudba jako produkt a její společenské postavení -- 1.4.1 Ekonomické aspekty produktového charakteru hudby -- 1.4.2 Hudební vzdělávání jako faktor marketingu kultury -- 1.5 Publikum symfonických koncertů -- 1.5.1 Možnosti segmentace publika kulturních akcí -- 1.5.2 Vlivy na nákupní chování na trzích kulturních produktů -- 2. MORAVSKÉ SYMFONICKÉ ORCHESTRY A JEJICH MARKETINGOVÝ MIX -- 2.1 Filharmonie Brno -- 2.2 Moravská filharmonie Olomouc -- 2.3 Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín -- 2.4 Janáčkova filharmonie Ostrava -- 2.5 Marketingové řízení v moravských orchestrech -- 2.6 Dramaturgie abonentních řad moravských orchestrů -- 2.7 Práce s cenou v moravských orchestrech -- 2.8 Propagační aktivity moravských symfonických orchestrů -- 2.9 Produkty pro mladé publikum -- 2.10 Financování symfonických orchestrů -- 3. PUBLIKUM MORAVSKÝCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ -- 3.1 Výzkumná sonda do postojů publika moravských symfonických orchestrů-3.1.1 Metoda výzkumu -- 3.2 Charakteristika publika moravských symfonických orchestrů -- 3.2.1 Pohlaví respondentů -- 3.2.2
Věk respondentů -- 3.2.3 Vzdělání respondentů -- 3.2.4 Hudební vzdělání -- 3.2.5 Hra na hudební nástroj -- 3.2.6 Ekonomická aktivita respondentů -- 3.2.7 Čistý měsíční příjem respondentů -- 3.2.8 Abonentní cykly jednotlivých filharmonií -- 3.2.9 Abonenti jednotlivých koncertních cyklů -- 3.2.10 Demografický profil abonentů jednotlivých cyklů a neabonentů -- 3.2.11 Způsob vyhodnocení výzkumné sondy -- 3.3 Výsledky výzkumné sondy -- 3.3.1 Frekvence návštěv koncertů vážné hudby a koncertů filharmonií -- 3.3.2 Frekvence návštěv filharmonických koncertů mimo abonmá -- 3.3.3 Frekvence návštěv koncertů mimo filharmonie -- 3.3.4 Frekvence návštěv festivalových koncertů -- 3.3.5 Frekvence návštěv divadla, opery a muzikálových představení -- 3.3.6 S kým respondenti chodí na koncerty -- 3.3.7 Z jaké dálky respondenti jezdí na koncerty -- 3.3.8 Poslech nahrávek vážné hudby v soukromí -- 3.3.9 Obliba jednotlivých skladatelů -- 3.3.10 Očekávání spojená s návštěvou koncertů filharmonií -- 3.3.11 Pobídky k návštěvě koncertu vážné hudby -- 3.3.12 Faktory odrazující od návštěvy koncertu -- 3.3.13 Spokojenost s nabídkou koncertů ve městě -- 3.3.14 Spokojenost s dramaturgickým plánem filharmonií -- 3.3.15 Možnosti rozšíření nabídky koncertů filharmonií -- 3.3.16 Oblíbená místa koncertů -- 3.3.17 Zdroje informací o koncertech filharmonií -- 3.3.18 Znalost internetových stránek
filharmonií -- 3.3.19 Dostatečnost propagace filharmonií -- 3.3.20 Názory na propagaci vážné hudby -- 3.3.21 Postoj k financování vážné hudby -- 3.3.22 Názor na cenu vstupného na koncerty filharmonií -- 3.3.23 Vliv výchovných koncertů na vztah k vážné hudbě -- 4. VEŘEJNOST MORAVSKÝCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ -- 4.1 Výzkumná sonda do postojů veřejnosti moravských krajských měst -- 4.1.1 Metoda výzkumu -- 4.2 Charakteristika vzorku -- 4.2.1 Pohlaví respondentů -- 4.2.2 Věk respondentů -- 4.2.3 Vzdělání respondentů -- 4.2.4 Zaměstnání respondentů -- 4.2.5 Osoby se zájmem a bez zájmu o vážnou hudbu -- 4.2.6 Způsob vyhodnocení výzkumné sondy -- 4.3 Výsledky výzkumné sondy -- 4.3.1 Asociační test na pojem „koncert vážné hudby" -- 4.3.2 Spontánní znalost názvu jednotlivých filharmonií -- 4.3.3 Návštěvy koncertů vážné hudby a koncertů jednotlivých filharmonií -- 4.3.4 Poslech nahrávek vážné hudby v soukromí -- 4.3.5 Názor na nabídku koncertů vážné hudby -- 4.3.6 Názor na kvalitu jednotlivých orchestrů -- 4.3.7 Potenciální motivace k návštěvě filharmonických koncertů -- 4.3.8 Zaznamenání propagace jednotlivých filharmonií -- 4.3.9 Důležitost existence filharmonií pro města a oprávněnost financování z jejich zdrojů
cnb002194709

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC