Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Brno : Host : Masarykova univerzita, 2010
480 s. : il., faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7294-508-5 (Host ; brož.)
ISBN 978-80-210-5547-6 (Masarykova univerzita ; brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text, anglická resumé
000198638
ÚVOD 9 // INTRODUCTION 11 // EDITORSKÁ PŘEDMLUVA 13 // EDITORS’NOTES 15 // JANA PLESKALOVÁ : Vývoj pravopisu ve staré češtině z pohledu dějin jazykovědné bohemistiky 17 // ONDŘEJ ŠEFČÍK : K základním pojmům grafémiky 30 // I/ 12.-15. STOLETÍ 41 // JOSEF VINTR : Glosa ke grafice Jagičových a Páterových glos 43 // MICHAELA ČORNEJOVÁ : Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik 53 // NADĚŽDA KVÍTKOVÁ : Grafická stránka nejstarších zápisů kroniky tak řečeného Dalimila 75 // MILADA HOMOLKOVÁ : O pravopise staročeských veršovaných legend z doby lucemburské 80 // MAREK JANOSIK-BIELSKI : Pravopisné zvláštnosti v sbírce staročeských kázání založených na legendách 103 // KATEŘINA VOLEKOVÁ : Specifické rysy pravopisného systému ve Slovníku klementinském (1455) 108 // MARTINA JAMBOROVÁ : Kvantita jako významový diferenciační činitel ve středověkém právnickém textu 120 // ŠTĚPÁN ŠIMEK : K pravopisné podobě proprii cizího původu v prvotisku staročeského Překladu kroniky Twingerovy Beneše z Hořovic (1488) 135 // MILOSLAVA VAJDLOVÁ : Pravopisná specifika rukopisného zápisu Cesty z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka aneb Co všechno rukopis prozradil o svém původu, účelu a písaři 152 // JAROSLAVA PEČÍRKOVÁ, HANA KREISINGEROVÁ, MARKÉTA PYTLÍKOVÁ : Interpunkce a členění textu v staročeských biblických rukopisech 167 // VERONIKA BROMOVÁ : Pravopis českých administrativních textů 14. a 15. století a jeho zachycení ve vybraných edicích 188 // DUŠAN ŠLOSAR : Diakritický pravopis 200 // II/ 16. STOLETÍ - POLOVINA 18. STOLETÍ 207 // PETR NEJEDLÝ : Humanistický a barokní pravopis z pohledu lexikologického 209 // KATEŘINA RYSOVÁ : K přepisu německých přejímek do češtiny doby střední 218 //
ALENA M. ČERNÁ : Specifika pravopisného úzu rukopisných textů 16. století 224 // ONDŘEJ KOUPIL : Psáti, neb tisknouti? (Nám4, ŠtVýbl a písaři) 235 // PAVEL KOSEK : Interpunkce českých tištěných kancionálů 17. a 18. století a její transkripce 250 // ALENA A. FIDLEROVÁ, ROBERT DITTMANN, VERONIKA S. VLADIMÍROVÁ : Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku 285 // JANA ZEMANOVÁ : Analýza grafické stránky kancionálu z Ostré Lhoty 309 // III/ POLOVINA 18. STOLETÍ - 19. STOLETÍ 341 // TILMAN BERGER : Argumentace reformátorů českého pravopisu v letech 1780-1850 343 // STEFAN MICHAEL NEWERKLA : Recepce pravopisu Jana Václava Póla jeho vídeňskými a vídeňskonovoměstskými současníky 360 // STANISLAVA SPINKOVÁ : K pravopisu českých textů z konce 18. století (vybrané texty J. Rulíka) 376 // ROBERT ADAM : Grafická stránka korespondence Boženy Němcové 386 // LUCIE RYCHNOVSKÁ : Korespondence Bedřicha Smetany z hlediska pravopisného 402 // KATARÍNA MUZIKOVÁ : K pravopisu češtiny na Slovensku v obrodenskom období 413 // IV/ POČÍTAČOVÉ NÁSTROJE 433 // MARTIN STLUKA : Zpracovávání jednotlivých pravopisných systémů v rámci diachrónni složky Českého národního korpusu 435 // FRANTIŠEK MARTÍNEK : Pravopis starších textů versus textový korpus k lingvistickým analýzám 449 // BORIS LEHEČKA, KATEŘINA VOLEKOVÁ : (Polo)automatická počítačová transkripce 466
(OCoLC)761169150
cnb002220300

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC