Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Alter, 2003
127 s. : barev. il., mapy, portréty ; 23 cm

ISBN 80-7245-049-2 (brož.)
Politická mapa světa
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
000198920
OBSAH // Společenské složky krajiny // I. Vývoj světového obyvatelstva a problémy s ním spojené...4 // 1. Historie vývoje člověka ...4 // 2. Vývoj počtu obyvatel na zemi v posledních stoletích našeho letopočtu ...6 // 3. Zmírňování chudoby (fakta a čísla OSN)...13 // Samostatná práce...17 // II. Stěhování obyvatelstva - migrace ...18 // 1. Základní členění migrace...18 // Samostatná práce...24 // III. Struktura světové populace, lidská plemena, etnické skupiny, // národy, jazyky...25 // 1. Skupiny lidí s podobnými tělesnými znaky...25 // 2. Etnické skupiny a národy...28 // 3. Jazyky - skupiny jazyků ...32 // Samostatná práce...35 // IV. Světová náboženství ...36 // Samostatná práce...41 // V. Struktura osídlení, urbanizace...42 // 1. Z historie vzniku lidských sídel ...42 // 2. Vývoj a funkce venkovských sídel v Evropě v 19.-20. století...44 // 3. Současný vývoj a funkce městských sídel...47 // 4. Urbanizace ...49 // 5. Územní uspořádání měst ...50 // 6. Krize bydlení ve velkoměstech třetího světa ...53 // 7. Posloupnost lidských sídel v krajině ...54 // 8. Větší sídelní systémy ...56 // 9. Přírodní a ekologická rizika...57 // Samostatná práce...59 // Politická mapa světa // I. Politický systém, stát, nezávislé státy, závislá území...62 // 1. Politický systém...62 // 2. Stát...65 // 3. Nezávislé státy ...69 // 4. Závislá území ...71 // 5. Nově vznikající
nezávislé státy...73 // Samostatná práce...74 // II. Státoprávní uspořádání, formy vlády ...75 // 1. Státoprávní uspořádání ...75 // 2. Formy vlády...77 // Samostatná práce...81 // III. Státy světa podle polohy, rozlohy území, počtu obyvatel 82 // 1. Poloha státu ...82 // 2. Rozloha území státu...87 // 3. Obyvatelstvo - počet ...89 // 4. Životní úroveň: zdraví, výživa, práce, školství ...90 // Samostatná práce...96 // IV. Státy podle stupně hospodářského rozvoje...97 // 1. Civilizace v historii lidstva...97 // 2. Civilizace současného světa z pohledu kulturně-historického // a náboženského ... 98 // 3. Klasifikace (třídění, hodnocení) států podle stupně hospodářské vyspělosti 100 // Samostatná práce ...109 // V. Mezinárodní organizace ...110 // 1. Organizace spojených národů - OSN ...110 // 2. Evropská unie...116 // 3. Severoatlantická aliance - NATO ...121 // Samostatná práce ...125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC