Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.4) Půjčeno:34x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
228 s., 24 s. obr. příl. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3419-4 (brož.)
Sestra
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000198543
1 Organizace práce sestry (Renata Vytejčková) -- 1.1 Ošetřovatelská profese -- 1.2 Zdravotnický tým -- 1.2.1 Ošetřovatelský tým -- 1.2.2 Hierarchie v ošetřovatelském týmu -- 1.3 Organizace práce sestry -- 1.3.1 Základní činnosti ošetřovatelské péče -- 1.4 Organizační systémy poskytované ošetřovatelské péče -- 1.5 Vizita -- 1.5.1 Formy vizit -- 1.5.2 Příprava vizity -- 1.5.3 Úkoly sestry v průběhu vizity -- 2 Ošetřovací jednotka a její součásti (Vlasta Wirthová) -- 2.1 Definice -- 2.2 Typy ošetřovacích jednotek -- 2.3 Dělení ošetřovacích jednotek -- 2.4 Složky ošetřovací jednotky -- 2.4.1 Složky zajišťující zázemí pro nemocné -- 2.4.2 Složky zajišťující zázemí pro personál -- 2.5 Bezpečné prostředí na ošetřovací jednotce -- 2.5.1 Faktory podporující vznik úrazů -- 2.5.2 Prevence zranění a pádů v závislosti na prostředí -- 2.5.3 Prevence poškození pacienta personálem ---
v průběhu hospitalizace -- 3 Příjem nemocného k hospitalizaci, přeložení a propuštění (Vlasta Wirthová) -- 3.1 Příjem nemocného do nemocnice/zařízení -- 3.1.1 Důvody k hospitalizaci -- 3.1.2 Druhy příjmu -- 3.1.3 Místo příjmu pacienta -- 3.1.4 Možná negativa při příjmu nemocného -- 3.1.5 Prevence komplikací při příjmu nemocného -- 3.2 Dokumentace při příjmu pacienta na příjmovou ambulanci -- 3.3 Příjem nemocného na oddělení a ošetřovací jednotku -- 3.3.1 Dokumentace nemocného v průběhu hospitalizace -- na ošetřovací jednotce -- 3.4 Příjem dítěte k hospitalizaci -- 3.5 Prevence hospitalizmu u přijímaných pacientů -- 3.6 Přeložení nemocného na jiné oddělení -- 3.6.1 Přeložení v rámci stejného oddělení -- 3.6.2 Přeložení na jiné oddělení nebo kliniku -- v rámci stejné nemocnice -- 3.6.3 Přeložení nemocného do jiného zařízení/nemocnice. 3.7 Propuštění pacienta z nemocnice ---
3.7.1 Dokumentace při propuštění nemocného -- 3.7.2 Negativní revers -- 4 Nozokomiální infekce a jejich prevence (Petra Sedlářova) -- 4.1 Nozokomiální infekce -- 4.1.1 Dělení nozokomiálních infekcí -- 4.2 Profesionální infekce -- 4.3 Prevence vzniku nozokomiálních a profesionálních infekcí -- 4.4 Nemocniční hygiena -- 4.4.1 Péče o čistotu prostředí a úklid -- 4.4.2 Manipulace s prádlem -- 4.4.3 Výběr pomůcek k ošetřování pacienta a péče o ně -- 4.4.4 Dezinfekce -- 4.4.5 Sterilizace -- 4.4.6 Umístění nemocného dle epidemiologického hlediska -- 4.5 Hygienické zabezpečení rukou -- 4.5.1 Zásady v péči o ruce -- 4.5.2 Mytí rukou -- 4.5.3 Dezinfekce rukou -- 4.5.4 Technika dezinfekce rukou -- 4.5.5 Postup při potřísnění rukou biologickým materiálem -- 4.6 Ochranné oblékání a pomůcky -- 4.6.1 Empíry, zástěry -- 4.6.2 Čepice -- 4.6.3 Ústenky -- 4.6.3 Rukavice ---
4.7 Bezpečné používání a nakládání s ostrými předměty -- a kontaminovanými odpady -- 4.7.1 Třídění odpadů -- 4.7.2 Prevence poranění ostrými předměty -- 4.8 Provozní řád oddělení -- 5 Rehabilitační ošetřování (Jana Holubová) -- 5.1 Úvod do rehabilitačního ošetřování/ošetřovatelství -- 5.2 Základní polohy a polohování nemocných -- 5.2.1 Zásady změny poloh, polohování nemocných -- 5.2.2 Dělení poloh -- 5.3 Mobilizace pacienta -- 5.4 Přesuny a změny poloh nemocného -- 5.5 Mobilizace vybraných skupin nemocných -- 5.5.1 Obecné zásady polohování nemocného po operaci -- 5.5.2 Mobilizace nemocného po břišní operaci -- 5.5.3 Mobilizace nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu -- 5.5.4 Mobilizace nemocného po cévní mozkové příhodě -- 5.6 Bazální stimulace® (Renata Vytejčková) -- 5.7 Užití tepla a chladu v ošetřovatelské péči -- 5.7.1 Užití tepla -- 5.7.2 Aplikace chladu ---
5.8 Prevence nesprávného fyzického zatížení sestry -- v ošetřovatelské činnosti -- 6 Lůžko pro nemocné a jeho úprava (Petra Sedlářova) -- 6.1 Lůžko pro pacienta -- 6.1.1 Základní požadavky na lůžko -- 6.1.2 Umístění lůžka v pokoji -- 6.2 Typy lůžek -- 6.2.1 Standardní nemocniční lůžka -- 6.2.2 Speciální lůžka -- 6.3 Základní vybavení lůžka -- 6.4 Pomůcky doplňující lůžko -- 6.5 Pomocná zařízení lůžka -- 6.5.1 Pomůcky k usnadnění pohybu, udržení polohy -- 6.5.2 Pomůcky k zabezpečení nemocných -- 6.5.3 Pomůcky snižující tlak na jednotlivé části těla -- 6.5.4 Další pomocná zařízení lůžka -- 6.6 Úprava lůžka (Renata Vytejčková) -- 6.6.1 Ložní prádlo -- 6.6.2 Hospodaření s prádlem -- 6.6.3 Manipulace s použitým prádlem -- 6.6.4 Postup úpravy nemocničního lůžka -- 6.6.5 Úprava lůžka bez nemocného -- 6.6.6 Úprava lůžka s nemocným -- 6.7 Imobilizační syndrom (Vlasta Wirthová) ---
6.7.1 Definice -- 6.7.2 Příčiny vzniku imobility -- 6.7.3 Projevy imobilizačního syndromu a preventivní opatření -- 7 Hygienická péče o nemocného (Renata Vytejčková) -- 7.1 Definice -- 7.2 Faktory ovlivňující hygienickou péči -- 7.3 Péče o osobní prádlo -- 7.4 Mytí rukou -- 7.5 Péče o dutinu ústní -- 7.5.1 Běžná hygiena dutiny ústní -- 7.5.2 Zvláštní péče o dutinu ústní -- 7.5.3 Péče o zubní protézu -- 7.6 Ranní a večerní hygiena nemocného -- 7.7 Celková koupel nemocného -- 7.7.1 Mytí nemocného ve sprše -- 7.7.2 Mytí nemocného na koupacím zvedáku -- 7.7.3 Mytí nemocného na pojízdné vaně -- 7.7.4 Mytí nemocného na lůžku -- 7.7.5 Hygiena při vyprazdňování -- 7.7.6 Hygienická péče o inkontinentního pacienta -- 7.7.7 Prevence opruzenin a proleženin z pohledu tělesné hygieny -- 7.7.8 Péče o vlasy -- 7.7.9 Odvšivování -- 7.7.10 Holení vousů -- 7.7.11 Holení ochlupení těla -- 7.7.12 Péče o nehty ---
7.7.13 Fyzikální vyšetření a sběr dat během hygienické péče -- 7.8 Zvláštnosti hygienické péče u dětí (Petra Sedlářova) -- 7.8.1 Koupání dětí -- 7.8.2 Přebalování dětí -- 7.8.3 Péče o vlasy -- 7.8.4 Péče o oči -- 7.8.5 Péče o uši -- 7.8.6 Péče o nos -- 7.8.7 Hygiena dutiny ústní -- 7.8.8 Péče o nehty -- 7.8.9 Péče o genitál -- 8 Výživa a stravování nemocných (Petra Sedlářova) -- 8.1 Hodnocení nemocného -- 8.1.1 Ošetřovatelská anamnéza -- 8.1.2 Fyzikální vyšetření -- 8.2 Nutriční tým a stupňovitá nutriční péče -- 8.3 Dietní systém -- 8.4 Objednávání stravy -- 8.5 Přeprava a příprava stravy na oddělení -- 8.5.1 Zásady pro porcování a přípravu stravy na oddělení -- 8.6 Podávání stravy nemocným -- 8.6.1 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením, -- v jídle soběstačným -- 8.6.2 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením, -- v jídle částečně soběstačným ---
8.6.3 Podávání stravy nesoběstačným nemocným, -- které musíme krmit -- 8.6.4 Specifika při podávání stravy některým nemocným -- 8.7 Modulární dietetika a sipping -- 8.7.1 Modulární dietetika -- 8.7.2 Sipping -- 8.8 Pitný režim -- 8.9 Výživa a podávání stravy dětem -- 8.9.1 Výživa a podávání stravy novorozencům a kojencům -- 8.9.2 Kojení -- 8.9.3 Výživa batolat a dětí předškolního věku -- Přílohy -- Příloha č. 1 Stupnice pádů Morseové -- Příloha č. 2 Práva pacientů ČR -- Příloha č. 3 Práva hospitalizovaných dětí -- Příloha č. 4 Barthelové test základních všedních činností -- Příloha č. 5 Katzův index -- (posouzení šesti základních aktivit každodenního života) Příloha č. 6 Percentilové grafy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC