Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Opava : Slezská Univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2003
263 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7248-205-X (brož.)
Část. polský a slovenský text, anglická resumé
Podnázev z obálky
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000198659
Úvod (5) // Postmodernismus ve slovanském svčtč (Vstup do problematiky) // Halina Janaszek-Ivaničková: Nowa twarz postmodernizmu (11) // Ivo Pospíšil: Postmodernismus a podstata slovanských literatur (27) // Boguslaw Bakula: Polská próza po roce 1990 v dialogu s postmodernismem a vizí střední Evropy (38) // Tibor Žilka: Quo vadis, slovenská (svetová) próza? (53) // Postmodernismus - genologie - textové strategie // Ludvík Štěpán: Postmodernistická struktura českých a slovenských vypravěčských žánrů (67) Ladislav Soldán: Prostor k rozlišení? (77) // Miroslav Kotásek: „Metaromán“ sub specie „postmoderny“ (80) // Daniela Laudani: Láska a neláska v talianskej postmoderne (87) // Marta Žilková: TVanslácia významu v adaptačnom procese (96) // Postmodernismus a česká a slovenská próza // Viera Žemberová: Postmoderné gesto v próze deväťdesiatych rokov (Peter Jaroš) (102) Kristína Krnová: Tematizácia písania v románovej tvorbe Petra Jaroša (107) // Ivan Jančovič: TVorba Dominika Tatarku v kontexte slovenskej postmodernej prózy (114) Milada Písková: Literární křest Rudolfa Slobody (122) // Zdeněk Šanda: Časová struktura románu Milana Kundery „Nesmrtelnost“ (128) // Lucia Rákayová: Bizarná poetika: Milan Kundera - Nesnesitelná lehkost bytí (142) Drahomíra Vlašínová: Příběhy příběhů Jiřího Kratochvíla (148) // Márton KKkK: Aluze v Urbanově románu Hastrman (152) // Svatava Urbanová:
Miroslav Stoniš moderně i postmoderně (159) // Libor Pavera: Akademikové po sametu aneb Román-esej o středoevropském prostoru (166) Alice Jedličková: Popelka mimesis ve službách postmoderny... (173) // Erik Gilk: Čtyři romány Romana Ludvy (185) // Joanna Czapliňska: Alegorie - groteska - postmoderna (Postmodemistický ráz Mrchopěvců Jana Kresadla) (191) // Jiří Urbanec: Eva Kantůrková na cestě k postmoderně (197) // Libor Martinek: Postmoderní tendence v polské literatuře z českého Těšínská (203) // Postmodernismus - literatura pro děti a mládež - literární kritika // Zuzana Stanislavová: K žánrovým variantom postmodernej prózy pre deti (213) Naděžda Sieglová: Jiří Weinberger postmoderní (219) // Martin Tichý: Ke kritické reflexi díla Michala Viewegha (222) // Postmodernismus a jazyk // Ivana Kolářová: Jazykové prostředky vyjadřování nesouhlasu v prózách Evy Bešťákové (243) Ladislav Binar: Pochybnosti a realita (251) // Index jmen (255) // Obsah (264) // Index jmen odkazuje na vlastní jména osobní, která se vyskytují ve výkladové části příspěvků; neregistruje jména uvedená v literatuře předmětu, v poznámkách a v resumé. // Abrahamowicz, D. 119 Ajzenberg, M. 30 Alföldi, R. 97 Ammaniti, N. 87,90,95 Andersen, H. Ch. 98,149 Andruchowycz, J. 49,50 Andrzejewski, J. 22,38,42 Apollinaire, G. 108 // Arnim, B. von (vl.jm. Elisabeth Catharina Ludovica Magdalene Brentano) 129, 130, 133,134, // Arnim,
L. A. von 32 Austenová, J. 20 Awakum 33 // Bagar,A. 97 // Bachtin, M. M. 80,81,203 // Balia, V. 57,58,62 // Ballek, L. 72 // Banasiak, B. 17 // Barth, J. 11,16,38, 53 // Barthes, R. 16,17,18,21,67,79 // Bass, E. 68,70 // Baudrillard, J. 6,56,57,171,177 Bauer, W 21 // Bauman, Z. 45,58,73,197,199,200 // Beckett, S. 21,182,189 // Beethoven, L. van 131,143,145 // Bellow, S. 167 // Bélohradský, V. 200 // Berg, M. 29,30 // Berger, W. A. 206 // Bergman,!. 54 // Bertens, H. 11,12, // Bešfáková, E. 243-250 Bezruč, P. 160,161,162,205 Bielecki, K. 20,43 Bieniasz, M. 204 Bílek, P. 227 (256) // Bindzár.J. 98 Bitner, D. 39 Bitov, A. 29,30 Blake, W. 32,204 Blanchot, M. 67 Blažejovský, J. 229 Bloom, H. 78,79 Bolecká.A. 44,48,49 Bolecki, W. 40,41 Bond, E. 21 Bondarev, J. 33 // Borges, J. L. 20,21,38,53,58,205 // Brandys, K. 38,42 // Brezina, J. 72 // Brežněv, L. 1. 29 // Brizzi, E. 88,95 // Brodskij, J. 29,205 // Brycz, P. 185 // Brzozowski, S. 41 // Buczkowski, L. 38,42 // Bufalini, G. 87 // Bulgakov, M. A. 204,205,207,208 // Burroughs, W. 54 // Burzynska, A. 20,43 // Bútor, M. 114 // Butor, M. 18 // Byron, G. G. 157 // Bystrický, J. 177 // Cage, J. 54 Carlisle, O. 142,143 Carroll, L. 13,219 Carter, A. 12 Cavino, I. 87 Celan, P. 34 // Cervantes у Saavedra, M. de 43,80,81 // Cinger, E 229,230,232 // Cixous, H. 12 // Coleridge, S. T. 153 // Conrad, J. 61 // Cooper, J. E 189 // Cortázar,J. 20,38 // Čapek, K. 15,30,68,69,70 // Capek-Chod, K. M. 82 Cechová, M. 243,244,246,247 Černý,
V. 170,171 Culík, J. 191 // Dqbrowski, M. 13 Danglár, J. G. 215 Davies, N. 48 Dědeček, J. 227,228 Deleuze, G. 6,11,61 Demi, J. 117 // Derrida, J. 16,17,21,83,84,85,79,166 Dilthey, W. 79 // Doležel, L. 17,128,138,244,245 Dostal, A. 206 Dostál, V 6 // Dostojevský, F. M. 28,34,35, 182 // Doyle, A. C. sir 69 // Drda, J. 197 // Drozd, J. 161 // Druk, V. 29 // Dubček, A. 170,192 // Dumas, A. 189 // Dunin, K. 44 // Durych.J. 33 // Dušek, D. 72,114 // Dvořáčková, V. 205 // Dziamski, G. 14 // Eco, U. 16,54,58,103,159,169,205,251 // Einstein, A. 7,103 // Eis.Z. 123 // Eisner, R 33 // Eliot, T. S. 216 // Emerson, R. W. 79 // Epstein, M. 13 // Evangelisti, V. 90 // Fabry, R. 72 Fantys, P. 231 Federman, R. 12,58 Feldek, L. 126 // Felix, J. 123 Fellini, F. 54 Feuerbach, L. 156 Fic, I. 152,158,159, // Fideiius, R 226,227,228 Fiedler, L. A. 6,166 Filipiak, I. 44 Filipowicz, H. 18 Fiske, J. 97 Flaxová, J. 84 // Fokkema, D. W. 5,11,12,27,53 // Foucault, M. 11,79,81,84 // Fourrier, Ch. 156 // Fowles, J. (R.) 16,58,173-184 // France, A. 169 // Franková, H. 197 // Freeman, D. C. 28 // Freud, S. 78,163 // Fröhlich, F. 231 // Fronková, M. 224 // Frynta, E. 68,219 // Fuentes,C. 12 // Fuks.L. 170 // Gaarder, J. 58 Gadamer, H.-G. 79,83 Gajda, R. 170 Galiazzo, M. 90 Gandlevskij, S. 30 García Márquez, G. 34,57 Gaudyn.J. 206 Genet, J. 21 // Genette, G. 67,128,129,131,133,134,203 // Gérould, D. 18 // Glass, P. 54 // Godard, J.-L. 54 // Goerke, N. 43,44 // Goethe, J. W. 129, 130, 133, 134,
137, 155, 156,157,207,208 Gogol, N.V. 31,34 Gombrowicz, W. 38,42 Governi 89 Goytisoli, J. 12 // (257) // Grass, G. 12,46 Gregor, P. 97 Grendel, L. 114 Gretkowska, M. 23,43,44 Grochola, K. 44 Guattari, F. 11 // Hailey, A. 167 // Hájíček, J. 185 // Halada, A. 230 // Hamada, M. 122 // Haman, A. 138,150,230 // Handke, P. 21 // Hanuška, P. 191,227 // Hassan, I. 16,166 // Hašek, J. 68,69,70 // Haussmann, J. 68 // Havel, V 22,170,171,200 // Havlíček Borovský, K. 168 // Heidegger, M. 57,78,83,84,142 // Hemingway, E. 133,137,168 // Herakleitos 143 // Herec, O. 60,90,123 // Hevier, D. 213,214,216,217 // Hiršal, J. 225 // Hitchock.A. 54 // Hodrová, D. 32,82,193,251 // Hoffmann, B. 4 // Hoffmannová 243,252 // Horanský, M. 232 // Horváth.T. 23 // Horyna, B. 77 // Hořínek, Z. 97 // Hostovský, E. 191 // Hrabák, J. 68 // Hrabal, B. 48,68,69,70,71,73,74 // Hrbáček, J. 251 // Hrdlička, M. 97 // Hroch, J. 78,79 // Hronský (vi. jm. Jozef Cíger) 98 // Hrubín, F. 33 // Hrúza, P. 72 // (258) // Hrzalová, H. 227,229,230 Hubík, S. 77 // Huelle, P. 46,47,48,49,50,71 Hugo, V. 182,189 Húska, A. M. 98 Husserl, E. 78 // Hutcheonová, L. 13,16,80,83 H uvar, M. 229 Hvorecký, M. 58,59,60,62 Hybler, M. 228 // Chandler, R. 189 Chaun, I. 199 Chesterton, G. K. 69 Chloupek, J. 243,244,246,247 Chuchma, J. 223,224,225,226,227,229,230, 231,232,233 Chvatík, K. 14,128,129 Chwin, S. 46,47,48,49, 50 // Irving, J. 224 // Jakobson, R. O. 96 Jan Sobieski 206 Janáček, P. 223,224,225,228 Janaszek-Ivaničková,
H. 5, 27, 28, 40, 53, 73, 243 Janion, M. 40 Janoušek, P. 152 Jansa, P. 166-172 Jaroš, P. 54,102-105,107-113,122 Jauss, H. R. 77,78 ’ // Jaworski, K. 206 Jedzok, S. 206 Jennings, L. B. 194 Jerofejev, Venčdikt 28,31,33 Jerofejev, Viktor 28,29,30 Ježek, J. 68 // Johanides, J. 53,54,103,114,122 Joyce, J. 20,54,71 Jung, C. G. 163 // Jungmann, M. 138,150,199,200,226,227 Jungmannová, L. 231,232 // Juráňová, J. 213,214,216 Jurewicz, A. 46,49,50 Just, J. 228 JfizI, J. 230,231 // Kafka, F. KK, 34, 54,182,189 Kantůrek, J. 198 Kantůrkové, E. 197-202 Karamzin, N. M. 28,34 Karfik, V. 224 Kasal, L. 226,227 Kasperski, E. 208 Kašpar, J. 230 Keller, G. 156 Kennedy, J. F. 58 Kermode, E 82 // Kibirov, T. J. (vl. jm. Zapjev) 30 // Kiczko, L. 6 // KimlrSen 144 // Kindlerová, R. 32 // Kiš, D. 16 // Klaus, V. 232 // Klíma, I. 232 // Klíma, L. 194 // Klimáček, V. 213,214 // Knap, J. 178,188 // Kohout, P. 194 // Kolár, J. 167 // Komenský, J. A. 199 // Konwicki.T. 22,42,43,44,46,71 // Kornhauser, J. 16 // Korolenko, V. G. 34 // Kořená, M. 232 // Kosek, O. 161,163 // Kosík, A. 231 // Kosík, K. 78 // Kosková, H. 144 // Kosková, Š. 161,163 // Kovaříková, B. 223 // Kowalewski, W. 47,48, // Kožinov.V. 31 // Krajewska.A. 21 // Kráľ, J. 59 // Kratochvil, J. 85,148-151,178,199,229,231 Krč, J. 228, 229 // Krčmová, M. 243,244,246,247 Krejčí, K. 68 // Kristevová, J. 80,82,84, 85,203 // Krumphanzl R. 228 // Kryl, K. 142,144 // Krylov, I. A. 28 // Kresadlo, J. 191-196 // Kučmáš,
J. 223,224 // Kudláč, A. K. K. 152 // Kundera 16, 20, 21, 22, 23, 46, 48, 58, 128-141,142-147,169,170,171,194,195,231 Kuricyn, W. 14,15 Kurusawa.A. 54 Kušniewicz, A. 38,42,46,71 // Lacan,J. 142 Lada, J. 189 Lahola, L. 53 Lachmannová, R. 209 Lämmert, E. 135 Lawrence, H. D. 145 Lear, E. 219 Lee, S. J. 207 Lehár, J. 153 Lem, S. 19 Lenartová, E. 161 Lermontov, M. J. 31 Leskov, N. S. 29,33 Limon,J. 43 Limonov, E. 28 Linhartová, V. 19,77,82,84 Liskowacki, A. D. 46,47,48,49 Litvák, J. 58 Lodge, D. 20,167 Lopatka, J. 128 Lord, G. 16 Lucarelli, C.92 Ludva, R. 173-184,185-190 Lukeš, E. 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ! // (259) // Lukeš, J. 222, 224, 226, 227, 228, 230, 232, 233 // Lyotard, J.-F. 6, K, 12,14,17,67,80,84,143, 166,199 // Mackiewicz, J. 46 Macura, O. 163 Macura.V. 32,161,164,170 Mach, W. 18 // Mácha, K. H. 32,154,155,157 Machala, L. 4,55,167,177,178 Máchej, Z. 207 Majakovskij, V. V 35 Mandys, R 231,233 Mann,T. 54 // Marčok, V. 116, 117,118, // Marie Stuartovna 29 Markowski, M. 17 Marquard, O. 77 // Márquez, G. G. viz García Márquez // Marshall, B. 13 // Martínek, V. 162 // Masaryk, T. G. 170 // Masník, T. 72 // Masters, E. L. 60 // Matejov, F. 114,115, // Mathauser, Z. 31 Matoušek, P. 228 Matuška, A. 122,123 Me Quail, D. 96 Michalovič, P. 61,133 Mikulášek, A. 226,227 Miller, H. 20 Milosz, Cz. 45,46, 205 Minář, P. 61,133 Minářová, E. 243,244,246,247 Mitana, D. 58,72,107,114 Mitchell, M. 13 Mlejnek, J. 229 Mlynářík, J. 117 Morell, abbé
156 Morgenstern, Ch. 219 Morrison, T. 12,13 (260) // Morus, Th. 156 Môťovský, M. 213,215 Motýl, P. 205 Možejko, E. 22 Mrožek, S. 21,38 Musil, R. 54 Myšliwski, W. 45,48 // Nabokov, V. 20,53 Narbikovová, V. 28 Nastulczyk, F 206 Nawrocki.W. 69 Nčfaginová, G. 29 Někrasov, Vs. 29,30 Němcová, K. 152 Neumann, S. K. 68 Nevidalová, Š. 161 Nezval, V. 82,219,231 Nietzsche, F 79,84,194 Noge, J. 123 Nohavica,! 204 // Novalis (vl. jm. Friedrich Leopold von Hardenberg). 32 Nove, A. 88 Novotný, V 226,229 Nový, P. 223 Nowak, T. 48 Nowakowski,T. 46 Nycz, R. 14, 214 Nyklová, M. 228 // Odojewski, W. 46 Okudžava, B. 30 OIczak-Ronikier, J. 45 Onimus.J. 193 Ortega y Gasset, J. 103 Orwell, G. 145 Ostrovskij, N. 15 Otčenáš, I. 57 Otruba, M. 208 // Palárik, S. 72 // Pankovčín, V. 56,57,213,214,215 // Pankowski, M. 42 Putzlacherová (Buchtová), R. 204-210,207 // Panovová.O. 97 Pynchon,T. 54 // Parnicki,T. 38,42 Pyszko.J. 206 // Pastirčák, D. 213,214,216,217 Pytlík, R. 70 // Pavera, L. 4,7,166,226 // Pechar, J. 6,226 Radiščev, A. N. 28 // Pelevin, V. 30 Rak, J. 72 // Peňás, J. 223,224,225,227 Rankov, R 62 // Peroutka, F. 189 Red-Praszyóski, R. 46,47 // Petrů, E. 167 Reisei, V 72 // Petruševská, L. 28,29 Reissner, M. 231 // Petříček, M. 223 Rcmizov, A. M. 33 // Pietrkiewicz, J. 42 Ricoeur, P. 78 // Pilař, M. 222,232 Richter, L. 97 // Piích, J. 43,47,48,71 Richterová, S. 19,128 // Pisanello, vl. V. Pisano 174 Riley, T. 54 // Piskor, S. 5 Rimbaud, A. 163 // Píša,
V. 199 Ritz, G. 18 // Pišťánek, P. 56,58,102 Robbe-Grilett, A. 12,18 // Pjecuch.V. 29 Romportlová, L. 197 // Plathová, S. 34 Rorty, R. 20,22,79,84 // Platonov, A. 29 Rosenbaum, K. 123 // Pich, L. 231 Roth, Ph. 142 ■ // Poe.E.A. 81 Rous, L. 224 // Pokorná, T. 229 Róžewicz.T. 45 // Pokrivčáková, S. 56,57 Rubinštejn, L. 29 // Poláček, K. 68,70 Rudnicki, J. 47,48,49 // Popov, J. 28,29 Rulf.J. 230 // Popovič, A. 97 Rushdi, S. 12 // Popovič, S. 213,214 Ruščák, E 214 // Porubskí, M. 43 Ruzká, Z. 44 // Porter, R. 28 Ryan, M. L. 182 // Pospíšil, I. 5 Řezníček, 1. 191 // Potocki.A. 14 // Považan, M. 72 Sade, Donatien de 32 // Praszyňski 48 Sajdok, G. 206 // Prigov, D. 14,29 Salivarová, Z. 194,195 // Proust, M. 206 Salmon, Ch. 169 // Przeczek, W. 48,49,206 Santacroceová, I. 92 // Puškáš, J. 72 Sarrautová, N. 18 // Puškin, A. S. 28,29 Sartre, J.-P. 189 // Putna, M. C. 228,229,231 Satinský, J. 213,214 // (261) // Sayersová, D. L. 191 Szymborská, W. 45,206 // Scarpa 88 T. nebo R. E. // Sedláková, L. 227,229 Salda, F. X. 79 // Sfkstas.T. 20,43 Šikula, V. 72 // Shakespeare, W. 34,97 Šimečka, M. M. 72 // Schaeffer, B. 42 Simúnek, J. 226,228 // Schauer, H. G. 171 Škvorecký, J. 81,84, 192,194,195 // Schlegel, F. 153 Slajchrt, V. 230,232 // Schleiermacher, E D. E. 79 Spirit, M. 224,226,227 // Schneider, J. 194 Stevček, J. 102,103 // Schwartz, W. 22 Štolba, J. 229 // Siemion, P. 46,47,48,49 Štúr, L. 72,74 // Sikora, W. 206 Šukšin, V. 29 // Simonides,
J. 72 // Siňavskij, A. (pseud. A. Terc) 29 Tále, S. (= Daniela Kapitáňová) 58,60 // Skoropanowa, 1. S. 14,15,29 Tamarová, S. 87,91,92 // Sládková, V. 197 Taragel, D. 213,214,215 // Sloboda, R. 107,114,122-127 Tatarka, D. 15,22,53,72,73,74,114-120 // Slomek, J. 225,230 Tekiel, R. 206 // Sloterdijk, P. 55,77 TentoriA. 91,95 // Styk, M. 39 Teodorani.A. 90 // Smetanová, J. 197 Terc, A. viz Siňavskij, A. // Sofokles 145 Timura, V. 102,103,104 // Sokolov, S. 29,30 Todorov, T. 67 // Sollers, Ph. 67 Tokarczuk.O. 43,44,50 // Sontag, S. 12 Tokarz, B. 5 // Sorokin, V 28,29,30,33 Tolič, O. 13 // Sosnowski, J. 46,47 Tolstá.T. 28 // Southey, R. 153 Tolstoj, L. N. 31,145 // Správcová, B. 226,227 Tomáš, F. 230,231 // Stalin, J. V. 168 Tomčík, M. 123 // Stanzel, F. K. 128,130,138 Tondelli, P. V. 92 // Stanzel, V. 231 Topol, J. 251-253 // Stasiuk, A. 46,48,49,50 Torop, R 14,17 // Steinová, G. 137 Trevisan 91,95 // Stempowski, J. 46 TVocká, S. 148 // Sterne, L. 29,43,81 TYojak, B. 209 // Stevenson, R. L. 189 Thihlář, B. 123 // Stoecklová, A. 252 TliIIi, M. 43,44 // Stoniš, M. 159-165 Tlirgenév, 1. S. 28,31 // Swierkocki, M. 15 Ucello, vl. Paulo di Dono 174 // Šwietlicki, M. 41 UIrych, P. 185 // (262) // Unamuno, M. de 103 Unilowski, K. 13 Urban, M. 152-158 Urban, M. 185 Urzidil, J. 189 // Vaculík, L. 71,84,138,199,222 Valcerová,A. 57 VanTieghem, P. 167,171 Vaňko, J. 57 Vanovič.J. 114 Varga, K. 43 // Vášová, A. 114,213,214,216 Vattimo, G. 6,166 Velasquez, D. 82 Verecký,
L. 226 Vietorová, N. 610 Viewegh, M. 82,144,199,222-239 Vilikovský 13, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62,107, 114,205 Vincenz, S. 46 Vinciová, S. 88,89,95 Virlio, P. 166 Vlašín, S. 245 Vohryzek, J. 226,227 Voltaire (vl.jm. Arouet Francois-Marie) 34 Vonnegut, K. 58 Voskovec, J. 68 Vostrá, A. 197 Vysockij.V. 142 // Warhol, A. 54 Waughová, P. 82,83 // Weinberger, J. 17,219-221 Welsch, W. 6,166,171,197 Werich, J. 68 Wilde, O. 84 Witkiewicz, S. I. 38 Wittgenstein, L. 11,16,78 Wolf, Ch. 12 Wollman, F. 5 Wordsworth, W. 153 Woroszylski, W. 42 Wyka, K. 14 // Záborský, J. 56,57 Zabužko, O. 32,33, 34, // Zagajewski, A. 45 Zajac, P. 114,115,119 Zakiewicz, Z. 46,49,50 Zaluski, K. M. 47,48,49 Závada, P. 58,59 Zavala, L. 61 Zawada,A. 47,48, // Zbruž, K. 58 Zimková, M. 57,72,161 Zítková, I. 167 Zogata.J. 48 Zúbek, L. 97 // Žáry, S. 72 Železný, I. 159 // Žilka, T. 5,6,13,17,28,60,103,107,114,115, 145,154,157,160,209,213,214,243,252 Žilková, M. 98 // (263)
(OCoLC)56858964
cnb001283742

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC