Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
1. vyd.
Plzeň : Plejáda, 2011
340 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., geneal. tabulky ; 31 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87374-29-0 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 325-340
000199225
O ŽIVOTĚ A SMRTI BIOLOGICKÉ OTÁZKY KOLEM RODU HABSBURKŮ -- TĚHOTENSTVÍ, POROD A DĚDIČNOST -- Boj o dědictví četnost porodů a dětská úmrtnost -- Zárodek Habsburka těhotenství, porod mrtvého dítěte a potrat -- Habsburský ret a orlí nos tělesné znaky -- Melancholie a šílenství duševní poruchy rodu Habsburků -- Úbytek předků a degenerace genealogicko-biologické úvahy -- SOCIÁLNÍ URČENOST A VÝCHOVA -- Generace za generací role výchovy v jednotlivých epochách -- Křesťanský princ základní pravidla výchovy a výchovné spisy -- Učenci a jezuité učitelé panovnického rodu -- Mnohojazyčnost vyučování řečí a jejich ovládání v rodě Habsburků -- VŠEDNÍ DEN A USPOŘÁDÁNÍ ŽIVOTA -- Nutnost a nadbytek každodenní život Habsburků -- Mezi lopocením a zábavou cestování Habsburků -- LÁSKA, MANŽELSTVÍ, SEXUALITA -- „ Tu felix Austria nube" úspěchy a neúspěchy habsburské sňatkové -- politiky ---
Manželství jako politikum spřádání sňatků a příbuzenské svatby -- „ z levé ruky" mesaliance v habsburském domě -- Milostné poměry a „nemanželské děti" nevěra a bastardi v rodě Habsburků -- Černé ovce jedinci vyloučení z habsburského rodu -- Gayové u Habsburků objevovali se v habsburském domě homosexuálové a lesbičky? -- NEMOC A SMRT -- Medicína a léčení lékařské ošetření Habsburků -- Privilegovaní v životě, rovnoprávní v útrapách nemoci Habsburků -- „ s Bohem a se světem" obřad umírání -- O MAJETEK A PRÁVO-MATERIÁLNÍ OTÁZKY HABSBURKŮ -- PRÁVO NA VLÁDNUTÍ A NÁROKY NA MAJETEK -- Nad jejich říší nezapadalo slunce oblasti, kde vládli Habsburkové -- Dědictví a volby práva následníků trůnu u Habsburků -- Dědické právo podle stáří rakouské země -- Zděděné a spravované místodržícími burgundské země -- Druhé dědičné centrum habsburské vlády španělské země ---
Mezi právem volitelnosti a právem dědičným české a uherské země -- Stát nebo soukromí majetek rodu Habsburků -- DÍLČÍ PANOVNÍCI Z RODU HABSBURKŮ -- Od „společné ruky" k členění panství Habsburkové pozdního středověku -- Madrid a Vídeň španělská a rakouská linie -- Vídeň, Štýrský Hradec, Innsbruck habsburští dílčí panovníci -- v raném novověku -- ŽIVOTNÍ CESTY MLADŠÍCH SYNŮ -- Držitelé obročí Habsburkové jako biskupové a kardinálové -- Velmistři a mistři Řádu německých rytířů dlouhodobé církevní možnosti -- zaopatření pro rodinu -- Vojevůdci a důstojníci možnosti vojenského zaopatření -- Brusel, Florencie, Parma a Modena místodržitelství a sekundogenitury -- Příliš pozdě narození významní nevládnoucí Habsburkové -- „Štýrský princ" arcivévoda Jan (1782-1859) -- „Zachránce německé cti" arcivévoda Karel (1771-1847) ---
„Liberální ministerský předseda" arcivévoda Rainer (1827-1913) -- „Šedá eminence" arcivévoda Albrecht (1817-1895) -- „Badatel o cikánech" arcivévoda Josef Karel Ludvík (1833-1905) -- „Velký cestovatel a autor cestopisů" arcivévoda Ludvík Salvátor (1847-1915) -- ŽIVOTNÍ CESTY ARCIVÉVODKYŇ -- Přepych a nuda všední den žen z rodu Habsburků -- Vyšívání versus šermování výchovné normy specifické pro dané pohlaví -- Obětováni na oltář politiky? Osudy žen ve vládnoucích rodech -- Manželské štěstí a manželské útrapy následky dynastických manželství -- Mezi odporem a ošklivostí katastrofy zapříčiněné vynucenými sňatky -- Jeptišky a dámy působící v ústavu šlechtičen zaopatření v církevní oblasti -- O HLAVU A HRDLO-POLITICKÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE HABSBURKŮ -- KONFLIKT V DOMĚ HABSBURKŮ -- Otcové a synové generační konflikty rodu Habsburků ---
„Dobrý Bože, zachovej mezi těmito zbožnými potomky bratrskou jednotu"-bratrské spory v rodu Habsburků -- OSUDY HABSBURKŮ PO ROCE 1918 -- Mezi nárokem a restaurací habsburská otázka v období mezi válkami -- v Rakousku a v Maďarsku -- Legitimismus a fašismus politická dimenze problému -- Mezi zříkáním se a nároky habsburská otázka po roce 1945 -- Demokraté, nebo lidé bez vlasti lidské osudy po roce 1918 -- LIDÉ JAKO VŠICHNI OSTATNÍ? VŠEDNÍ DNY JEDNOHO RODU -- RODOKMENY
(OCoLC)741404009
cnb002192238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC